Tác Giả Lại Bút Thái Thượng

Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng

Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng

8.3/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Nông Gia Tiểu Nương Tử

Nông Gia Tiểu Nương Tử

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 35
Thập Niên 60 Có Nhân Duyên

Thập Niên 60 Có Nhân Duyên

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn, Nữ Phụ

Chương 5
Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

7.3/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 29
Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ FULL

Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ FULL

7.4/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 53
Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 30
Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Chương 10
Dỗ Em Thêm Xíu Đi

Dỗ Em Thêm Xíu Đi

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn

Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 46
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

7.9/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 18
Kill Your Husband

Kill Your Husband

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 43
Công Lược Hắn Yêu Hắn

Công Lược Hắn Yêu Hắn

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 9
Từ Lãnh Cung Công Chúa Đến Trường Sinh Bất Lão

Từ Lãnh Cung Công Chúa Đến Trường Sinh Bất Lão

8.2/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 352
Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ

8/10
26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 501
Tui - Người Cá Siêu Hung

Tui - Người Cá Siêu Hung

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Tri Thức

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Tri Thức

7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 50
Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

7.4/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Chương 51
Ánh Nắng Của Anh FULL

Ánh Nắng Của Anh FULL

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
(quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

(quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

7.4/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 200
(quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

(quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

8/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 200
Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên

Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
(quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [full]

(quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [full]

8.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đông Phương, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 155
Trùng Sinh Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

Trùng Sinh Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

7.8/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 46
Đồ Nhi Đừng Làm Nũng

Đồ Nhi Đừng Làm Nũng

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 10
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Bình Tà Bạo Quân

Bình Tà Bạo Quân

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 12
Ta Cổ Đại Làm Danh Sư

Ta Cổ Đại Làm Danh Sư

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 21
Sườn Xám Và Quân Trang

Sườn Xám Và Quân Trang

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 61
Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Gió Tới Muộn

Gió Tới Muộn

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 8
Xuyên Nhanh Mỗi Lần Xuyên Sách Đều Bị Bắt Xoay Chuyển Như Thần

Xuyên Nhanh Mỗi Lần Xuyên Sách Đều Bị Bắt Xoay Chuyển Như Thần

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 9
Đột Nhiên Biến Thành Omega Thì Phải Làm Sao

Đột Nhiên Biến Thành Omega Thì Phải Làm Sao

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Em Liệu Đảm Bảo Bản Thân Sẽ Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc

Em Liệu Đảm Bảo Bản Thân Sẽ Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Quán Cafe Không Người FULL

Quán Cafe Không Người FULL

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đoản Văn

Chương 6
Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 7
Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL

Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Chương 165
Vong Tiện Nhất Tiện Thiên FULL

Vong Tiện Nhất Tiện Thiên FULL

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 8
Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 17
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 104
Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

7.9/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 46
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn

Chương 3
Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm FULL

Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm FULL

7.3/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 17
Miễn Vi Kỳ Nam FULL

Miễn Vi Kỳ Nam FULL

7.9/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

7.4/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 121
Đồng Nhân Harry Potter Hành Trình Của Fanny

Đồng Nhân Harry Potter Hành Trình Của Fanny

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 4
Một Trăm Ngày Cuối Cùng FULL

Một Trăm Ngày Cuối Cùng FULL

7.2/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 2
Bạc Thiếu Ta Đến Từ Tương Lai!

Bạc Thiếu Ta Đến Từ Tương Lai!

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Linh Dị, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 5
Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Phụ Nữ

Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Phụ Nữ

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

7.8/10
32.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 15
Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

7.6/10
95.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 270
Nhật ký chăm sóc nhân vật phản diện ốm yếu

Nhật ký chăm sóc nhân vật phản diện ốm yếu

8.5/10
115K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 106
Sườn xám cùng quân trang

Sườn xám cùng quân trang

8.5/10
47K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 69
Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

7.3/10
12.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Người Quen Gây Án

Người Quen Gây Án

7.2/10
24.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 62
Xuyên Nhanh Đẫy Ngã Nam Thần

Xuyên Nhanh Đẫy Ngã Nam Thần

7/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 51
Đại Nói Lắp

Đại Nói Lắp

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 11
Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

7.2/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 29
Lục Đại Thần Phù

Lục Đại Thần Phù

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 37
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính

7.4/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 118
Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên

Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên

7.1/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 50
Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

7.8/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị

Chương 85
Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu

Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng

Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng

7.5/10
19K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 61
Tôi rưng rưng nước mắt làm công

Tôi rưng rưng nước mắt làm công

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đoản Văn, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Vi hoàng

Vi hoàng

7.7/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 119
Kỳ thực không phải ta muốn biến cong

Kỳ thực không phải ta muốn biến cong

7.7/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước

Chương 119
Mật hôn

Mật hôn

8.5/10
15.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 69
Độc chiếm chị ấy

Độc chiếm chị ấy

7.7/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Chương 68
Thần thám tsundere của tôi

Thần thám tsundere của tôi

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 34
Thanh vĩ

Thanh vĩ

7.7/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Khinh người quá đáng

Khinh người quá đáng

7.8/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Chương 11
Em biết thầy yêu em nhất

Em biết thầy yêu em nhất

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto

(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto

7.7/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Chương 28
Toàn cầu đại luân hồi

Toàn cầu đại luân hồi

8.3/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 199
Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch

Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch

7.7/10
13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 101
Hải tặc chi lực hút trái cây

Hải tặc chi lực hút trái cây

7.8/10
24.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Convert

Chương 644
Hồng hoang tinh thần đạo

Hồng hoang tinh thần đạo

8/10
25.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 619
Đấu la chi có được bát kỳ kỹ

Đấu la chi có được bát kỳ kỹ

7.9/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 340
Viết sách có thể thành thần

Viết sách có thể thành thần

8.1/10
12.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 406
Xuyên thành cục cưng của nam phụ

Xuyên thành cục cưng của nam phụ

7.5/10
106.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 116
Hoàng hôn: lỡ hẹn chân trời

Hoàng hôn: lỡ hẹn chân trời

7.8/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 159
Lỡ hẹn chân trời

Lỡ hẹn chân trời

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Các nam chính đều là của ta

Các nam chính đều là của ta

7.9/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 150
Ngã bản thuần khiết

Ngã bản thuần khiết

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 5
Rung động - thái hậu quy lai

Rung động - thái hậu quy lai

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 29
Bảo bối đừng chạy

Bảo bối đừng chạy

7.8/10
6.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Nhóm lửa

Nhóm lửa

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Phi thăng chi hậu phần 2 - thần ma chi chiến

Phi thăng chi hậu phần 2 - thần ma chi chiến

7.7/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 79
Dâu Nhà Nông

Dâu Nhà Nông

7.6/10
121K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 107
Ăn vạ chị đại

Ăn vạ chị đại

8.5/10
57.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 53
Cố tiên sinh và cố phu nhân

Cố tiên sinh và cố phu nhân

8.5/10
106.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 62
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

9.2/10
185.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 115
Xuyên Việt ABO

Xuyên Việt ABO

7.5/10
61.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 86
Trà Cam

Trà Cam

8.3/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 49
Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng
8.3/10
3.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nông Gia Tiểu Nương Tử
7.3/10
1.4K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Thập Niên 60 Có Nhân Duyên
7/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính
7.3/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ FULL
7.4/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
7.9/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Dỗ Em Thêm Xíu Đi
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn
7.8/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
6.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm
7.9/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kill Your Husband
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Công Lược Hắn Yêu Hắn
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Từ Lãnh Cung Công Chúa Đến Trường Sinh Bất Lão
8.2/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ
8/10
26.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tui - Người Cá Siêu Hung
7.4/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Tri Thức
7/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta
7.4/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ánh Nắng Của Anh FULL
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

(quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
7.4/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

(quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
8/10
14.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên
7.2/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

(quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [full]
8.5/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trùng Sinh Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh
7.8/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đồ Nhi Đừng Làm Nũng
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Tà Bạo Quân
7.1/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Cổ Đại Làm Danh Sư
7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sườn Xám Và Quân Trang
7.7/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời
7.4/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Tới Muộn
7/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Mỗi Lần Xuyên Sách Đều Bị Bắt Xoay Chuyển Như Thần
7.5/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đột Nhiên Biến Thành Omega Thì Phải Làm Sao
7.2/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Em Liệu Đảm Bảo Bản Thân Sẽ Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc
7.3/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Quán Cafe Không Người FULL
7.4/10
1.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đoản Văn

Chỉ Có Thể Là Anh Ấy
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL
7.5/10
13.3K

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Vong Tiện Nhất Tiện Thiên FULL
7.6/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
13.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo
7.9/10
7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.3/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm FULL
7.3/10
8.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Miễn Vi Kỳ Nam FULL
7.9/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện
7/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng
7.4/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đồng Nhân Harry Potter Hành Trình Của Fanny
7.6/10
1.5K

Thể loại: Bách Hợp, Phương Tây

Một Trăm Ngày Cuối Cùng FULL
7.2/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạc Thiếu Ta Đến Từ Tương Lai!
7/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nghệ Thuật Nói Chuyện Của Phụ Nữ
7.8/10
2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL
7.8/10
32.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ
7.7/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
7.6/10
95.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nhật ký chăm sóc nhân vật phản diện ốm yếu
8.5/10
115K

Thể loại: Truyện Khác

Sườn xám cùng quân trang
8.5/10
47K

Thể loại: Truyện Khác

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu
7.3/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Quen Gây Án
7.2/10
24.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Đẫy Ngã Nam Thần
7/10
6.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Nói Lắp
7.2/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp
7/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta
7.2/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Lục Đại Thần Phù
7.3/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
7.4/10
16.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên
7.1/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan
7.8/10
11.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu
7.7/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng
7.5/10
19K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tôi rưng rưng nước mắt làm công
7.9/10
1.5K

Thể loại: Truyện Sủng, Đoản Văn

Vi hoàng
7.7/10
17.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Kỳ thực không phải ta muốn biến cong
7.7/10
13.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mật hôn
8.5/10
15.5K

Thể loại: Truyện Khác

Độc chiếm chị ấy
7.7/10
17K

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Thần thám tsundere của tôi
7.8/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Thanh vĩ
7.7/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Khinh người quá đáng
7.8/10
2K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Em biết thầy yêu em nhất
7.7/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

(đồng nhân naruto) lạc vào thế giới naruto
7.7/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Toàn cầu đại luân hồi
8.3/10
9.4K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch
7.7/10
13.3K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Hải tặc chi lực hút trái cây
7.8/10
24.3K

Thể loại: Dị Giới, Convert

Hồng hoang tinh thần đạo
8/10
25.2K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Đấu la chi có được bát kỳ kỹ
7.9/10
11.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Viết sách có thể thành thần
8.1/10
12.1K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Xuyên thành cục cưng của nam phụ
7.5/10
106.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng hôn: lỡ hẹn chân trời
7.8/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Lỡ hẹn chân trời
7.8/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Các nam chính đều là của ta
7.9/10
10.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngã bản thuần khiết
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đô Thị

Rung động - thái hậu quy lai
7.7/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Bảo bối đừng chạy
7.8/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhóm lửa
7.7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Phi thăng chi hậu phần 2 - thần ma chi chiến
7.7/10
3.8K

Thể loại: Huyền Huyễn

Dâu Nhà Nông
7.6/10
121K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ăn vạ chị đại
8.5/10
57.3K

Thể loại: Truyện Sủng, Hài Hước

Cố tiên sinh và cố phu nhân
8.5/10
106.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
9.2/10
185.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Việt ABO
7.5/10
61.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Trà Cam
8.3/10
12.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng