Linh La Giới


Nếu muốn tiến vào không gian giao dịch tầng thứ tư của trung tâm giao dịch, như vậy trong thẻ giao dịch của Hạ Ngôn cần phải có hai ngàn tích, phân giao dịch.

 

Nói cách khác, Hạ Ngôn còn cẩn bán ra vật phẩm tài nguyên trị giá 140 vạn Quy Nguyên Đan, mới có thể có được tư cách tiến vào tầng thứ tư trung tâm giao dịch.

 

- Những cái nhẫn không gian này đều là ta đánh chết những tu luyện giả ở bãi săn thú ngoại giới đạt được, tài nguyên bên trong tụ tập lại không ngờ cũng là một khoản tài phú không nhỏ.

 

ở trong không gian nhẫn Linh La của Hạ Ngôn đại khái còn có vật phẩm tài nguyên trong hơn 700 cái nhẫn giết chết tu luyện giả đạt được còn chưa lấy ra. Tài nguyên trong số nhẫn này chỉ có Quy Nguyên Đan cùng một bộ phận vật phẩm có thể sử dụng lúc trước Hạ Ngôn lấy ra dùng tu luyện. Tài nguyên còn lại Hạ Ngôn cũng chưa từng cẩn thận xem qua, cứ vậy thống nhất đặp ở khắp ngõ ngách trong không gian nhẫn Linh La.

 

Mà ở trong không gian nhẫn Linh La còn có một ngọn núi lớn Phi thường bắt mắt, đó chính là bảo tàng đoạt được trong không gian Kim Di. Trong ngọn núi này đương nhiên cũng có rất nhiều Quy Nguyên Đan, số Quy Nguyên Đan này có số đặt trong hộp gấm, có số thi đặt trong nhẫn không gian.

 

- Giá trị 140 vạn Quy Nguyên Đan.

 

- Chỉ sợ lẩn này cẩn tập trung tài nguyên trong mấy cái nhẫn không gian mới được.

 

Hạ Ngôn chậm rãi đi tới, đồng thời phân ra một tia ý niệm tiến vào trong nhẫn Linh La dần dần thanh lý đống nhẫn kia.

 

- Chiếc nhẫn này hẳn là của tu luyện giả cấp Hạch Tâm Điện chủ, tài nguyên bên trong thật không ít. Chi riêng tài nguyên trong nhẫn này giá trị liền vượt qua hơn trăm vạn Quy Nguyên Đan.

 

Tâm tình Hạ Ngôn sung sướng.

 

- Mấy chiếc nhẫn này hắn đều thuộc về tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Chuẩn Điện chủ. Ổ? Chiếc nhẫn này, dường như là tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa bình thường, vật phẩm tài nguyên bên trong ít như vậy, nhiều nhất cũng chỉ giá trị mấy vạn Quy Nguyên Đan mà thôi.

 

Hạ Ngôn lắc đầu, thanh lý tài nguyên trong một chiếc nhẫn.

 

ở không gian nhẫn Linh La, Hạ Ngôn không gì không làm được, trong nháy mắt có thể phần ra các loại tài nguyên vô số kể.

 

Kỳ thật trong số tài nguyên này, số lượng thần khí cũng là cực nhiều. Mà trong số tất cả thần khí, 99% đều là thần khí bình thường. Dù sao, tương đối mà nói nhu cầu về thần khí bình thường cũng là lớn nhất. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa bình thường, thông thường cũng khẳng định có nhiều thần khí bình thường.

 

Trong thần khí bình thường cũng ẩn chứa pháp tắc, những pháp tắc này có thể bị rút ra, dung họp vào trong thần khí khác, đề tăng lên cấp độ cùng uy lực thần khí khác. Cho nên, mặc dù thần khí nhiều đến đâu cũng sẽ không không có đất dụng võ.

 

Đương nhiên, giá trị thần khí cấp thấp khẳng định không có khả năng quá cao. Mà Thần Khí Pháp Tắc lại Phi thường trân quý, cho dù là Thần Khí Pháp Tắc bị hao tổn uy lực cũng cường đại han thần khí cửu cấp bình thường.

 

- Cũng tương đối ổn rồi.

 

Hạ Ngôn tập trung tài nguyên trong nhiều nhẫn không gian, tính sơ sơ một chút hẳn là giá trị vượt qua 150 vạn Quy Nguyên Đan. Những chiếc nhẫn có khá nhiều tài nguyên kia Hạ Ngôn còn chưa có động tới. Thanh lý trước tiên đều là nhẫn có tài nguyên tương đối ít, thực lực nguyên chủ Nhân của nhẫn hẳn là tương đối thấp.

 

Trải qua mấy câu nói chuyện, Hạ Ngôn thành công bán ra tài nguyên ở khu thu mua tầng ba trung tâm giao dịch, đạt được 1684000 Quy Nguyên Đan, đồng thời cũng đạt được 1684 tích phân giao dịch. Tính cả số tích phần giao dịch Hạ Ngôn đã có, tổng cộng là 2285 tích

 

phân giao dịch, đạt tới điều kiện tiến vào tầng thứ tư trung tâm giao dịch.

 

Kế tiếp, Hạ Ngôn ở tầng thứ tư trung tâm giao dịch bán ra số vật phẩm tài nguyên ưị giá 9600000 Quy Nguyên Đan, tổng sổ lượng Quy Nguyên Đan của Hạ Ngôn đạt tới gần 1200 vạn, số giao dịch tích phân cũng đạt tới 11885 điểm, đạt được tư cách tiến vào tầng thứ năm trung tâm giao dịch.

 

Nhiều Quy Nguyên Đan như vậy ngay cả cường giả cấp Giới chủ bình thường đều rất ít mang theo. Đương nhiên, tổng tài sản của cường giả cấp Giới chủ cộng vào xa xa vượt qua hơn 1 vạn Quy Nguyên Đan, ít nhất lấy ức là đơn vị tính toán. Chỉ là, tu luyện giả bình thường làm sao sẽ đem tài nguyên vật phẩm minh có đổi thành Quy Nguyên Đan chứ?

 

Mặc dù đồi Quy Nguyên Đan số lượng lớn thì cũng là vì mua sắm một ít bảo vật quý hiếm, tỷ như một số loại quả trân quý.

 

Đừng thấy mức giao dịch hơn vạn Quy Nguyên Đan là quá lớn, có lẽ ngay cả một món bảo vật quý trọng đều không mua nồi. Trong vũ trụ, có một số bảo vật, giá cả của nó Phi thường kinh người.

 

Cũng giống như Tử Khí Thần Chu lúc trước Hạ Ngôn đạt được chính là một loại bảo vật cực kỳ trân quý.

 

ở tầng thứ năm, Hạ Ngôn bán ra số vật phẩm tài nguyên trị giá bốn ngàn một trăm vạn Quy Nguyên Đan, đạt được 41000 tích phân giao dịch. Mà nhẫn không gian chứa tài nguyên mà Hạ Ngôn còn thừa lại còn có 34 cái. số lượng tài nguyên trong 34 nhẫn không gian này đều khá nhiều, thực lực nguyên Chủ nhân của nhẫn cũng tất nhiên tương đối khá cao. Trong hơn 30 cái nhẫn, ít nhất có hơn mười cái là của tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Hạch Tâm Điện chủ, cũng chính là những đảo chủ trong không gian Kim Di bị Hạ Ngôn đánh chết.

 

Tiến vào tầng thứ năm trung tâm giao dịch cần một vạn tích phân giao dịch, mà tiến vào tầng thứ sáu cần 5 vạn tích phân giao dịch. Còn muốn tiến vào tầng thứ bảy, lại cần những 20 vạn tích phân giao dịch.

 

Tiến vào tầng thứ tám cuối cùng, khoảng chừng cần đến 100 vạn tích phân giao dịch.

 


Nếu muốn đạt được 100 vạn tích phân giao dịch, vậy cần tu luyện giả tiến hành giao dịch giá trị hơn 10 ức Quy Nguyên Đan trong trung tâm giao dịch. 10 ức Quy Nguyên Đan. cho dù là tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Giới chủ, tất cả gia tài cộng lại cũng khó có nhiều như vậy.

 

Nên biết, tất cả tu luyện giả đều cần tu luyện, mà trong tu luyện tự nhiên sẽ tiêu hao các loại tài nguyên.

 

ở tầng thứ sáu, Hạ Ngôn bán ra vật phẩm tài nguyên trị giá một ức tám ngàn vạn Quy Nguyên Đan. Tài nguyên một ức tám ngàn vạn Quy Nguyên Đan này cũng khiến cho tài nguyên trong những chiếc nhẫn Hạ Ngôn đoạt được từ trong tay những tu luyện giả chết đi tiêu hao sạch. Kỳ thật đại bộ phận tài nguyên ưong nhẫn không gian đều là khá ít, có một số cái nhẫn thậm chí vật phẩm tài nguyên chỉ giá trị mấy ngàn Quy Nguyên Đan.

 

Lúc này, tài nguyên còn thừa của Hạ Ngôn đại khái đều là kho báu đoạt được trong không gian Kim Di

 

"Số lượng Quy Nguyên Đan đã đạt tới hơn hai óc ba ngàn viên. Nếu không phải ngoài ý muốn chiếm được kho báu trong không gian Kim Di, tài phú của ta từ một bộ phận khá đặc thù, tính ra cũng không nhiều như vậy". Hạ Ngôn đem Quy Nguyên Đan có được thông qua bán vật phẩm tài nguyên tại trung tâm giao dịch tập trung lại một chỗ.

 

- Đương nhiên, nếu không phải ở không gian Kim Di đánh chết hai mươi tên đảo chủ cảnh giới Tạo Hóa cấp Hạch Tâm Điện chủ, ngay cả tài phú hơn hai óc Quy Nguyên Đan này ta cũng không có.

 

- Hơn hai ức Quy Nguyên Đan, đại khái tương đương tất cả tài sản của một tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Giới chủ bình thường.

 

Hạ Ngôn cũng có chút cảm khái

 

- Không biết hơn hai ức Quy Nguyên Đan có thể giúp ta tăng thực lực tới ưình độ nào.

 

Cảnh giới hiện tại của ta là Tạo Hóa cấp Điện chủ, cách Tạo Hóa cấp Điện chủ đỉnh còn kém rất lớn. Hơn hai ức Quy Nguyên Đan mua sắm các loại bảo vật, có lẽ có thể cho ta đạt tới cảnh giới Tạo Hóa cấp Điện chủ đỉnh.

 

- Nếu muốn bước vào Tạo Hóa cấp Hạch Tâm Điện chủ, Chỉ sợ vẫn không đủ.

 

Trong lòng Hạ Ngôn thầm tính toán.

 

- Tích phân giao dịch đã hơn 23 vạn, có thể đi vào tầng bảy trung tâm giao dịch.

 

- Tầng sáu trung tâm giao dịch này, vật phẩm tài Nguyên bán ra đã rất hiếm thấy. Mới vừa rồi ta dĩ nhiên gặp được vài món Thần Khí Pháp Tắc đã hư hao, các loại quả quý hiếm cũng không hề ít, các loại được liệu hiếm có cùng khoáng thạch lại tùy ý có thể thấy được. Không biết ở tầng thứ bảy, ta có thể thấy dạng bảo vật gì.

 

Trong lòng Hạ Ngôn có chút giật mình thầm nghĩ. Trung tâm giao dịch thành Chu Tước này quả nhiên không phải Lang Tà Giới có thể so sánh.

 

Rất nhiều vật phẩm tầng thứ sáu tuy rằng hiếm thấy, nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói tác đụng cũng không lớn. Không chỉ đối với Hạ Ngôn, đối với những tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Điện chủ, tác dụng cũng rát bình thường. Hạ Ngôn cẩn là vật phẩm tài nguyên càng tốt hơn.

 

Một lúc sau, Hạ Ngôn đi vào tầng thứ bảy." Nếu muốn đi lên tầng tám, vậy cần bán tài nguyên kho báu trong không gian Kim Di". Hạ Ngôn chuyển một vòng quanh không gian tầng bảy." Tài nguyên tầng bảy bán ra có rất nhiều, ngay cả ta đều rất cẩn. Giá cả của chúng cũng thật sự không rẻ. Một viên Thải Hồng Quả tăng cảnh giới tu luyện giả không ngờ cần máy chục vạn Quy Nguyên Đan. Mua một tổ chính là mấy trăm vạn Quy Nguyên Đan".

 

"Chậc chậc. Trách không được cho dù là cường giả cấp Giới chủ cũng cực kỳ đế ý đến tài phú". Hạ Ngôn khẽ lắc đầu.

 

- Đồ vật ở tầng bảy đều là như thế vậy tầng thứ tám.

 

- Ừm, ta phải đi vào tầng tám xem một chút

 

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, bước nhanh hướng về khu thu mua tầng bảy.

 

Các loại quý hiếm của trung tâm giao dịch bảy ở đó cũng sẽ không biến mất, tùy thời đều có thể mua sắm, chỉ cần có đủ Quy Nguyên Đan. Cho nên Hạ Ngôn cũng không cáp bách lập tức mua sắm những vật phẩm tài nguyên làm người ta đỏ mắt này.

 

- 232885 tích phân.

 

- Ta muốn đi vào tầng tám trung tâm giao dịch, vậy cẩn 100 vạn tích phân. Hiện tại, còn thiếu hơn 70 vạn tích phân giao dịch, cũng cần mức giao dịch gần bảy ức ba ngàn vạn Quy Nguyên Đan.

 

- Đây là giao dịch khổng lồ a!

 

Hạ Ngôn cũng có chút cảm thán. Một lần giao địch han bảy ức Quy Nguyên Đan, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Chỉ sợ đại đa số tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa cấp Giới chủ cũng không thể một lần giao dịch nhiều Quy Nguyên Đan như vậy.

 

- Ta cũng có thể bán tài nguyên trong một số nhẫn, sau đó lại dừng Quy Nguyên Đan mua một ít tài nguyên cẩn dùng tại trung tâm giao dịch, tỷ như là Thải Hồng Quả. Chỉ cần mức giao dịch đạt tới mười ức Quy Nguyên Đan, vậy ta liền có 100 vạn tích phần.

 

Hạ Ngôn khẽ cau mày, đang suy tư rốt cục sử dụng loại phương pháp nào. Là trực tiếp bán tài nguyên đạt tới đủ tích phân hay là đi bán và mua một bộ phần tài nguyên đề đạt đủ tích phân.

 

Trong số tài nguyên trong kho báu không gian Kim Di Hạ Ngôn thu được đương nhiên cũng có rất nhiều thứ Hạ Ngôn có thể sử dụng được. Bộ phận có thể sử dụng, hắn tự nhiên sẽ không bán. Cũng có một số tài nguyên ngay cả Hạ Ngôn cũng không biết có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không bán đi, mà là sẽ đế lại chờ sau khi hiếu được cách dùng mới quyết định xử lý sau.

 Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Linh La Giới