Tác Giả Mộ Thành Tuyết

Như Mộng Hữu Lệnh FULL

Như Mộng Hữu Lệnh FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Bách Hợp, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 65
Lấy Chồng Ma FULL

Lấy Chồng Ma FULL

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 46
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 60
Có Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Nào Không

Có Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Nào Không

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Chưa Kịp Nói Yêu Người FULL

Chưa Kịp Nói Yêu Người FULL

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 4
Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 9
Đau Bụng Là Thật Đó!

Đau Bụng Là Thật Đó!

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 11
Nam Chính Vậy Mà Lại Yêu Phản Diện

Nam Chính Vậy Mà Lại Yêu Phản Diện

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 16
Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Ngụy Thôn Hành FULL

Ngụy Thôn Hành FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Linh Dị

Chương 14
Cả Thế Giới Đều Biết Anh Ta Bị Ảo Thuật Sư Bắt Cóc

Cả Thế Giới Đều Biết Anh Ta Bị Ảo Thuật Sư Bắt Cóc

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Xuân Phương Yết

Xuân Phương Yết

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 149
Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 35
Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

7.6/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL

Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Nhưng Mà Nam Chủ Ái Vai Ác

Nhưng Mà Nam Chủ Ái Vai Ác

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 78
Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 16
Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 44
100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện FULL

100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện FULL

7.4/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 63
Kị Sĩ Đen

Kị Sĩ Đen

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Devil Or Human

Devil Or Human

8.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 47
100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện Full

100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện Full

7.3/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 63
Đầu Ngón Tay FULL

Đầu Ngón Tay FULL

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 76
Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 18
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

7.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 117
Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Dễ Cháy Dễ Nổ

Dễ Cháy Dễ Nổ

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 27
Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 83
Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Hôn Một Cái Làm Một Đề

Hôn Một Cái Làm Một Đề

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 6
Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 6
Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

7.1/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 319
Sông Ngầm Trường Minh

Sông Ngầm Trường Minh

7.1/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Tình Cờ Yêu Một Người FULL

Tình Cờ Yêu Một Người FULL

7.2/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 7
Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 15
Mẫu Thượng Công Lược

Mẫu Thượng Công Lược

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 45
Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng

Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng

7.7/10
15.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 51
Ngọc Giai Từ

Ngọc Giai Từ

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.3/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 36
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

7/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 24
Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

7.1/10
28.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 199
Nuôi Một Con Mèo FULL

Nuôi Một Con Mèo FULL

7.6/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 15
Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

7.8/10
60.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 50
Hô Hấp Tai Hại FULL

Hô Hấp Tai Hại FULL

7.9/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Dùng Tình Yêu Cảm Hóa Nhân Vật Phản Diện

Dùng Tình Yêu Cảm Hóa Nhân Vật Phản Diện

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 13
Nghe Nói Người Yêu Tôi Là Top Hoàn Hảo FULL

Nghe Nói Người Yêu Tôi Là Top Hoàn Hảo FULL

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 12
Phấn Trang

Phấn Trang

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 4
Mình Ngoan Lắm Cơ FULL

Mình Ngoan Lắm Cơ FULL

7.1/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Ngọc Thể Ngang Dọc

Ngọc Thể Ngang Dọc

7/10
32K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 192
Viễn Yên Vạn Sủng FULL

Viễn Yên Vạn Sủng FULL

7.1/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Có Tiền Quân Cùng Giả Nghèo Quân

Có Tiền Quân Cùng Giả Nghèo Quân

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

7.8/10
17.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 76
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

7.3/10
413.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2383
Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

7.4/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 82
Băng Tâm Ngự Thần

Băng Tâm Ngự Thần

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 42
Bạo Lực Tuyệt Đối

Bạo Lực Tuyệt Đối

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 31
Chiết yêu

Chiết yêu

7.7/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 63
Hỉ tương cố

Hỉ tương cố

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 94
Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục

Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục

7.8/10
16.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 56
Long tể đến cửa

Long tể đến cửa

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 6
Ta có thể khiến người ta sụp đổ

Ta có thể khiến người ta sụp đổ

7.8/10
17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 412
Sủng vợ lên trời

Sủng vợ lên trời

7.6/10
140.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 415
Kẻ đần gả cho hoàn khố công tử

Kẻ đần gả cho hoàn khố công tử

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 17
Tu tiên bác sĩ

Tu tiên bác sĩ

7.9/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Convert

Chương 189
Mao sơn thần tế

Mao sơn thần tế

8.3/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 79
Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

7.9/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 182
Ngã lai tự mâu tinh

Ngã lai tự mâu tinh

8.1/10
31.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Convert

Chương 1000
Nữ đế phía sau nam nhân

Nữ đế phía sau nam nhân

8.1/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 219
Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi

Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi

7.7/10
41.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 1240
Bắt đầu chính là ta đại phản phái

Bắt đầu chính là ta đại phản phái

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 130
Nông kiều có phúc

Nông kiều có phúc

7.7/10
52.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 557
Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần

Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần

7.9/10
2.8K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 145
Hoàng hậu, trẫm sai rồi

Hoàng hậu, trẫm sai rồi

7.6/10
6.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Minh hôn

Minh hôn

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Mơ xanh nấu rượu

Mơ xanh nấu rượu

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Trùng sinh thích làm xấu nữ

Trùng sinh thích làm xấu nữ

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Boss độc sủng vợ yêu

Boss độc sủng vợ yêu

7.9/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen

Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời "new"

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Ma đầu đến đây ăn kẹo

Ma đầu đến đây ăn kẹo

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Tin vào tình yêu

Tin vào tình yêu

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Ta có cái cô đọng năng lượng máy

Ta có cái cô đọng năng lượng máy

7.8/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 132
Bỉ nữ thiên hạ

Bỉ nữ thiên hạ

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 1
Trọng sinh tái vi độc phụ​

Trọng sinh tái vi độc phụ​

7.7/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 58
Độc sủng vợ yêu

Độc sủng vợ yêu

7.9/10
4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

7.5/10
98.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Con Dâu Diêm Gia

Con Dâu Diêm Gia

8/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Linh Dị

Chương 82
Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

8.9/10
23K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 99
Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

8.4/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 86
Ngủ Đông Ngày Hè

Ngủ Đông Ngày Hè

7.5/10
23.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Thời Đại Game Quật Khởi

Thời Đại Game Quật Khởi

9.1/10
46.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Chương 297
Cực Quang Trong Mắt

Cực Quang Trong Mắt

8.7/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Như Mộng Hữu Lệnh FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Bách Hợp

Lấy Chồng Ma FULL
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!
7.1/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Có Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Nào Không
7.7/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chưa Kịp Nói Yêu Người FULL
7.3/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
7.4/10
1.7K

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử

Vạn Cổ Tà Đế
7.5/10
1.1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Đau Bụng Là Thật Đó!
7.3/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Nam Chính Vậy Mà Lại Yêu Phản Diện
7.4/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngụy Thôn Hành FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Cả Thế Giới Đều Biết Anh Ta Bị Ảo Thuật Sư Bắt Cóc
7.1/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuân Phương Yết
7.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
7.1/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch
7.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu
7.6/10
6.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhưng Mà Nam Chủ Ái Vai Ác
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha
7.4/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy
7.4/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện FULL
7.4/10
17K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Kị Sĩ Đen
8.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Devil Or Human
8.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện Full
7.3/10
10K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đầu Ngón Tay FULL
7.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Kinh Kim Cang
7.1/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
7.3/10
7.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi
7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở
7.9/10
2.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Dễ Cháy Dễ Nổ
7.4/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7.7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí
7.9/10
4.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hôn Một Cái Làm Một Đề
7.2/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL
7.6/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
7.1/10
16.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Sông Ngầm Trường Minh
7.1/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Cờ Yêu Một Người FULL
7.2/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo
7.7/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân
7.3/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Mẫu Thượng Công Lược
7.2/10
4.3K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn
7.4/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng
7.7/10
15.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngọc Giai Từ
7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.3/10
15.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích
7/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL
7.1/10
28.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nuôi Một Con Mèo FULL
7.6/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL
7.8/10
60.6K

Thể loại: Xuyên Không

Hô Hấp Tai Hại FULL
7.9/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Dùng Tình Yêu Cảm Hóa Nhân Vật Phản Diện
7.3/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nghe Nói Người Yêu Tôi Là Top Hoàn Hảo FULL
7.6/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Phấn Trang
7.4/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Mình Ngoan Lắm Cơ FULL
7.1/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ngọc Thể Ngang Dọc
7/10
32K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Viễn Yên Vạn Sủng FULL
7.1/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Có Tiền Quân Cùng Giả Nghèo Quân
7.8/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
7.8/10
17.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL
7.3/10
413.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng
7.4/10
16.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Băng Tâm Ngự Thần
7.3/10
3.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Bạo Lực Tuyệt Đối
7.5/10
4.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Chiết yêu
7.7/10
8.5K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Hỉ tương cố
7.5/10
14.2K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục
7.8/10
16.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Long tể đến cửa
7.6/10
1.4K

Thể loại: Đô Thị

Ta có thể khiến người ta sụp đổ
7.8/10
17.3K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Sủng vợ lên trời
7.6/10
140.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Kẻ đần gả cho hoàn khố công tử
7.5/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Tu tiên bác sĩ
7.9/10
7.5K

Thể loại: Đô Thị, Convert

Mao sơn thần tế
8.3/10
6.6K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên
7.9/10
7.7K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ngã lai tự mâu tinh
8.1/10
31.1K

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn

Nữ đế phía sau nam nhân
8.1/10
8.8K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi
7.7/10
41.6K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Bắt đầu chính là ta đại phản phái
7.7/10
5.3K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Nông kiều có phúc
7.7/10
52.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần
7.9/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoàng hậu, trẫm sai rồi
7.6/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Minh hôn
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Khác

Mơ xanh nấu rượu
7.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Trùng sinh thích làm xấu nữ
7.6/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Boss độc sủng vợ yêu
7.9/10
14.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen
7.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Ma đầu đến đây ăn kẹo
7.9/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Tin vào tình yêu
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta có cái cô đọng năng lượng máy
7.8/10
5.9K

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Bỉ nữ thiên hạ
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng sinh tái vi độc phụ​
7.7/10
6.2K

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử

Độc sủng vợ yêu
7.9/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào
7.5/10
98.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Con Dâu Diêm Gia
8/10
8.2K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)
8.9/10
23K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
8.4/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Ngủ Đông Ngày Hè
7.5/10
23.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Thời Đại Game Quật Khởi
9.1/10
46.6K

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Cực Quang Trong Mắt
8.7/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ