Đồng Tiền Kham Thế


Tiết Nhàn: Ta đi tìm Thạch Đầu Trương xin Long Vương Túy, đông lôi tống hỉ[1], thêm phần náo nhiệt.

Huyền Mẫn kéo y lại: ……Thạch Đầu Trương sắp bảy mươi rồi.

Sống thọ như vậy không dễ dàng, đừng nên để bị sấm sét hù dọa dẫn đến nguy hiểm tính mạng.


Tiết Nhàn: Cũng phải.

Vì vậy tổ tông này chợt lóe linh cơ, giáng năm đạo sấm sét liên tiếp đánh thẳng xuống sân nhà Lục Nhập Thất.

Tiết Nhàn: Ngũ phúc lâm môn[2], ngụ ý tốt biết bao.

Đám tiểu quỷ trong nhà Lục Nhập Thất bị dọa bật khóc oa oa.


Lục Nhập Thất bị tiếng khóc vây quanh, vẻ mặt chết lặng.

Tiết Nhàn làm bộ vô tội: Năm nhiều náo nhiệt.

Huyền Mẫn: ……

Một con rồng sao có thể nghịch ngợm đến như thế?

******


★Chú thích:

[1]Đông lôi tống hỉ: sấm đông mang điềm lành.

[2]Ngũ phúc lâm môn: nghĩa là ngũ phúc vào cửa, bao gồm: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung.

Editor: Đừng hỏi pass phiên ngoại nữa, t đã cho những người muốn cho rồi. Vậy thôi.


Nhấn để mở bình luận

Đồng Tiền Kham Thế