Đại Ma Vương


Trong vũ trụ rộng lớn mênh mông có vô số vị diện, mỗi một ngôi sao đại biểu cho một vị diện. Rất nhiều vị diện có những chủng tộc trí tuệ cao tồn tại. Csia Đại Lục cũng có, Thâm Uyên Giới cũng có, chỉ là phần lớn những vị diện này không biết nhau mà thôi.
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, một vài sinh vật cao cấp biết lợi dụng sức mạnh tồn tại giữa thiên địa, thông qua việc bản thân tự tu luyện mà dần dần có thực lực vô cùng kinh khủng. Họ siêu thoát sinh tử, vượt hẳn người bình thường, được xưng là "Thần".
Một bộ phận ít ỏi này hoặc có thể lợi dụng lực lượng nguyên tố trong thiên địa, hoặc nắm giữ một vài qui tắc kỳ dị, không ngừng tu luyện tiến hóa càng lúc càng xa dần những người thường, được tất cả mọi người kính ngưỡng.
Bất kỳ một loại lực lượng nào khi tinh thông đến mức tận cùng, đều có thể thành thần. Tỷ như sợ hãi, oán hận, dục vọng sức mạnh, lực lượng, v.V... Chỉ cần có thể nghiên cứu tu luyện, nắm giữ được đều có thể làm mình có được sức mạnh thần kỳ và trở thành "Thần".
Trong vũ trụ mênh mông vô tận, có hai nhóm lực lượng bổn nguyên mà không đâu không có. Bất kỳ ai ở bất kỳ vị diện nào, có thể nắm giữ được hai loại sức mạnh này cũng sẽ là những vị Thần cường đại nhất. Một nhóm gồm tám loại lực lượng nguyên tố gồm Quang, Ám, Địa, Hỏa, Phong, Thủy, Lôi Điện, Tử Vong. Còn lại là bốn loại lực lượng pháp tắc Vận Mệnh, Thời Không, Hủy Diệt, Sinh Mạng.
Lực lượng nguyên tố và lực lượng pháp tắc, rải rác ở khắp nơi, cũng chính là nguyên nhân làm cho hai loại sức mạnh này tồn tại ở tuyệt đại đa số vị diện, chính là bổn nguyên giữa thiên địa. Do đó việc tu luyện hai loại sức mạnh này để trở thành thần đều có tiềm lực vô hạn, so với thông qua tu luyện những loại lực lượng khác thì cường đại hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Căn cứ vào năng lực, Thần cũng chia ra cấp bậc. Tổng cộng chia làm Bán Thần, Cơ Thần, Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần, Chủ Thần, Sáng Thế Thần. Bán Thần là người tự thân hình thành nguyên tố thân thể nguyên tố chi hồn, hoặc là pháp tắc thân thể và pháp tắc chi hồn. Khi tiến giai tới Cơ Thần, thì linh hồn và thân thể của Cơ Thần phải hợp nhất với lực lượng nguyên tố hoặc lực lượng pháp tắc giữa thiên địa, có sức mạnh hơn bán thần nhiều.
Krosius, tiểu Khô Lâu, kể cả Hồn tộc Lục Giác Tộc Vương, thánh nữ Quang Minh Giáo Hội ở Thánh sơn Csia Đại Lục..... Cũng là Cơ Thần. Toàn bộ linh hồn thân thể và lực lượng nguyên tố dung hợp vơi nhau.
Cơ Thần, là cơ sở của Thần. Trong mắt người bình thường những vị này đã thật sự là thần minh, nhưng trong mắt các vị thần cao cấp hơn, Cơ Thần không thể cọi là Thần chính thức. Chỉ có tiến thêm một bước, có rất nhiều người tín ngưỡng, có thể hình thành thần chi lĩnh vực, hơn nữa có thần lực thì mới được tính là Thần chính thức.
Được tín ngưỡng, hình thành thần chi lĩnh vực, có thần lực, ba điều kiện này là ba yếu tố tiên quyết để trở thành một thần minh chính thức.
Trong đó thần lực là quan trọng nhất. Một Cơ Thần tu luyện lĩnh vực cho mình thì tự thân và nguyên tố pháp tắc hợp lại, sẽ lĩnh ngộ tới một cảnh giới huyền diệu nào đó của một hệ, rồi sinh ra thần lực, lúc đó được xem là thành thần chính thức. Điểm khó khăn nhất là làm sao hình thành được thần lực mà không được có ai trợ giúp, chỉ có thông qua những gì mình lĩnh ngộ đối với lực lượng nguyên tố và pháp tắc thiên địa mới có thể hình thành ra thần lực.
Một khi hình thành thần lực, đối với vận dụng lực lượng một hệ nguyên tố tương lai càng thêm thành thục và cường đại. Lúc này, có thể thông qua tổ chức một tôn giáo hoặc cơ cấu tương đương, để rất nhiều sinh vật trí tuệ thờ phụng hắn. Một khi sự tín phụng của sinh vật đạt tới số lượng và năng lượng nhất định, những người tín ngưỡng hắn sẽ hình thành một loại năng lượng đặc thù cho hắn sử dụng. Khi tín ngưỡng lực và thần lực dung hợp mới có thể hình thành thần chi lĩnh vực.
Đề cao thần lực là căn bản để tiến giai, bình thường có thể thông qua tự thân tu luyện, trực tiếp thu nạp, cộng với phần đạt được do tín ngưỡng lực.
Tự mình tu luyện là phương pháp không lý tưởng lắm. Trực tiếp thu nạp hoặc giết chết vị Thần cùng hệ, cướp lấy thần lực cùng hệ trên người hắn, phương pháp này nguy hiểm rất cao, một khi không thận trọng thì mình có thể trở thành đối tượng bị đuổi giết. Hình thức khác là thông qua việc thu hoạch những vật kỳ dị được hình thành giữa thiên địa, việc này cần phải có vận khí thật tốt, so với việc thông qua giết chóc người khác mà cướp lấy thần lực thì còn có xác suất thấp hơn.
Lợi dụng tín ngưỡng để đề cao thần lực là một việc rất tốn tinh lực, nhưng đa số thần minh đều thích phương pháp này. Chỉ cần nhân số tín ngưỡng hắn đủ khổng lồ, hắn có thể thông qua những vạn ngàn đầu dây mối nhợ tín ngưỡng lực này mà đề cao thần lực, tích tiểu thành đại, cũng có thể đề cao không ít.
Mặt khác, khi tín ngưỡng lực đủ cường đại, đủ nhiều, thần chi lĩnh vực cũng sẽ cường đại theo, một thần chi lĩnh vực của Thần mà mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu có thể chiếm được thượng phong. Bởi vậy, tín ngưỡng lực phi thường hữu dụng.
Quang Minh Giáo Hội, Thiên Tai Giáo Hội, Tự Nhiên Thần Giáo, Băng Tuyết Thần Điện, thậm chí Hắc Ám Tinh Linh, còn có Sâm Lâm Cự Ma, tất cả họ đều có người mà mình tín ngưỡng, những vị thần được họ tín ngưỡng, thông qua tín ngưỡng của họ mà có thể thu hoạch được thần lực, do đó các giáo hội luôn luôn tranh đoạt các tín đồ, cũng đều là vì ích lợi của mình.
Tám loại lực lượng nguyên tố, bốn loại lực lượng pháp tắc, đủ mọi loại thần tu luyện tổng cộng mười hai loại sức mạnh này, đại bộ phận thông qua tự thân tu luyện, cùng lợi dụng tín ngưỡng thể thu được thần lực.
Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Có vài vị thần, cũng có thể lợi dụng phương thức khác để đề cao thần lực và sức mạnh lĩnh vực của mình
Tỷ như, Thần tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, có thể thông qua việc người khác tử vong mà thu được thần lực, Thần tu luyện hủy diệt pháp tắc, có thể thông qua việc hủy diệt sinh mạng, thu được thần lực. Còn Thần tu luyện sinh mạng pháp tắc, cũng có thể từ những sinh cơ bừng bừng ở mặt đất trên các vị diện mà thu được thần lực ……
Chỉ có điều phương pháp này thường thường sẽ uy hiếp tới lợi ích của Thần khác. Tỷ như Thần tử vong và hủy diệt, có thể thông qua tử vong và hủy diệt để lấy được thần lực, nhưng như vậy thì thứ nhất, Thần tu luyện sinh mạng pháp tắc sẽ không thể thông qua sự sinh sôi của sinh linh vạn vật mà lấy được sức mạnh.
Chính vì thế, để lấy được sức mạnh nhiều hơn, việc xung đột giữa các vị Thần minh là không thể tránh khỏi. Các vị thần vì ích lợi của mình mà không ngừng tranh đấu, mỗi một phút giây đều không ngừng.
Theo như lời Thiên Tai Giáo Hội Walluf, Tử Vong Mộ Địa quả nhiên không phải là vật của Csia Đại Lục. Tử Vong Mộ Địa quan trọng nhất chính là đại hình ma pháp truyền tống trận ở chính giữa. Truyền tống trận này đích xác có năng lực truyền tống vị diện. Một chủ thần tu luyện tử vong có sức mạnh cường đại, liên hợp với chủ thần tu luyện hủy diệt, đưa tử vong và hủy diệt tản ra các các vị diện, hơn nữa từ đó còn thu được nhiều lực lượng cường đại hơn nữa. Còn sinh mạng Chủ Thần thì liên hợp với một vài vị Thần minh hữu, đến các vị diện ngăn cản, đại chiến lập tức bộc phát ở các vị diện, Csia Đại Lục là một vị diện chịu làn sóng đấu tranh này.
Tử Vong Mộ Địa là thông đạo vị diện do hai chủ thần cường đại lui tới, chẳng những là ở Csia Đại Lục, mà là các vị diện khác cũng có Tử Vong Mộ Địa, nơi đó được đại chủ nhân phái vài tên tiểu Thần thủ hạ lui tới, gây tử vong hủy diệt cho vị diện này.
Đối với một vị diện mới, họ sẽ thành lập một giáo hội, để sinh vật trên vị diện đó tín ngưỡng họ, chỉ cần có sinh vật tín ngưỡng họ, họ sẽ ban cho sự bảo vệ, từ đó thu hoạch được lực tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng, nếu vị diện này mà có các sinh vật đã có tín ngưỡng thần minh khác, họ sẽ thông qua việc hủy diệt các sinh vật này mà chế tạo tử vong. Chủ nhân bọn chúng cũng vẫn thu hoạch được sức mạnh như thường.
Csia Đại Lục chỉ là một tiểu vị diện. Năm ngàn năm trước, Csia Đại Lục xảy ra một trận đại chiến kéo theo tất cả các nhân vật cường đại, hai đại chủ thần tử vong và hủy diệt chỉ phái ra vài tiểu thần thủ hạ tham dự cho nên cuối cùng đã thất bại, nhưng họ cũng lưu lại trên Csia Đại Lục mầm móng của mình là Thiên Tai Giáo Hội tà ác.
Những Thần minh tử vong và Hủy diệt hệ rời khỏi Csia Đại Lục, để lại Tử Vong Mộ Địa đó chính là với ý đồ ngày sau sẽ trở lại.
Khô Lâu pháp trượng chính là do một trung vị thần Tử Vong hệ lưu lại, trước khi người này đại chiến với mấy thủ lĩnh, hắn đem một bộ phận tin tức phong ấn vào Khô Lâu pháp trượng và Tử Vong Mộ Địa, hy vọng có thể trợ giúp cho người tu luyện vong linh lực lượng. Mặt khác, Khô Lâu pháp trượng cũng là chìa khóa mở Tử Vong Mộ Địa. Hắn lưu lại Khô Lâu pháp trượng là để thu được nhiều sức mạnh tín ngưỡng ở Csia Đại Lục hơn.
Nhưng, chủ nhân của Khô Lâu pháp trượng cũng lưu lại Thần ấn ký ở Tử Vong Mộ Địa và Khô Lâu pháp trượng, một khi chủ nhân mới tìm được Khô Lâu pháp trượng hoặc là cướp được sức mạnh của Tử Vong Mộ Địa, nó có thể làm cho chủ nhân mới vĩnh viễn phải tín phụng họ, để cho họ thu được tín ngưỡng lực.
Chẳng trách, hai lần ở Tử Vong Mộ Địa, linh hồn đều bị một loại sức mạnh quấy nhiễu. Trong óc thậm chí xuất hiện hư ảnh người khổng lồ ngàn trượng, may,à mình có nghị lực cộng thêm lực lượng ma công nên mới chống lại được, do đó lúc này mới không bị mất sự tự chủ của linh hồn, Hàn Thạc thầm nghĩ.
Ba cái sọ trong khô lâu có một cái có ba mắt, sau khi được Hàn Thạc phá tan kết giới, rồi thu được tin tức như vậy. Như vậy lúc này, Hàn Thạc đã vượt qua thế giới mà mình biết, thế giới trước mặt Hàn Thạc cũng trở nên rộng mở. Cũng từ nay, hắn chính thức biết rõ bên trong vũ trụ mênh mông này, có bao nhiêu thứ mà hắn chưa bao giờ hình dung ra.
Lần đầu tiên, Hàn Thạc biết tới vũ trụ mênh mông này rộng lớn, hiểu được giữa các Thần minh có tranh đấu không ngừng, còn biết có những nhân vật cường đại không thể lường được.
Hiểu được đường đi nước bước, hắn lại đưa ánh mắt vào hai đầu lâu kia, tự hỏi trong hai đầu lâu đó, rốt cuộc ẩn chứa tin tức gì, có bí mật về bố trí ma pháp truyền tống trận trong Tử Vong Mộ Địa không?
Nghĩ như vậy, Hàn Thạc lại một lần nữa tĩnh tâm, cố gắng dùng phương pháp công kích giống như lúc nãy, tấn công vào kết giới hai đầu lâu còn lại, một cái có một cái lỗ nhỏ và một cái có một sừng, nhưng Hàn Thạc cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ còn chưa đủ cường đại nên cũng không thể làm gì để biết được bí mật hai đầu lâu.
- Hàn Thạc tiên sinh, Hàn Thạc tiên sinh có trong đó không?
Đột nhiên, một tiếng hô nhẹ nhàng vang lên, thông qua trận pháp Hàn Thạc bố trí rơi vào tai hắn. Hàn Thạc nghe thấy đó là thanh âm của con gái Krosius, suy nghĩ một chút Hàn Thạc thấy tạm thời cũng không thể biết được được bí mật của Khô Lâu pháp trượng nên đứng lên hướng ra phía ngoài cửa.
Quyển 5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Đại Ma Vương