Anh chàng lập dị đẹp trai yêu 1 con bé tomboy dễ thương



vì không có lượng bình luận cao nên Thùy thông báo Thùy sẽ không viết truyện nữa. Trong vòng 1 tháng nếu không nhận bình luận nào nữa thì Thùy chính thức bỏ truyện vì thực sự nản lắm zồi





(good bye. see you agian)




~thùylê04~


Nhấn để mở bình luận

Anh chàng lập dị đẹp trai yêu 1 con bé tomboy dễ thương