Tác Giả Bạch Chỉ Họa Quyển

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh

Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh

7.9/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 31
Ông xã ~ anh là ma cà rồng

Ông xã ~ anh là ma cà rồng

7.7/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Lòng Tham

Lòng Tham

8.5/10
7.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi, Sao Ngươi Cũng Bon Chen Nữa Hả ?

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi, Sao Ngươi Cũng Bon Chen Nữa Hả ?

8.5/10
10.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 77
Tuyết Tan

Tuyết Tan

6.3/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 19
Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 11
Em Và Anh Cùng Thảo Nguyên Có Ước Hẹn

Em Và Anh Cùng Thảo Nguyên Có Ước Hẹn

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
99 Ngày Yêu Anh

99 Ngày Yêu Anh

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tử Vong Cấm Chú

Tử Vong Cấm Chú

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 40
Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 32
Phóng Thanh Ca Xướng

Phóng Thanh Ca Xướng

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Mặc Văn Hải

Mặc Văn Hải

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Kiếm Tại Thiên Hạ

Kiếm Tại Thiên Hạ

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Nắm Giữ Vận Mệnh

Nắm Giữ Vận Mệnh

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tuyệt Thế Cường Giả

Tuyệt Thế Cường Giả

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 90
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

7.5/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 88
Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 77
Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh
7.9/10
24K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Ông xã ~ anh là ma cà rồng
7.7/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lòng Tham
8.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi, Sao Ngươi Cũng Bon Chen Nữa Hả ?
8.5/10
10.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tuyết Tan
6.3/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi
7.5/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Và Anh Cùng Thảo Nguyên Có Ước Hẹn
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

99 Ngày Yêu Anh
7.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tử Vong Cấm Chú
7.5/10
7.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
7.5/10
12.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phóng Thanh Ca Xướng
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mặc Văn Hải
7.5/10
2.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kiếm Tại Thiên Hạ
7.5/10
9.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nắm Giữ Vận Mệnh
7.5/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tuyệt Thế Cường Giả
7.5/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi
7.5/10
14.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đánh Bại Lính Đặc Chủng
7.5/10
13.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi
7.5/10
12.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi
7.5/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình