Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn


Cũng không biết là song bào thai tâm linh cảm ứng hay là cái gì, tóm lại, các nàng hai người đều cảm thấy buổi tối ngày đó, hoàng đế bệ hạ đến Phượng Khôn Cung là có liên quan tới chuyện trọng yếu .Nhưng là……Quên đi quên đi.Tựa như nương nương nói như vậy đi.“Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.Có chuyện gì, nương nương ở trên, các nàng che chở.************** ta là không rõ dự cảm đường ranh giới *****************Ngày lại ngày thản nhiên trôi qua .Tô Tiểu Tiểu ở trong hoàng cung mỗi ngày thực nhàm chán thực bình thản.Nàng thỉnh thoảng ngẫu nhiên đến cung điện của Vân quý nhân cùng Vân chiêu nghi, hoặc là ngẫu nhiên chọc giận thục phi, nhìn thục phi tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, Tô Tiểu Tiểu trong lòng sẽ phát ra thực thích cảm thán.Mỗi ngày, Tô Tiểu Tiểu bỏ qua cung điện của Trân phi, nàng vẫn là rất lý trí bỏ qua.Nàng có thể đến cung điện của Vân quý nhân cùng Vân chiêu nghi, cũng có thể cùng Thục phi nói nhao nhao miệng, nhưng là Trân phi nữ nhân này, Tô Tiểu Tiểu dựa vào phản ứng tối nguyên thủy, tự nội tâm cảm thấy không thể chọc.Mà mấy ngày nay tới giờ, Hoàng quý phi cũng không có tin tức gì truyền ra đến đây.Tô Tiểu Tiểu tính toán ngày.Phỏng chừng mặt của Hoàng quý phi cũng tốt được bảy tám phần rồi.Nhưng là không biết vì cái gì, Hoàng quý phi vốn nổi bật cứ như vậy nhỏ xuống dưới.Mà chuyện Hoàng quý phi đối Hoàng Hậu kính sợ, lại ở trong cung truyền mở ra.Hoàng quý phi nhà mẹ đẻ là ai, mọi người trong cung rất rõ ràng. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ là ai, đương nhiên mọi người cũng rõ ràng.Mà hai nữ nhân này vốn nên là thủy hỏa bất dung.Nhưng là nay Hoàng quý phi thế nhưng lại trở nên yếu thế.Kể từ đó, địa vị của Tô Tiểu Tiểu ở hoàng cung nhanh chóng được đề cao.Hơn nữa trong cung không biết ai truyền: “Hoàng đế bệ hạ từng qua đêm tại Phượng Khôn Cung” lời đồn nhanh chóng truyền bá mở ra, địa vị của Hoàng hậu lại đề cao thêm một tầng.Thế lực khắp nơi trong Hậu cung không ngừng mà nịnh bợ Tô Tiểu Tiểu.Thời điểm trước đây bán nước hoa hoặc là phấn trang điểm trắng cũng không có nhiều nữ nhân như vậy tới Phượng Khôn Cung của nàng.Mà lần này……Muôn hình muôn vẻ nữ nhân đều đến Phượng Khôn Cung của nàng.Cái này, Tô Tiểu Tiểu mới hoàn toàn hiểu được.Hậu cung ba ngàn giai nhân, này quả nhiên không giả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn