Tác Giả Ái Cật Nhục Đích Dương Tể

Mỹ Nhân Nói Dối

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh

Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 18
Bóc kẹo

Bóc kẹo

8.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 88
Tiết tháo ở đâu?

Tiết tháo ở đâu?

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 278
Trầm Hương FULL

Trầm Hương FULL

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Yêu Cô Gái 300 Tuổi FULL

Yêu Cô Gái 300 Tuổi FULL

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 43
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Phận Hồng Nhan FULL

Phận Hồng Nhan FULL

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Việt Nam, Bách Hợp

Chương 29
Tiếu Hoài FULL

Tiếu Hoài FULL

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Vết Nhơ Dư Ô FULL

Vết Nhơ Dư Ô FULL

7/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 199
Thần Xách Góc Váy Giúp Quận Chúa

Thần Xách Góc Váy Giúp Quận Chúa

7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Hàm Dục Nở Rộ FULL

Hàm Dục Nở Rộ FULL

7.2/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh

Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh

8/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Ngược, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 241
Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người

Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người

8.3/10
35K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 448
Pháo Hôi Giả Thiếu Gia Thức Tỉnh Thành Thần Xuyên Thư

Pháo Hôi Giả Thiếu Gia Thức Tỉnh Thành Thần Xuyên Thư

7.2/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 187
Hôm Nay Em Không Đến

Hôm Nay Em Không Đến

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 5
70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi

70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi

7.8/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 255
Quân Thiếu Trong Tay Bảo

Quân Thiếu Trong Tay Bảo

7.3/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 493
Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

7/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 38
Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 46
Phật Kệ FULL

Phật Kệ FULL

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Thống Khổ

Thống Khổ

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 5
Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 24
Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Vẫn Còn Rung Động

Vẫn Còn Rung Động

7.8/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết

Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

7.1/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Bóc Ra Lớp Sương Mù

Bóc Ra Lớp Sương Mù

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 9
Hptomhar Trường Sinh Linh Giá

Hptomhar Trường Sinh Linh Giá

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 145
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 49
Cho Tôi Một Tấm Thẻ Người Tốt

Cho Tôi Một Tấm Thẻ Người Tốt

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 53
Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 12
Xuân Phương Yết

Xuân Phương Yết

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ

Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Tình Sâu Không Đáy Yêu Em Không Phai

Tình Sâu Không Đáy Yêu Em Không Phai

7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết Ta Ở Conan Thế Giới Đương Cuốn Vương

Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết Ta Ở Conan Thế Giới Đương Cuốn Vương

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 214
Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết

Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 150
Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm

Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm

8.4/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 501
Dục Hỏa Độc Nữ

Dục Hỏa Độc Nữ

7.7/10
19.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 175
Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 35
Đoạt Tình Cô Dâu Bị Thay Thế

Đoạt Tình Cô Dâu Bị Thay Thế

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau

Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau

8.3/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 389
Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Tia Nắng Cuối Cùng

Tia Nắng Cuối Cùng

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

7.6/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 501
Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập

Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập

7.1/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh

Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh

7.1/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 346
Độc Thần

Độc Thần

7.9/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 257
Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL

Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Đoán Mệnh Trực Tiếp Thủy Hữu Đầu Ngươi Xanh

Đoán Mệnh Trực Tiếp Thủy Hữu Đầu Ngươi Xanh

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Liễu Du FULL

Liễu Du FULL

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL

Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Biếu Tặng Cơ Duyên Bạo Kích Bồi Thường! Dịch

Biếu Tặng Cơ Duyên Bạo Kích Bồi Thường! Dịch

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 31
Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

7.4/10
19.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 104
Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

7.9/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần Tôi Đã Bị Chú Ý

Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần Tôi Đã Bị Chú Ý

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 9
Bao Tử Sủng Vật Điếm

Bao Tử Sủng Vật Điếm

7.8/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 125
Sườn Xám Và Quân Trang

Sườn Xám Và Quân Trang

7.7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 61
Chàng Thợ Săn Cùng Thiên Kim Tiểu Thư

Chàng Thợ Săn Cùng Thiên Kim Tiểu Thư

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 3
Bjyx Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Bjyx Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL

Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL

7/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Xuyên Không Trọng Sinh

Xuyên Không Trọng Sinh

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 55
Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khế Ước Của Tộc Long Thần

Khế Ước Của Tộc Long Thần

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Allsawa Nếu Sawamura Cảm Tình!!!

Allsawa Nếu Sawamura Cảm Tình!!!

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

7/10
25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 19
Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Sản Bào FULL

Sản Bào FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký

Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Phá Thiên Tà Tôn

Phá Thiên Tà Tôn

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Bạn Cùng Bàn Của Tôi Là Xà Tinh FULL

Bạn Cùng Bàn Của Tôi Là Xà Tinh FULL

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Người Yêu Chí Tử

Người Yêu Chí Tử

7.2/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Học Viện Vampire Vampire Royal High

Học Viện Vampire Vampire Royal High

7.1/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 59
Dục Hòa Cấm

Dục Hòa Cấm

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 35
Ra Vẻ Đạo Mạo

Ra Vẻ Đạo Mạo

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL

Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL

7.3/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 69
Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử

Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Tổng Mạn Chinh Phục Thế Giới Đi Thiếu Niên

Tổng Mạn Chinh Phục Thế Giới Đi Thiếu Niên

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 10
Việc Nhỏ Thầm Yêu FULL

Việc Nhỏ Thầm Yêu FULL

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

7.4/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 11
Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL

Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL

7.6/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 39
Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả

Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả

7.6/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 93
Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

7/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 24
Sinh Tử Sau Khi Mang Thai Chồng Cũ Muốn Phục Hôn

Sinh Tử Sau Khi Mang Thai Chồng Cũ Muốn Phục Hôn

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
Vô Tình Cưới Được Tổng Tài FULL

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài FULL

7.3/10
176.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 350
Nông Gia Độc Phi​

Nông Gia Độc Phi​

7/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Nuôi Một Con Mèo FULL

Nuôi Một Con Mèo FULL

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 15
Bất Tử Một Phần Hai

Bất Tử Một Phần Hai

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 16
Muốn Cùng Bạn Tình Nói Chuyện Yêu Đương FULL

Muốn Cùng Bạn Tình Nói Chuyện Yêu Đương FULL

7.6/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Vạn Đế Chí Tôn

Vạn Đế Chí Tôn

7.1/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 156
Nữ Hoàng Hàng Đầu Sau Khi Xuyên Tôi Đã Nổi Tiếng

Nữ Hoàng Hàng Đầu Sau Khi Xuyên Tôi Đã Nổi Tiếng

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 14
Cảnh Tú Nông Nữ Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng

Cảnh Tú Nông Nữ Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng

7.2/10
38.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 89
Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 1

Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 1

7.8/10
45.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 200
Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 2

Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 2

7.3/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 149
Sổ Bệnh Án

Sổ Bệnh Án

7.1/10
42.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 272
Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục

7.2/10
28K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 28
Mỹ Nhân Nói Dối
7.7/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh
7.6/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bóc kẹo
8.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Tiết tháo ở đâu?
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Trầm Hương FULL
7.1/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Yêu Cô Gái 300 Tuổi FULL
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Phận Hồng Nhan FULL
7.6/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Việt Nam

Tiếu Hoài FULL
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vết Nhơ Dư Ô FULL
7/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thần Xách Góc Váy Giúp Quận Chúa
7/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
7/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hàm Dục Nở Rộ FULL
7.2/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường
7.9/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Là Thuần Ái Văn Nữ Xứng Xuyên Nhanh
8/10
4.9K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người
8.3/10
35K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Pháo Hôi Giả Thiếu Gia Thức Tỉnh Thành Thần Xuyên Thư
7.2/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hôm Nay Em Không Đến
7/10
1.1K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

70 Chi Phật Hệ Pháo Hôi
7.8/10
14.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Quân Thiếu Trong Tay Bảo
7.3/10
16.7K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL
7/10
9.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang
7.2/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Phật Kệ FULL
7.4/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thống Khổ
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xanh Xanh Màu Áo Chàng
7.9/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân
7.4/10
1.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Vẫn Còn Rung Động
7.8/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người
7.1/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Bóc Ra Lớp Sương Mù
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hptomhar Trường Sinh Linh Giá
7.2/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Như Hoa
7.6/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cho Tôi Một Tấm Thẻ Người Tốt
7.9/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí
7.2/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuân Phương Yết
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình Sâu Không Đáy Yêu Em Không Phai
7/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết Ta Ở Conan Thế Giới Đương Cuốn Vương
7.5/10
5.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ở Kha Học Thế Giới Cuốn Sinh Cuốn Chết
7.3/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Danh Trinh Thám Thế Giới Cảnh Thăm
8.4/10
7.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Dục Hỏa Độc Nữ
7.7/10
19.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân
7.9/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đoạt Tình Cô Dâu Bị Thay Thế
7.2/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Huyền Môn Đại Lão Về Hưu Sau
8.3/10
30.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy
7/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tia Nắng Cuối Cùng
7.9/10
1.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử
7.6/10
13.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Qua Chi Dược Sư Nghịch Tập
7.1/10
23.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh
7.1/10
17.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Độc Thần
7.9/10
11.6K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL
7.7/10
2.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Đoán Mệnh Trực Tiếp Thủy Hữu Đầu Ngươi Xanh
7.6/10
2.1K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Liễu Du FULL
7.7/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL
7.3/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Biếu Tặng Cơ Duyên Bạo Kích Bồi Thường! Dịch
7.4/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên
7.4/10
19.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu
7.9/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần Tôi Đã Bị Chú Ý
7.6/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bao Tử Sủng Vật Điếm
7.8/10
6K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Sườn Xám Và Quân Trang
7.7/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chàng Thợ Săn Cùng Thiên Kim Tiểu Thư
7/10
1.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Bjyx Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân FULL
7/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Trọng Sinh
7.6/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự
7.7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Khế Ước Của Tộc Long Thần
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Allsawa Nếu Sawamura Cảm Tình!!!
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy
7/10
25.3K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận
7.2/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Sản Bào FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Lâu Thành Diễn Sinhvinh Phương Tình Ký
7.1/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Phá Thiên Tà Tôn
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bạn Cùng Bàn Của Tôi Là Xà Tinh FULL
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Người Yêu Chí Tử
7.2/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Học Viện Vampire Vampire Royal High
7.1/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Dục Hòa Cấm
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ra Vẻ Đạo Mạo
7/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL
7.3/10
25.1K

Thể loại: Đô Thị

Lâu Thành Diễn Sinh Lăng Lý Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử
7.8/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Mạn Chinh Phục Thế Giới Đi Thiếu Niên
7.4/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Việc Nhỏ Thầm Yêu FULL
7.8/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh
7.4/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Hệ Thống Thu Gom Quả Phu FULL
7.6/10
13.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả
7.6/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã
7/10
5.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Sinh Tử Sau Khi Mang Thai Chồng Cũ Muốn Phục Hôn
7.9/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài FULL
7.3/10
176.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nông Gia Độc Phi​
7/10
7.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nuôi Một Con Mèo FULL
7.6/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bất Tử Một Phần Hai
7.2/10
1.8K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Muốn Cùng Bạn Tình Nói Chuyện Yêu Đương FULL
7.6/10
6.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Vạn Đế Chí Tôn
7.1/10
6.7K

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Nữ Hoàng Hàng Đầu Sau Khi Xuyên Tôi Đã Nổi Tiếng
7.2/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cảnh Tú Nông Nữ Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng
7.2/10
38.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 1
7.8/10
45.6K

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại

Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 2
7.3/10
21.9K

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại

Sổ Bệnh Án
7.1/10
42.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục
7.2/10
28K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác