Tác Giả Bắc Khuynh

Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 30
Mang em cùng thời gian giấu đi

Mang em cùng thời gian giấu đi

8.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 90
Ánh sao lạc trong bão cát

Ánh sao lạc trong bão cát

7.8/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 114
Ai nói anh không yêu em

Ai nói anh không yêu em

8.5/10
60.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 84
Từ Từ Dụ Dỗ

Từ Từ Dụ Dỗ

8.6/10
532.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 87
Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo

Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo

8.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

7.5/10
21K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 114
Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

7.4/10
42.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

8/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Anh Và Yêu Đều Có Tội

Anh Và Yêu Đều Có Tội

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Ai Nói Tôi Không Yêu Em

7.5/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

7.9/10
49.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 115
Mỹ Nhân Nghi Tu

Mỹ Nhân Nghi Tu

7.5/10
84.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Hồng Trần Như Nước

Hồng Trần Như Nước

7.5/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Trúc Mã Tương Thanh Mai

Trúc Mã Tương Thanh Mai

7.5/10
60.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 85
Dao Hoan

Dao Hoan

7.5/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 26
Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành
7.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mang em cùng thời gian giấu đi
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Ánh sao lạc trong bão cát
7.8/10
7.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ai nói anh không yêu em
8.5/10
60.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Từ Từ Dụ Dỗ
8.6/10
532.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo
8.5/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát
7.5/10
21K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp
7.4/10
42.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
8/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Và Yêu Đều Có Tội
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Nói Tôi Không Yêu Em
7.5/10
14.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát
7.9/10
49.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Mỹ Nhân Nghi Tu
7.5/10
84.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hồng Trần Như Nước
7.5/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc Mã Tương Thanh Mai
7.5/10
60.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Dao Hoan
7.5/10
8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình