Logic Truyện Vs Khoa Học

Logic Truyện Vs Khoa Học

7.2/10
1K

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: wattpad.com

Trạng thái: Đang ra

Tên truyện: Logic Truyện Vs Khoa Học
Người Viết: Asteraceae

Thể loại: chicklist
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/216394958-logic-truyện-vs-logic-khoa-học

Nhân danh một đứa đam mê Logic và khoa học ta viết ra bộ truyện này để kêu mấy thím viết truyện hãy viết có tính logic một chút chứ viết như thím ta thấy rất tức.
P/S: đề nghị mấy thím chuẩn bị viết truyện hãy đọc truyện này.
Mấy thím viết rồi cũng đọc luôn để xem coi chuyện mình phi logic tới đâu hén.
Đặc biệt hữu dụng đối với thể loại teenfic

Logic Truyện Vs Khoa Học

7.2/10
1067
Logic Truyện Vs Khoa Học

Tác giả :

Thể loại: Truyện Khác

Nguồn: wattpad.com

Trạng thái: Đang ra

Tên truyện: Logic Truyện Vs Khoa Học
Người Viết: Asteraceae

Thể loại: chicklist
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/216394958-logic-truyện-vs-logic-khoa-học

Nhân danh một đứa đam mê Logic và khoa học ta viết ra bộ truyện này để kêu mấy thím viết truyện hãy viết có tính logic một chút chứ viết như... mấy thím ta thấy rất tức.
P/S: đề nghị mấy thím chuẩn bị viết truyện hãy đọc truyện này.
Mấy thím viết rồi cũng đọc luôn để xem coi chuyện mình phi logic tới đâu hén.
Đặc biệt hữu dụng đối với thể loại teenfic

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Logic Truyện Vs Khoa Học

Top Truyện Hay