Tác Giả Hoàng Thiên Lạc

Trò Chơi Tình Dục

Trò Chơi Tình Dục

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint

Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!! FULL

Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!! FULL

7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 89
Sơn Thôn Tình Ái

Sơn Thôn Tình Ái

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 62
Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng

Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Xuyên Sách Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Xuyên Sách Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Cấm Đảoh

Cấm Đảoh

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 25
Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh

Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Vạn Cổ Tinh Không

Vạn Cổ Tinh Không

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Hành Trình Vô Tận

Hành Trình Vô Tận

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Số Nhọ Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

Số Nhọ Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Hệ Thống Trẻ Em Hư

Hệ Thống Trẻ Em Hư

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 14
Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 23
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 48
Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL

Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL

7.9/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Trước Lúc Mặt Trời Lặn

Trước Lúc Mặt Trời Lặn

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 12
Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ

Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 7
Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân FULL

Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân FULL

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 50
Biểu Muội Không Tốt

Biểu Muội Không Tốt

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 10
Nữ Vương X Nữ Vương

Nữ Vương X Nữ Vương

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 78
Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Đan Đại Chí Tôn

Đan Đại Chí Tôn

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 50
Hoàng Hậu Nhát Gan

Hoàng Hậu Nhát Gan

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 13
Sau Khi Hệ Thống Xuyên Qua Thập Niên 70 Biến Thành Đoàn Sủng

Sau Khi Hệ Thống Xuyên Qua Thập Niên 70 Biến Thành Đoàn Sủng

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 5
Tối Nay Đi Gặp Em FULL

Tối Nay Đi Gặp Em FULL

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Trình Gia Nhà Tôi

Trình Gia Nhà Tôi

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Hoa nhài nhỏ của anh

Hoa nhài nhỏ của anh

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Công Chúa Đại Liêu

Công Chúa Đại Liêu

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 39
Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 4
Bị Ép Yêu Đương Cùng Boss Phản Diện

Bị Ép Yêu Đương Cùng Boss Phản Diện

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Tôi Bị Nhân Vật Phản Diện Trà Xanh Uy Hiếp

Tôi Bị Nhân Vật Phản Diện Trà Xanh Uy Hiếp

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân

Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Chồng Thử Thách Hãy Làm Việc Chăm Chỉ

Chồng Thử Thách Hãy Làm Việc Chăm Chỉ

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 30
Con Rể Của Nữ Tổng Thống

Con Rể Của Nữ Tổng Thống

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 50
Sa Vào Lòng Anh

Sa Vào Lòng Anh

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

7.1/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 59
Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 34
Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Thần Bí Chi Kiếp Bản Dịch

Thần Bí Chi Kiếp Bản Dịch

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 46
Trò Chơi Sinh Tồn Tại Tận Thế Của Pháo Hôi Lãnh Chúa

Trò Chơi Sinh Tồn Tại Tận Thế Của Pháo Hôi Lãnh Chúa

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 44
Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 50
Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra

Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 4
Nhân Tình 2

Nhân Tình 2

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 152
Tổng Tài Yêu Hai Người

Tổng Tài Yêu Hai Người

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 36
Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Hương Vị Tình Ái

Hương Vị Tình Ái

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 20
Thế Gia Quý Thiếp

Thế Gia Quý Thiếp

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 44
[tập truyện vực sâu diễm tình]_em vợ

[tập truyện vực sâu diễm tình]_em vợ

8.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 12
Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

8.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 0
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Sau khi điềm văn kết thúc

Sau khi điềm văn kết thúc

8.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Toàn giới giải trí đang chờ chúng ta ly hôn

Toàn giới giải trí đang chờ chúng ta ly hôn

8.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 114
Mũ bảo hiểm màu hồng

Mũ bảo hiểm màu hồng

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Không thể làm người yêu

Không thể làm người yêu

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 36
Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch

Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch

7.7/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh

Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 12
Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 6
[gl] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

[gl] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 57
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 25
Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp

Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Trường Sinh Du Tiên

Trường Sinh Du Tiên

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 15
Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 9
Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 41
Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 106
Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta Meo!

Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta Meo!

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Ôn Nhu Luân Hãm FULL

Ôn Nhu Luân Hãm FULL

7.1/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Tình nhân

Tình nhân

8.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 62
Hầu phủ dụ xuân

Hầu phủ dụ xuân

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 0
Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

8.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 14
Nhật ký dụ vợ

Nhật ký dụ vợ

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 16
Cảnh xuân trong mắt anh

Cảnh xuân trong mắt anh

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 0
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 0
Để em tìm người ngoại tình với anh

Để em tìm người ngoại tình với anh

8.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 40
Sau khi trúc mã chết, tôi nằm mộng xuân

Sau khi trúc mã chết, tôi nằm mộng xuân

8.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 48
Năm tháng yên bình

Năm tháng yên bình

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 0
Bóc kẹo

Bóc kẹo

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 88
Suỵt

Suỵt

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 0
Năm nào cũng có ngày này

Năm nào cũng có ngày này

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 65
Muội khống

Muội khống

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 0
Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc

Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
 Đồ Án

Đồ Án

8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Vợ Anh

Vợ Anh

8.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Ngôn Tình Vương Gia Phúc Hắc FULL

Ngôn Tình Vương Gia Phúc Hắc FULL

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 24
Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 13
Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu

Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Vòng Xoáy Hào Môn

Vòng Xoáy Hào Môn

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Trọng Sinh Sau Sư Tôn Lấy Mệnh Cầu He

Trọng Sinh Sau Sư Tôn Lấy Mệnh Cầu He

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 6
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Trò Chơi Tình Dục
7.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint
7.5/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!! FULL
7/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Nữ Cường

Sơn Thôn Tình Ái
7.1/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng
7.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Sách Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cấm Đảoh
7.5/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh
7.8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vạn Cổ Tinh Không
7.6/10
1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Hành Trình Vô Tận
7.5/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Số Nhọ Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp
7.1/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương
7.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Hệ Thống Trẻ Em Hư
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
7.2/10
1.1K

Thể loại: Việt Nam

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca
7.5/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL
7.9/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trước Lúc Mặt Trời Lặn
7.8/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân
7.9/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ
7.6/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân FULL
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Biểu Muội Không Tốt
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Vương X Nữ Vương
7.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Triệu Hoán Vạn Tuế Dịch
7.9/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đan Đại Chí Tôn
7/10
1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Hoàng Hậu Nhát Gan
7.9/10
1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Hệ Thống Xuyên Qua Thập Niên 70 Biến Thành Đoàn Sủng
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Tối Nay Đi Gặp Em FULL
7.1/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trình Gia Nhà Tôi
7.3/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Hoa nhài nhỏ của anh
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Công Chúa Đại Liêu
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bị Ép Yêu Đương Cùng Boss Phản Diện
7.7/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tôi Bị Nhân Vật Phản Diện Trà Xanh Uy Hiếp
7.7/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân
7.1/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chồng Thử Thách Hãy Làm Việc Chăm Chỉ
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám

Con Rể Của Nữ Tổng Thống
7.6/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám

Sa Vào Lòng Anh
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng
7.1/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极
7.4/10
1.1K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server
7.5/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Thần Bí Chi Kiếp Bản Dịch
7.8/10
1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Trò Chơi Sinh Tồn Tại Tận Thế Của Pháo Hôi Lãnh Chúa
7.1/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế

Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không
7.6/10
1.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra
7.7/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Nhân Tình 2
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Yêu Hai Người
7.2/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên
7.9/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hương Vị Tình Ái
7.8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thế Gia Quý Thiếp
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
7.8/10
2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

[tập truyện vực sâu diễm tình]_em vợ
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai
8.5/10
1K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Sau khi điềm văn kết thúc
8.5/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Toàn giới giải trí đang chờ chúng ta ly hôn
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Mũ bảo hiểm màu hồng
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Không thể làm người yêu
8.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch
7.7/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh
7.6/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[gl] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ
8/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp
7.8/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trường Sinh Du Tiên
7.7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề
7.2/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau
7.9/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư
7.5/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta Meo!
7.8/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Ôn Nhu Luân Hãm FULL
7.1/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình nhân
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hầu phủ dụ xuân
8.5/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)
8.5/10
2K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Nhật ký dụ vợ
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Cảnh xuân trong mắt anh
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai
8.5/10
1K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Để em tìm người ngoại tình với anh
8.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Sau khi trúc mã chết, tôi nằm mộng xuân
8.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị

Năm tháng yên bình
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Bóc kẹo
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Suỵt
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Năm nào cũng có ngày này
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn

Muội khống
8.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc
7.4/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

 Đồ Án
8/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Vợ Anh
8.2/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Ngôn Tình Vương Gia Phúc Hắc FULL
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn
7.9/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu
7.8/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm
7.5/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Vòng Xoáy Hào Môn
7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Sau Sư Tôn Lấy Mệnh Cầu He
7.3/10
1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
7.4/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình