Tác Giả BạchDạ

Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Chương 53
Hương Vị Mật Ngọt FULL

Hương Vị Mật Ngọt FULL

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Teen

Chương 77
Tài Khoản Yêu Đương Não Tàn Của Ông Xã Tổng Tài FULL

Tài Khoản Yêu Đương Não Tàn Của Ông Xã Tổng Tài FULL

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Bình Yên Sau Mười Năm FULL

Bình Yên Sau Mười Năm FULL

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc FULL

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc FULL

7.8/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1134
Lục Từ X Cố Dữu FULL

Lục Từ X Cố Dữu FULL

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Chỉ Có Vai Chính Có Sắc Thái Thế Giới

Chỉ Có Vai Chính Có Sắc Thái Thế Giới

8.3/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Trinh Thám, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 161
Xuyên Thư Hôm Nay Thế Thân Cuốn Khoản Trốn Chạy Sao

Xuyên Thư Hôm Nay Thế Thân Cuốn Khoản Trốn Chạy Sao

7.4/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 141
Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn

Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn

7.7/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 222
Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần Vô Hạn

Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần Vô Hạn

7.6/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 179
Đá Viên Và Rượu Trắng FULL

Đá Viên Và Rượu Trắng FULL

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Vợ Cay Cú Đình Công Vợ Yêu Của Tổng Tài

Vợ Cay Cú Đình Công Vợ Yêu Của Tổng Tài

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần

Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần

8.1/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 179
Boss Đại Nhân Yêu Em Đến Nghiện

Boss Đại Nhân Yêu Em Đến Nghiện

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Thảnh Thơi Thú Thế Làm Làm Ruộng Sinh Sinh Nhãi Con

Thảnh Thơi Thú Thế Làm Làm Ruộng Sinh Sinh Nhãi Con

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 31
Chó Điên FULL

Chó Điên FULL

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

7.1/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 268
Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

7.6/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 49
Sói Con Có Lòng FULL

Sói Con Có Lòng FULL

7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống

Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tướng Quân Bào

Tướng Quân Bào

7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 9
Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

7.3/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

7.7/10
46.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 131
Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

7/10
79.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 80
Một cái đỉnh lưu sinh ra

Một cái đỉnh lưu sinh ra

8/10
21.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 687
Ánh trăng sáng trước mặt

Ánh trăng sáng trước mặt

7.5/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 75
Nhân duyên qua một lần gặp gỡ

Nhân duyên qua một lần gặp gỡ

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 10
Làm sao để hết ưu sầu

Làm sao để hết ưu sầu

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

8.1/10
66.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 90
Tôi Làm Tắc Bồn Cầu Nhà Nữ Thần Rồi

Tôi Làm Tắc Bồn Cầu Nhà Nữ Thần Rồi

10.3/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

8.6/10
85.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập

Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập

7/10
38.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 84
Crush Ác Ma Khó Tán Đổ

Crush Ác Ma Khó Tán Đổ

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

7.5/10
28.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 100
Đại Gia

Đại Gia

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

7.5/10
32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 59
Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Nơi Thượng Đế Lãng Quên

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 17
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

7.5/10
59.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 176
Phì Thê Phi Thất

Phì Thê Phi Thất

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 30
Ngộ Long Ký

Ngộ Long Ký

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 18
Cả Đời Có Ngươi

Cả Đời Có Ngươi

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Lần Đầu Tiên Chúng Tôi Gặp Nhau Đại Loại Là Thế Này

Lần Đầu Tiên Chúng Tôi Gặp Nhau Đại Loại Là Thế Này

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới
7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Hương Vị Mật Ngọt FULL
7.4/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tài Khoản Yêu Đương Não Tàn Của Ông Xã Tổng Tài FULL
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bình Yên Sau Mười Năm FULL
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc FULL
7.8/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Lục Từ X Cố Dữu FULL
7.1/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chỉ Có Vai Chính Có Sắc Thái Thế Giới
8.3/10
4.2K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Xuyên Thư Hôm Nay Thế Thân Cuốn Khoản Trốn Chạy Sao
7.4/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn
7.7/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần Vô Hạn
7.6/10
5.2K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu

Đá Viên Và Rượu Trắng FULL
7.2/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vợ Cay Cú Đình Công Vợ Yêu Của Tổng Tài
7.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần
8.1/10
3.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu

Boss Đại Nhân Yêu Em Đến Nghiện
7.8/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Thảnh Thơi Thú Thế Làm Làm Ruộng Sinh Sinh Nhãi Con
7.9/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
7.9/10
2.3K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Chó Điên FULL
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50
7.1/10
6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi
7.6/10
7.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sói Con Có Lòng FULL
7/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tướng Quân Bào
7/10
2.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi
7.3/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
7.7/10
46.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
7/10
79.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Một cái đỉnh lưu sinh ra
8/10
21.6K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Ánh trăng sáng trước mặt
7.5/10
26.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhân duyên qua một lần gặp gỡ
7.5/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Làm sao để hết ưu sầu
7.8/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
8.1/10
66.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tôi Làm Tắc Bồn Cầu Nhà Nữ Thần Rồi
10.3/10
13.4K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...
8.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)
8.6/10
85.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
7/10
38.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Crush Ác Ma Khó Tán Đổ
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
7.5/10
28.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Gia
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
7.5/10
32.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nơi Thượng Đế Lãng Quên
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí
7.5/10
3.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
7.5/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
7.5/10
59.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Phì Thê Phi Thất
7.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Ngộ Long Ký
7.5/10
4.5K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Cả Đời Có Ngươi
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Lần Đầu Tiên Chúng Tôi Gặp Nhau Đại Loại Là Thế Này
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình