Tác Giả Giang Thiên Tuyết Ý

Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông FULL

Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông FULL

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nhất Mộng Nhập Luân

Nhất Mộng Nhập Luân

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 61
Hàn Tâm Hóa Mộng Kiếp

Hàn Tâm Hóa Mộng Kiếp

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 5
Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử FULL

Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử FULL

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 8
Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không

Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang

Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 140
Ngày Xuân Oanh Hót

Ngày Xuân Oanh Hót

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Ma Vương Mãn Cấp Chỉ Biết Làm Ruộng

Ma Vương Mãn Cấp Chỉ Biết Làm Ruộng

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 3
Rể Hổ Hào Môn

Rể Hổ Hào Môn

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Lưu Manh Hóa Idol

Lưu Manh Hóa Idol

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 96
Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

7.6/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 16
Khi Đỉnh Lưu Làm Việc

Khi Đỉnh Lưu Làm Việc

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
 Muốn Hôn Ngươi Sau Cổ Muốn Cắn Ngươi Sau Cổ

Muốn Hôn Ngươi Sau Cổ Muốn Cắn Ngươi Sau Cổ

8.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 30
Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

7/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 84
Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Alpha Này Sao Lại Như Vậy

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
Tơ Duyên FULL

Tơ Duyên FULL

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Sau Khi Bị Hưu

Sau Khi Bị Hưu

7.2/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Điền Văn

Chương 50
Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

7.7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Ách Công Chúa Điện Hạ

Ách Công Chúa Điện Hạ

7.4/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 39
Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

7.2/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Xuyên Nhanh Tất Cả Các Nam Phụ Đều Là Của Ta H

Xuyên Nhanh Tất Cả Các Nam Phụ Đều Là Của Ta H

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 25
Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 9
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Nghịch Tập Nam Thần Sủng Nghiện

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Nghịch Tập Nam Thần Sủng Nghiện

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Hai Người Ba Bữa FULL

Hai Người Ba Bữa FULL

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Bích Lạc Thiên Đao

Bích Lạc Thiên Đao

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 30
Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 40
Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 10
Trộm Một Mùa Xuân

Trộm Một Mùa Xuân

7.1/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Công Chúa Xin Tha!

Công Chúa Xin Tha!

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 6
Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

7.4/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 59
Võ Đại Lang Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên Dịch

Võ Đại Lang Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên Dịch

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Huyền Huyễn

Chương 50
Ở Trong Game Phát Sóng Trực Tiếp Tán Tỉnh Boss

Ở Trong Game Phát Sóng Trực Tiếp Tán Tỉnh Boss

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 6
Trọng Sinh Trên Hỷ Đường

Trọng Sinh Trên Hỷ Đường

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 18
Cổ Túng

Cổ Túng

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 81
Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

7.4/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 27
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL

Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

7.7/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 56
Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo FULL

Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo FULL

7.4/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 49
Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 153
Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 49
Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.8/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Hòa Li Được Chưa

Hòa Li Được Chưa

7/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 52
Sủng Ngươi Khiến Ngươi Hư Hỏng

Sủng Ngươi Khiến Ngươi Hư Hỏng

7.4/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 37
Sau Khi Hoàn Tục Tôi Trở Thành Đỉnh Lưu Giới Giải Trí

Sau Khi Hoàn Tục Tôi Trở Thành Đỉnh Lưu Giới Giải Trí

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 16
Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

7.1/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 46
Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

7.2/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 458
Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

7.6/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ngốc Đà Váy Cưới FULL

Ngốc Đà Váy Cưới FULL

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 4
Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện! FULL

Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện! FULL

7.6/10
112.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 87
Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 6
Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 17
Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính

Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính

7.8/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 14
Thám Tử Của Quỷ

Thám Tử Của Quỷ

7.2/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Quan Trường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác, Võng Du

Chương 20
Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Hỗn Độn Đại Chúa Tể

7.6/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 150
Bàn Về Trình Độ Vuốt Mèo Của Một Đầu Bếp

Bàn Về Trình Độ Vuốt Mèo Của Một Đầu Bếp

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Người Tình Đế Vương

Người Tình Đế Vương

7.9/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Điền Văn

Chương 50
Siêu Cấp Shipper

Siêu Cấp Shipper

7.8/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 201
Đế Thiếu Thần Bí Sủng Vợ Ngọt Ngào

Đế Thiếu Thần Bí Sủng Vợ Ngọt Ngào

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 30
Mai Sát

Mai Sát

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 22
Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL

Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL

7.8/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 10
Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

7.2/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 25
Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

7.6/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 38
Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế FULL

Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế FULL

7.7/10
46.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 100
Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân

7.9/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 88
Từ sâu nhỏ bắt đầu mạnh lên

Từ sâu nhỏ bắt đầu mạnh lên

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 0
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.4/10
56.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 204
Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL

Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL

7.1/10
28.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 87
Ngã Thị Chí Tôn

Ngã Thị Chí Tôn

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 32
Hiệp Nghị Bắt Buộc Cưỡng Chế Thỏa Thuận

Hiệp Nghị Bắt Buộc Cưỡng Chế Thỏa Thuận

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Độc Nhất Phu Nhân Của Vương Tổng

Độc Nhất Phu Nhân Của Vương Tổng

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ

Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 5
Phủng Sát Chim Hoàng Yến

Phủng Sát Chim Hoàng Yến

7.2/10
21.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

7.1/10
21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 132
Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!

Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!

7.9/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 45
Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 10
Ma Nữ Nghê Thường

Ma Nữ Nghê Thường

7.3/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Kiếm Hiệp

Chương 258
Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

7/10
46.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 80
Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

7/10
20.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày FULL

Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày FULL

7.1/10
69.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

7.8/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 65
10 Triệu Một Đêm Em Đi Không

10 Triệu Một Đêm Em Đi Không

7.2/10
16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 57
Kênh Live Stream Khoe Giàu

Kênh Live Stream Khoe Giàu

7.3/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 20
Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Vương Hậu Nữ Tướng Cung

7.1/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 63
Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta

Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta

7.1/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

7.1/10
105.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1056
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Mười Năm Địch Thủ Một Phút Chiếm Hữu

Mười Năm Địch Thủ Một Phút Chiếm Hữu

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 24
Tận thế tông sư

Tận thế tông sư

7.7/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 54
Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm

Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm

7.6/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Truyện Khác, Võng Du, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 40
Chỗ nào không đúng

Chỗ nào không đúng

7.8/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 60
Công chúa của ta trọng sinh

Công chúa của ta trọng sinh

7.9/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 151
Yêu chị có chút hoang tưởng

Yêu chị có chút hoang tưởng

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 0
Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông FULL
7.6/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Mộng Nhập Luân
7.8/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Hàn Tâm Hóa Mộng Kiếp
7/10
1K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử FULL
7.6/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
7.8/10
1K

Thể loại: Bách Hợp, Đoản Văn

Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang
7.6/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngày Xuân Oanh Hót
7.6/10
1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ma Vương Mãn Cấp Chỉ Biết Làm Ruộng
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Rể Hổ Hào Môn
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Manh Hóa Idol
7.1/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn
7.6/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới
7.6/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Khi Đỉnh Lưu Làm Việc
7.3/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

 Muốn Hôn Ngươi Sau Cổ Muốn Cắn Ngươi Sau Cổ
8.2/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình
7/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Alpha Này Sao Lại Như Vậy
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tơ Duyên FULL
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Bị Hưu
7.2/10
4.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em
7.7/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ách Công Chúa Điện Hạ
7.4/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ
7.2/10
12.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch
7.3/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Tất Cả Các Nam Phụ Đều Là Của Ta H
7.9/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người
7.1/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Nghịch Tập Nam Thần Sủng Nghiện
7.9/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hai Người Ba Bữa FULL
7.4/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bích Lạc Thiên Đao
7.3/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn
7.8/10
3.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim
7.3/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trộm Một Mùa Xuân
7.1/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Công Chúa Xin Tha!
7.3/10
1.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
7.2/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm
7.4/10
2.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Võ Đại Lang Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên Dịch
7.6/10
2.1K

Thể loại: Lịch Sử, Huyền Huyễn

Ở Trong Game Phát Sóng Trực Tiếp Tán Tỉnh Boss
7.2/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Trọng Sinh Trên Hỷ Đường
7.8/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Cổ Túng
7.1/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.6/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo
7.4/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
7.5/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL
7.7/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử
7.7/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo FULL
7.4/10
4.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi
7.6/10
6.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Lão Vương Nhà Bên FULL
7.8/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hòa Li Được Chưa
7/10
3.4K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Sủng Ngươi Khiến Ngươi Hư Hỏng
7.4/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Sau Khi Hoàn Tục Tôi Trở Thành Đỉnh Lưu Giới Giải Trí
7.4/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện
7.1/10
2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
7.2/10
12.4K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Lẳng Lơ Cho Anh Xem
7.6/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngốc Đà Váy Cưới FULL
7.2/10
1.9K

Thể loại: Bách Hợp

Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện! FULL
7.6/10
112.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt
7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế
7/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính
7.8/10
3.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thám Tử Của Quỷ
7.2/10
2.8K

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình

Hỗn Độn Đại Chúa Tể
7.6/10
9K

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh

Bàn Về Trình Độ Vuốt Mèo Của Một Đầu Bếp
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Người Tình Đế Vương
7.9/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Siêu Cấp Shipper
7.8/10
8.1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Đế Thiếu Thần Bí Sủng Vợ Ngọt Ngào
7.8/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mai Sát
7.6/10
3.3K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL
7.8/10
5.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
7/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn
7.2/10
10.4K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
7.6/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế FULL
7.7/10
46.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tư Mỹ Nhân
7.9/10
8.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Từ sâu nhỏ bắt đầu mạnh lên
8.2/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hàm Đào FULL
7.4/10
56.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL
7.1/10
28.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ngã Thị Chí Tôn
7.5/10
2.3K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Hiệp Nghị Bắt Buộc Cưỡng Chế Thỏa Thuận
7.6/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Độc Nhất Phu Nhân Của Vương Tổng
7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ
7.8/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phủng Sát Chim Hoàng Yến
7.2/10
21.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL
7.1/10
21.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!
7.9/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!
7.6/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ma Nữ Nghê Thường
7.3/10
17.7K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
7/10
46.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!
7/10
20.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày FULL
7.1/10
69.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch
7.8/10
6.3K

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng

10 Triệu Một Đêm Em Đi Không
7.2/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kênh Live Stream Khoe Giàu
7.3/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Vương Hậu Nữ Tướng Cung
7.1/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta
7.1/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
7.1/10
105.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.6/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mười Năm Địch Thủ Một Phút Chiếm Hữu
7.6/10
8.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Tận thế tông sư
7.7/10
7.2K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm
7.6/10
5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chỗ nào không đúng
7.8/10
6.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Công chúa của ta trọng sinh
7.9/10
20.6K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Yêu chị có chút hoang tưởng
8.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước