Muôn Vàn Sủng Ái

Edit: Hyukie Lee

CH__NG 106_01CH__NG 106_02CH__NG 106_03CH__NG 106_04CH__NG 106_05CH__NG 106_06CH__NG 106_07CH__NG 106_08CH__NG 106_09


Tên tiếng Trung của Lost Day là Thất Lạc Nhật đồng âm với Hoàng hôn (???)


Kết thúc rồi, bạn thích mảnh vỡ nào nhất?


Nhấn để mở bình luận

Muôn Vàn Sủng Ái