Hoa Sơn Tiên Môn


Tam Muội Chân Hỏa đánh xuống đầu tiên. Đệ nhất muội Phần vật hỏa giáng xuống. Dưỡng Ngô Tiên Kiếm của Lục Nguyên giơ lên chặn công kích của nó. Chỉ thấy kiếm quang của Lục Nguyên liên tục chém ra, Phần vật hỏa bị kiếm quang chém bật ra ngoài, khiến người khác thực sự không khỏi kinh hãi. Phần vật hỏa này không hề tầm thường, dù là tiên kiếm cũng bị thiêu cháy như chơi. Lục Nguyên vì sao lại có thể dùng tiên kiếm ngăn trở công kích của nó mà không bị thiêu đốt? Mà người có nhãn lực cao minh lập tức phát hiện ra, trong nháy mắt khi kiếm quang của Lục Nguyên tiếp xúc với Phần vật hỏa liền thôi. Trong tích tắc tiếp xúc này Phần vật hỏa không thể thiêu đốt Dưỡng Ngô Tiên Kiếm. Nhưng vẻn vẹn chỉ tiếp xúc trong nháy mắt đã có thể ngăn cản Phần vật hỏa, cách nắm giữ thời điểm này thật sự là hoàn mỹ.


Mà nhị muội Phần hồn hỏa đồng thời ập tới. Lục Nguyên cũng vung Dưỡng Ngô Tiên Kiếm lên. Phần hồn hỏa hoàn toàn chỉ có nhờ vào cảm giác ngăn cản, mà trong tích tắc Lục Nguyên hoàn toàn nhắm mắt lại, xuất kiếm bằng cảm giác, ngăn cản toàn bộ Phần hồn hỏa. Điều này hoàn toàn phải nhờ vào cảm giác với kiếm, tin tưởng kiếm tuyệt đối.


Đệ tam muội Nhân quả hỏa ập tới, kiếm quang của Lục Nguyên chắc chắn như thép, kiếm chiêu tinh diệu cực điểm, ngăn cản nó lại.


Sau đó thì Tam Muội Thần Phong và Tam Muội Thiên Lôi đánh tới.


Tam Muội Thần Phong, đệ nhất là Ức nhận phong, chỉ sợ còn nhiều hơn cả triệu vạn lưỡi gió, muốn ngăn cản hoàn toàn rất khó khăn. Nhưng kiếm quang của Lục Nguyên lại hóa thành vô số luồng, dùng xu thế huyền diệu tương đương để ngăn cản Ức nhận phong này lại, khiến cho Ức nhận phong muốn đột phá cũng không dễ dàng gì.


Đệ nhị muội là Cực tốc phong. Tốc độ của Lục Nguyên tất nhiên không thể nhanh như nó nhưng kiếm quang lại vô cùng hoàn mỹ, chặn được Cực tốc phong. Cho dù Cực tốc phong có biến hóa như thế nào thì kiếm quang của hắn cũng ngăn cản được hết. Kỳ thực thì đó là do hắn phán đoán điểm rơi của Cực tốc phong rất tốt, chặn đánh thành công.


Về phần đệ tam muội, Nhập thể phong, tới vô ảnh, đi vô tung, giống như Hư không thần lôi trong Tam Muội Thiên Lôi, Lục Nguyên khiến kiếm quang và thân thể hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người, nhân kiếm hợp nhất, tự hóa hư không, khiến cho tạm thời trên thế gian không có bản thể của Lục Nguyên tồn tại. Nhập thể phong và Hư không thần lôi bị mất đi mục tiêu của mình.


Loại kiếm thuật này có thể không phải là nhân kiếm hợp nhất bình thường. Người bình thường nhân kiếm hợp nhất chỉ là gia tăng tinh khí thần của bản thân lên thân kiếm. Đây mới thực sự là nhân hóa thành kiếm, hoàn toàn hợp nhất với kiếm. Loại cảnh giới này cực kỳ khó đạt tới.


Tam Muội Thiên Lôi đánh xuống, kiếm quang của Lục Nguyên hầu như không do dự, loáng một cái liền nghiền nát vô số Mệnh tinh lôi.


Còn đối với loại Thần linh lôi, thi triển ra đủ loại vũ kỹ đánh xuống thì một kiếm của hắn đã tấn công đến, chém đứt thần linh lôi vô tận trước mặt.


Nhất muội hỏa, phong, lỗi đánh xuống đều bị giải quyết không khó khăn gì.


Nhưng bây giờ Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi nhất tề đánh xuống, chín luồng phong, hỏa, lôi bất đồng vây công như vậy, kiếm quang của Lục Nguyên phải nhanh, nhanh tới không thể tưởng tượng được. Hơn nữa muốn đồng thời đối phó với nhiều kẻ địch như vậy thì cũng không chỉ có thế mà còn phải không được mảy may sai lầm chút nào, nếu không sẽ bị thiên kiếp đánh trúng.


Chuyện khó khăn này gần như là nghịch thiên.


Tất cả mọi người bên cạnh đều chấn động. Đông Phương Quỷ Đế hay Bán Ma đế gì đó, đám cao thủ của Di Thất Chi Địa đều bị Lục Nguyên làm cho chấn động. Ra tay nhanh như vậy, đồng thời xuất kiếm cực nhanh đối phó với Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi, Lục Nguyên xuất kiếm tốc độ cao, không ngờ không có chút sai sót, mỗi kiếm đều tinh diệu tới đỉnh điểm, mỗi kiếm đều hoàn mỹ.


Hóa ra chỉ nhìn một cách đơn thuần từ ít tư liệu truyền từ Trung Ương Thiên Triều đến, Đông Phương Quỷ Đế, Bán Ma đế tuy có coi trọng Lục Nguyên, cho rằng người thanh niên này rất khá nhưng cũng không chấp nhận. Dù sao thì Lục Nguyên tại Trung Ương Thiên Triều có cao thì cao thủ tại Trung Ương Thiên Triều so với Di Thất Chi Địa cũng còn kém xe. Nhưng bây giờ bọn họ thấy Lục Nguyên ra tay hoàn mỹ như vậy, bọn họ cũng đều phải nhận định Lục Nguyên này là kẻ có tiền đồ vô lượng.


Mà lúc này quang nô thứ ba ngàn và quang nô thứ hai ngàn chín trăm đang cùng quân đội ngồi đợi một bên. Hai vị quang nô đều dùng quang não của mình không ngừng phân tích, tìm kiếm sơ hở của Lục Nguyên. Sự phân tích của bọn họ bất đồng với người khác bởi bọn họ đều dùng quang não.


- Lục Nguyên ra tay, một chiêu này đạt tới cấp hoàn mỹ, cơ hở cực nhỏ. Lúc này xác suất thành công khi tập kích hắn là hai phần ngàn.


- Một chiêu này của Lục Nguyên đạt cấp hoàn mỹ, xác suất tập kích hắn thành công là bốn phần ngàn.- Một chiêu nữa cấp hoàn mỹ, lúc này tập kích, xác suất thành công là ba phần ngàn.


- Lục Nguyên ra tay, một chiêu đạt cấp hoàn mỹ, lúc này tập kích xác suất thành công chỉ một phần ngàn.


- Một chiêu cấp hoàn mỹ nữa, xác suất thành công đạt năm phần ngàn.


- Lại cấp hoàn mỹ, tập kích thành công đạt ba phần ngàn.


Hàng loạt thông tin được quang não thể hiện ra. Hai vị quang nô nhìn phân tích của quang não cũng cảm thấy kinh hãi. Mỗi chiêu của Lục Nguyên đánh ra đều đạt cấp hoàn mỹ, không có chút sơ hở. Mà quang não đều chỉ ra xác suất thành công chỉ dưới năm phần ngàn, chưa từng vượt qua năm.


Kiếm thuật này đạt tới bậc nào rồi chứ? Đúng là vô cùng đáng sợ!


Không có sai sót, chớp mắt đã đánh ra những chiêu thức hoàn mỹ với tốc độ cao nhất.


Đây cũng là điều mà đến cả quang não của Văn Minh Cơ Giới cũng không làm được.


Mà đây lại là sinh linh huyết nhục bình thường. Hai quang nô đều là sinh linh cơ giới, bình thường cho rằng sinh linh cơ giới mạnh hơn ở phương diện này, hiện giờ lại phát hiện ra cái mình cho là sở trường của mình thì sinh linh huyết nhục không ngờ lại trội hơn.


Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi.


Chín luồng công kích đang sợ, ba thế phong hỏa lôi tương liên đồng thời đánh xuống.


Phong hỏa lôi công kích đã giằng co một thời gian ngắn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL


Mà trong thời gian này, Lục Nguyên vẫn luôn xuất kiếm tốc độ cao. Nhưng dù là xuất kiếm với tốc độ cao nhất thì chiêu thức của hắn vẫn tuyệt đối hoàn mỹ, không có chút sai lầm nào. Chuyện này cũng tương đối thái quá rồi.


- Kiếm nâng kiếm động, kiếm trảm kiếm sinh kiếm diệt, kiếm lưu vân.


Lục Nguyên dùng tốc độ cao nhất chém tới, cuối cùng kiếm đánh ra, khiến thế hỏa, phong, lôi đã hoàn toàn bị ba chủ thể của Lục Nguyên ngăn lại.


Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi, cửu muội thiên kiếp rốt cục đã trôi qua thật rồi.


Quả là một thanh niên kiếm thuật thông huyền!


Nhưng mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.


Theo đạo lý bình thường thì có thể gặp nhất muội trong Tam Muội Thần Phong đã là thiên kiếp chủ yếu khi đánh sâu vào Thế Giới cảnh rồi. Nhưng hiển nhiên lúc này không giống bình thường lắm. Đám người Đông Phương Quỷ Đế ngẩng đầu lên, chỉ thấy không gian dị độ trên bầu trời có kiếp vân cuồn cuộn, cũng không bởi vì giáng xuống Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi mà ít hơn đi chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Hoa Sơn Tiên Môn