Đường Này Không Thông

Đường Này Không Thông

7/10
1K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: internet

Trạng thái: Đang ra

Tác giả Phản Thiệt Điểu - Bạn đang đọc truyện Đường Này Không Thông của tác giả Phản Thiệt Điểu. Diễn thì thế nào? Sống trên đời ai không diễn?

Năm Hướng Tư Nghiêu mười lăm, hắn cho rằng Tân Nhạc khó khăn, lại còn phải cố gắng, nỗ học tập, thật sự đáng thương, cần cậu trợ giúp

Năm Hướng Tư Nghiêu hai mươi lăm, hắn nghĩ thầm, dù Tân Nhạc đã là một luật sự lớn, cố gắng tự lập, nhưng nội tâm vẫn yếu ớt, nhạy cảm. Thật đáng thương, cậu phải an ủi người ta.

Cho đến một ngày, Hướng Tư Nghiêu đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy Tân Nhạc đang kề dao vào cổ cha mình.

"Cha đang làm gì vậy?" Cậu đối mặt với cha mình hỏi, "Thế nào mà cha lại ép Tân Nhạc làm ra như vậy?"

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Người Đến Sau hoặc Người Đến Trễ của cùng tác giả.


Thân mời các bạn đọc tiếp - wattpad.vn

Đường Này Không Thông

7/10
1076
Đường Này Không Thông

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: internet

Trạng thái: Đang ra

Tác giả Phản Thiệt Điểu - Bạn đang đọc truyện Đường Này Không Thông của tác giả Phản Thiệt Điểu. Diễn thì thế nào? Sống trên đời ai không diễn?

Năm Hướng Tư Nghiêu mười lăm, hắn cho rằng Tân Nhạc khó khăn, lại còn phải cố gắng, nỗ... lực học tập, thật sự đáng thương, cần cậu trợ giúp

Năm Hướng Tư Nghiêu hai mươi lăm, hắn nghĩ thầm, dù Tân Nhạc đã là một luật sự lớn, cố gắng tự lập, nhưng nội tâm vẫn yếu ớt, nhạy cảm. Thật đáng thương, cậu phải an ủi người ta.

Cho đến một ngày, Hướng Tư Nghiêu đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy Tân Nhạc đang kề dao vào cổ cha mình.

"Cha đang làm gì vậy?" Cậu đối mặt với cha mình hỏi, "Thế nào mà cha lại ép Tân Nhạc làm ra như vậy?"

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Người Đến Sau hoặc Người Đến Trễ của cùng tác giả.


Thân mời các bạn đọc tiếp - wattpad.vn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Đường Này Không Thông

Top Truyện Hay