Tên tác giả a - bạn phải tìm truyện có từ khoá dài từ 2 ký tự