Mở đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể

Mở đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể

7.5/10
1.3K

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Đang ra

[Tác giả J Thần -- Thể loại: Huyền Huyễn ]

 « không củi mục, không liếm chó, thiên kiêu tranh bá sướng rên vô địch lưu »

 Quân Tiêu Dao xuyên việt huyền huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia thần tử, nắm giữ vô địch bối kinh thế thiên phú, càng được đến đánh dấu hệ thống, mở đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

 Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu được lục tinh tưởng thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

 Tại 10 tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu được thất tinh tưởng thưởng, Chí Tôn Cốt!

 Tại Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu, thu được bát tinh tưởng thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!

 Tại Vô Biên Giới Hải đánh dấu, thu được thập tinh tưởng thưởng, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp!

 Vô số năm sau đó, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trời cao, kiếm chỉ thương thiên nói: "Cửu Thiên Thập Địa, chìm nổi tại ta, tiên lộ phần cuối, ta vì đỉnh phong!"

Truyện hay...thân mời các bạn đọc tiếp - Wattpad.VN!

Mở đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể

7.5/10
1337
Mở đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể

Tác giả :

Thể loại: Huyền Huyễn

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Đang ra

[Tác giả J Thần -- Thể loại: Huyền Huyễn ]

 « không củi mục, không liếm chó, thiên kiêu tranh bá sướng rên vô địch lưu »

 Quân Tiêu Dao xuyên việt huyền huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia thần tử, nắm giữ vô địch bối... cảnh, kinh thế thiên phú, càng được đến đánh dấu hệ thống, mở đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

 Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu được lục tinh tưởng thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

 Tại 10 tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu được thất tinh tưởng thưởng, Chí Tôn Cốt!

 Tại Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu, thu được bát tinh tưởng thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!

 Tại Vô Biên Giới Hải đánh dấu, thu được thập tinh tưởng thưởng, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp!

 Vô số năm sau đó, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trời cao, kiếm chỉ thương thiên nói: "Cửu Thiên Thập Địa, chìm nổi tại ta, tiên lộ phần cuối, ta vì đỉnh phong!"

Truyện hay...thân mời các bạn đọc tiếp - Wattpad.VN!

Chương Mới Nhất

DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng thể loại

Nhấn để mở bình luận

Mở đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể

Top Truyện Hay