Tác Giả Thần Phong Triệt

Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 218
Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 34
Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng

Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng

7.6/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 401
Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL

Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL

7.4/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 74
Văn Võ Song Toàn

Văn Võ Song Toàn

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 166
Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 21
Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL

Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Chiến Đội Ace FULL

Chiến Đội Ace FULL

7.4/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 70
Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

7.8/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 76
Ta là kaka kakaka

Ta là kaka kakaka

8.2/10
15.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Chương 509
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

8.8/10
94.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 145
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

8.5/10
9.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Độc Sủng Kiều Thê

Độc Sủng Kiều Thê

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 3
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

7.5/10
171.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 201
Thức Cốt Tầm Tung

Thức Cốt Tầm Tung

7.5/10
18.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Bad Boy

Bad Boy

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

7.5/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác
7/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết
7.3/10
2.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng
7.6/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL
7.4/10
6.2K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Văn Võ Song Toàn
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng
7.8/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Chiến Đội Ace FULL
7.4/10
17.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
7.8/10
19.4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Ta là kaka kakaka
8.2/10
15.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
8.8/10
94.3K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
8.5/10
9.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Kiều Thê
8.5/10
2.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Tư Thái Cung Phi
7.5/10
171.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thức Cốt Tầm Tung
7.5/10
18.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Bad Boy
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
7.5/10
17.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa
7.5/10
6.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình