Chư thiên chi phát khâu tướng quân

Chư thiên chi phát khâu tướng quân

7.9/10
3K

[Tác giả Mặc Trì Dũng Tuyền -- Thể loại: Đô thị , Lịch sử , Xuyên Không , Hệ thống , Dị Năng , Linh Dị , Đông Phương , Đồng Nhân ]

 Hệ thống nhận chủ, qua lại chư thiên!

 Mở khóa Hoàng Kim Đồng, từ Phát Khâu quân bắt đầu làm lên,

 Phế đế mộ, Bình sơn cung điện dưới lòng đất, Thành Cát Tư Hãn lăng, thất lạc cổ thành, thần bí Tinh Tuyệt nữ hoàng ... Mai táng bí mật, cuối cùng rồi sẽ có công bố một ngày.

 Phát Khâu, Mạc Kim, Bàn Sơn, Tá Lĩnh, kẻ trộm mộ trong lúc đó quyết đấu đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc? Mà xem Ninh Thần, lấy Phát Khâu tướng quân tên trộm khắp chư thiên!

Mời các bạn tiếp tục đọc!

Chư thiên chi phát khâu tướng quân

7.9/10
3011
Chư thiên chi phát khâu tướng quân

[Tác giả Mặc Trì Dũng Tuyền -- Thể loại: Đô thị , Lịch sử , Xuyên Không , Hệ thống , Dị Năng , Linh Dị , Đông Phương , Đồng Nhân ]

 Hệ thống nhận chủ, qua lại chư thiên!

 Mở khóa Hoàng Kim Đồng, từ Phát Khâu... tướng quân bắt đầu làm lên,

 Phế đế mộ, Bình sơn cung điện dưới lòng đất, Thành Cát Tư Hãn lăng, thất lạc cổ thành, thần bí Tinh Tuyệt nữ hoàng ... Mai táng bí mật, cuối cùng rồi sẽ có công bố một ngày.

 Phát Khâu, Mạc Kim, Bàn Sơn, Tá Lĩnh, kẻ trộm mộ trong lúc đó quyết đấu đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc? Mà xem Ninh Thần, lấy Phát Khâu tướng quân tên trộm khắp chư thiên!

Mời các bạn tiếp tục đọc!

Chương Mới Nhất

DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng thể loại

Nhấn để mở bình luận

Chư thiên chi phát khâu tướng quân

Top Truyện Hay