Tác Giả Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.1/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 100
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 9
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

7.2/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 49
Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

7.8/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 64
Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 31
Bạch Tuyết Và Sói Xám

Bạch Tuyết Và Sói Xám

7.4/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Đại hắc đại bạch

Đại hắc đại bạch

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

7.9/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 47
Mạt thế hắc tử và lương nhiên

Mạt thế hắc tử và lương nhiên

7.6/10
53K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 63
Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 20
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.6/10
38.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 117
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 246
A Ly

A Ly

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Mua Được Tiểu Đào Thê

Mua Được Tiểu Đào Thê

7.5/10
144.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 131
Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

7.5/10
172.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.1/10
5.5K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu
7.2/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên
7.8/10
7.5K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Bó Hoa Của Narcissus
7.7/10
2.8K

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại

Bạch Tuyết Và Sói Xám
7.4/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Đại hắc đại bạch
8.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Đêm Dục Không Thôi
7.9/10
18.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt thế hắc tử và lương nhiên
7.6/10
53K

Thể loại: Mạt Thế

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm
7.6/10
3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Mệnh Vượng Phu
8.6/10
38.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

A Ly
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Được Tiểu Đào Thê
7.5/10
144.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hoàng Thượng Uy Vũ!
7.5/10
7.2K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Giang Sơn Tác Giá
7.5/10
2.6K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Có Chạy Đằng Trời
7.5/10
172.8K

Thể loại: Ngôn Tình