Cuộc đời này đáng để chờ đợi!

Cuộc đời này đáng để chờ đợi!

7.9/10
10.7K

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

[Tác giả Mễ Nháo Nháo -- Thể loại: Bách Hợp, Khác ]

Lời tác giả: Ngay từ đầu tôi định đặt tên cho quyển sách này là "Em mang toàn bộ ấm áp  của thế giới này dành cho tôi" nhưng tên này thực sự quá dài. Cho nên tôi quyết định nó làm văn án cho quyển sách này. Vì vậy:
Văn án:
Em mang toàn bộ ấm áp của thế giới này dành cho tôi.
Nếu như bạn phát hiện, người bạn thích vừa hay cũng thích bạn, như vậy...
[Bổ sung] Là một câu chuyện thương thầm, là một học muội cao lãnh* cùng một học tỷ không tim không phổi... ừm... câu chuyện học muội đẩy ngã học tỷ... ừm... cứ vậy đi nha.
Cảm giác rất ấm áp, không biết các vị đã nhìn thấy ấm áp chưa.
Cp chính: Hà Trừng (học muội) x Chu Tiểu Dĩ (học tỷ).
- -------------------------
*Cao ngạo và lạnh lùng  
- ------------

Lời editor: 
- Truyện nhẹ nhàng, không cẩu huyết, ngọt sún răng vì bạn học muội cực kỳ sủng học tỷ:)
- Vẫn như cũ mình thích nên mình làm, gạch thì nhận:v Nếu như bạn không thích mình edit vì n lý do thì có sẵn QT trong list truyện của mình nha tựa là "Thử sinh khả đãi- Mễ Nháo Nháo.Truyện hay...thân mời các bạn đọc tiếp - Wattpad.VN!

Cuộc đời này đáng để chờ đợi!

7.9/10
10719
Cuộc đời này đáng để chờ đợi!

Tác giả :

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

[Tác giả Mễ Nháo Nháo -- Thể loại: Bách Hợp, Khác ]

Lời tác giả: Ngay từ đầu tôi định đặt tên cho quyển sách này là "Em mang toàn bộ ấm áp  của thế giới này dành cho tôi" nhưng tên này thực sự quá dài. Cho nên tôi quyết định... dùng nó làm văn án cho quyển sách này. Vì vậy:
Văn án:
Em mang toàn bộ ấm áp của thế giới này dành cho tôi.
Nếu như bạn phát hiện, người bạn thích vừa hay cũng thích bạn, như vậy...
[Bổ sung] Là một câu chuyện thương thầm, là một học muội cao lãnh* cùng một học tỷ không tim không phổi... ừm... câu chuyện học muội đẩy ngã học tỷ... ừm... cứ vậy đi nha.
Cảm giác rất ấm áp, không biết các vị đã nhìn thấy ấm áp chưa.
Cp chính: Hà Trừng (học muội) x Chu Tiểu Dĩ (học tỷ).
- -------------------------
*Cao ngạo và lạnh lùng  
- ------------

Lời editor: 
- Truyện nhẹ nhàng, không cẩu huyết, ngọt sún răng vì bạn học muội cực kỳ sủng học tỷ:)
- Vẫn như cũ mình thích nên mình làm, gạch thì nhận:v Nếu như bạn không thích mình edit vì n lý do thì có sẵn QT trong list truyện của mình nha tựa là "Thử sinh khả đãi- Mễ Nháo Nháo.Truyện hay...thân mời các bạn đọc tiếp - Wattpad.VN!

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng thể loại

Nhấn để mở bình luận

Cuộc đời này đáng để chờ đợi!

Top Truyện Hay