Tác Giả Bạch Giới Tử

Bản Sắc

Bản Sắc

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Đồng Truỵ

Đồng Truỵ

7.6/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Trăng Trên Mây

Trăng Trên Mây

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Abo Đốt Tâm

Abo Đốt Tâm

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 35
Đam Mỹ Kim Phong Ngọc Lộ

Đam Mỹ Kim Phong Ngọc Lộ

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Giản Tâm

Giản Tâm

7.2/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 31
Ôn Hương Diễm Ngọc

Ôn Hương Diễm Ngọc

7.7/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 99
Kiêu ngạo với định kiến

Kiêu ngạo với định kiến

7.9/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Tù Điểu

Tù Điểu

7.5/10
46.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Sa Vào

Sa Vào

7.5/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 46
Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

7.5/10
38.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 92
Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Sơ Hạ Trong Tôi

Sơ Hạ Trong Tôi

7.5/10
140K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 61
Scandal Hàng Đầu

Scandal Hàng Đầu

7.5/10
43.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55