Tác Giả minhminhchanchan

Bạc

Bạc

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Sếp! anh là tên xấu xa - phần 1

Sếp! anh là tên xấu xa - phần 1

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy

Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy

8.5/10
13.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Hoán Đổi Phu Quân

Hoán Đổi Phu Quân

8.5/10
11K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 3

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 3

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 2

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 2

8.5/10
11.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sếp! Anh là tên xấu xa

Sếp! Anh là tên xấu xa

8.5/10
19K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Sếp Ta Chuyên Ngành Đào Bẫy

Sếp Ta Chuyên Ngành Đào Bẫy

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Hoán Đổi Phu Quân 1

Hoán Đổi Phu Quân 1

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 45
Sếp Ta Thực Ôn Nhu

Sếp Ta Thực Ôn Nhu

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Sếp Ta Mặt Dày Vô Đối

Sếp Ta Mặt Dày Vô Đối

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bạc
7.7/10
3K

Thể loại: Truyện Teen

Sếp! anh là tên xấu xa - phần 1
7.6/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
8.5/10
13.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoán Đổi Phu Quân
8.5/10
11K

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 3
8.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 2
8.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp! Anh là tên xấu xa
8.5/10
19K

Thể loại: Truyện Teen

Sếp Ta Chuyên Ngành Đào Bẫy
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoán Đổi Phu Quân 1
7.5/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sếp Ta Thực Ôn Nhu
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp Ta Mặt Dày Vô Đối
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình