Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ


Nàng là dân cuồng ngôn tình cung đấu, mơ ước có một ngày được xuyên không trở thành một phần của cái hậu cung vàng son để tha hồ ngồi cắn hạt dưa xem lai chym cung đấu, dù có là vai thị tỳ cũng cam lòng. Dù gì Anh Lạc thân tỳ cuối cùng cũng thành Hoàng quý phi trong Diên Hy Công Lược đấy thôi, nàng không lo.


Như ý nguyện, nàng được xuyên về một triều đại có thật trong Việt sử làm cung nữ cận thân của Hoàng thái hậu. Thật là sung sướng nha, ngồi ngay hàng đầu rồi, tha hồ xem cung đấu!

Chỉ là, vị mà nàng theo hầu, là Thượng Dương Hoàng thái hậu.


Lời kết, mấy năm nay tui ít đọc ngôn tàu lắm, thui mình ôn sử Việt chút nhen. ☺☺☺

Theo Đại Việt sử ký toàn thư (Bản kỷ toàn thư, quyển 3) chép sơ lược việc này như sau:Quý Sửu (1073)... Giam Hoàng thái hậu họ Dương,... (bởi) Linh Nhân cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự, mới kêu với vua rằng: "Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu?" Vua bèn sai đem giam Dương thái hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết chôn theo lăng Thánh Tông.


Nhấn để mở bình luận

Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ