Tác Giả Bán Tiệt Bạch Thái

Không Biết Sao Yêu Em FULL

Không Biết Sao Yêu Em FULL

7/10
15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Bức Thư Tình Vô Danh

Bức Thư Tình Vô Danh

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Tái Ngộ

Tái Ngộ

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Cách Ly Cùng Crush

Cách Ly Cùng Crush

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Hậu Ái

Hậu Ái

7.2/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Tạm Biệt Hoàng Hôn

Tạm Biệt Hoàng Hôn

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ẩn Hôn

Ẩn Hôn

7.3/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

7.2/10
17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 101
Trà Hoa Hồng

Trà Hoa Hồng

7.1/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Giả Vờ Không Quan Tâm

Giả Vờ Không Quan Tâm

7/10
20.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Mạnh Nhất Thân Cận Chỉ Nam

Mạnh Nhất Thân Cận Chỉ Nam

7.3/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 59
Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 46
Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

7.5/10
122.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Thiếu Nữ Huyền Học

Thiếu Nữ Huyền Học

7.2/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 18
Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

7.2/10
48.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 69
Thất Hôn

Thất Hôn

7.3/10
27.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Ba lê và giày bóng rổ

Ba lê và giày bóng rổ

7.6/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Ông xã lạnh lùng của nữ thần cực phẩm

Ông xã lạnh lùng của nữ thần cực phẩm

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

7.7/10
70.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 91
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

6.8/10
46.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
35.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

8.5/10
64.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 120
Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi

Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi

8.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 24
Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

8.3/10
18.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 133
Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

8.8/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 28
Tiệm Ăn Của Quỷ

Tiệm Ăn Của Quỷ

8.8/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 28
Chênh Vênh

Chênh Vênh

8.9/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 38
Python Nhập Môn Chỉ Nam

Python Nhập Môn Chỉ Nam

9.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 14
Tiểu Cửu

Tiểu Cửu

9.4/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 25
Chồng Anh Gãy Chân Rồi

Chồng Anh Gãy Chân Rồi

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 18
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 5
Hẻm Sâu

Hẻm Sâu

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Âm Thân

Âm Thân

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 8
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Không Biết Sao Yêu Em FULL
7/10
15.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bức Thư Tình Vô Danh
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Tái Ngộ
7.4/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cách Ly Cùng Crush
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hậu Ái
7.2/10
2.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tạm Biệt Hoàng Hôn
7.8/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ẩn Hôn
7.3/10
21.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
7.2/10
17.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Trà Hoa Hồng
7.1/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Giả Vờ Không Quan Tâm
7/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Nhất Thân Cận Chỉ Nam
7.3/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc
7.6/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL
7.5/10
122.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Nữ Huyền Học
7.2/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập
7.2/10
48.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thất Hôn
7.3/10
27.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba lê và giày bóng rổ
7.6/10
23.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông xã lạnh lùng của nữ thần cực phẩm
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh
7.7/10
70.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
6.8/10
46.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
35.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
8.5/10
64.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi
8.5/10
9.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!
8.3/10
18.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)
8.8/10
13.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị

Tiệm Ăn Của Quỷ
8.8/10
7.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị

Chênh Vênh
8.9/10
10.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Python Nhập Môn Chỉ Nam
9.5/10
7.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tiểu Cửu
9.4/10
11.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chồng Anh Gãy Chân Rồi
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hẻm Sâu
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Âm Thân
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ông Xã Là Minh Tinh
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình