Tác Giả Phấn Hồng Tiểu Bạch Thái

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 51
Không Biết Sao Yêu Em FULL

Không Biết Sao Yêu Em FULL

7/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Tái Ngộ

Tái Ngộ

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Hậu Ái

Hậu Ái

7.2/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Ẩn Hôn

Ẩn Hôn

7.3/10
25.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 48
Giả Vờ Không Quan Tâm

Giả Vờ Không Quan Tâm

7/10
22.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

7.6/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 46
Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

7.5/10
132.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

7.2/10
50.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 69
Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

7.1/10
88.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 259
Thất Hôn

Thất Hôn

7.3/10
29.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a

8/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 317
Ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại

Ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại

8.2/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 282
Ta, gấu trúc, siêu hung

Ta, gấu trúc, siêu hung

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 51
Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

7.7/10
71.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 91
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

6.8/10
48.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

8.5/10
67.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 120
Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

8.3/10
18.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 133
Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

7.3/10
34.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 75
1/2 Ngự Miêu

1/2 Ngự Miêu

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Thôn Thiên

Thôn Thiên

7.5/10
244.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 751
Sáp Kiện Vô Địch

Sáp Kiện Vô Địch

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 153
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia
7.3/10
9.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Không Biết Sao Yêu Em FULL
7/10
20.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tái Ngộ
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hậu Ái
7.2/10
2.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ẩn Hôn
7.3/10
25.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc
7.5/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Giả Vờ Không Quan Tâm
7/10
22.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc
7.6/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL
7.5/10
132.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập
7.2/10
50.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao
7.5/10
4K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Tiểu Kiều Của Quyền Thần
7.1/10
88.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thất Hôn
7.3/10
29.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a
8/10
21.7K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại
8.2/10
11.9K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ta, gấu trúc, siêu hung
7.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh
7.7/10
71.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
6.8/10
48.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
8.5/10
67.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!
8.3/10
18.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu
7.3/10
34.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

1/2 Ngự Miêu
7.5/10
13.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thôn Thiên
7.5/10
244.6K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Sáp Kiện Vô Địch
7.5/10
16.9K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị