Huyễn Phượng Khúc

Huyễn Phượng Khúc

7.5/10
6K

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nguồn:

Trạng thái: Full

Một lần nữa được sống lại, Là họa hay phúc thì chẳng ai giám chắc.
Nếu là hạnh phúc vì cớ sao lại cứ lao vào chém giết, Vì hắn không ngại sự dày vò, Tâm lực héo mòn.
Nếu là họa ,
Thì cớ làm sao được sống lại mà gặp lại hắn.
Người thật sự yêu chính bản thân hắn.
Huyễn Phược Khúc,
Hát lên loạn cã nhân gian, Làm nẫy lên những ngọn sóng cao vút.

Huyễn Phượng Khúc

7.5/10
6060
Huyễn Phượng Khúc

Tác giả :

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nguồn:

Trạng thái: Full

Một lần nữa được sống lại, Là họa hay phúc thì chẳng ai giám chắc.
Nếu là hạnh phúc vì cớ sao lại cứ lao vào chém giết, Vì hắn không ngại sự dày vò, Tâm lực héo mòn.
Nếu là họa ,
Thì cớ làm sao được sống lại mà gặp lại... được hắn.
Người thật sự yêu chính bản thân hắn.
Huyễn Phược Khúc,
Hát lên loạn cã nhân gian, Làm nẫy lên những ngọn sóng cao vút.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Huyễn Phượng Khúc

Top Truyện Hay