Tác Giả Đại Bao Tử

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 0
Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

8.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Mới biết tương tư

Mới biết tương tư

8.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 58
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Tu Tầm Hoan Tông Ta Hoài Thai Với Nhân Vật Phản Diện

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Tu Tầm Hoan Tông Ta Hoài Thai Với Nhân Vật Phản Diện

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 11
Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 6
Diệp Trình

Diệp Trình

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 48
Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL

Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Quế Đường Phong Hữu Thời

Quế Đường Phong Hữu Thời

7/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

7/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Edit Sinh Con Thời Mạt Thế

Edit Sinh Con Thời Mạt Thế

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Cận Vệ Của Người Đẹp

Cận Vệ Của Người Đẹp

7.1/10
23.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 290
Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

7.7/10
280.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình

Chương 1330
Vu thị khuynh thần

Vu thị khuynh thần

7.8/10
32.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 108
2401

2401

7.9/10
13.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Hoàng tử này thật vô địch

Hoàng tử này thật vô địch

8/10
13.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 494
Đại đường chi đặc chủng quốc sư

Đại đường chi đặc chủng quốc sư

7.9/10
86.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 1110
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

7.5/10
27.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 290
Tái tục tiền duyến hệ liệt

Tái tục tiền duyến hệ liệt

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 10
(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu

(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Phục cừu tình nhân

Phục cừu tình nhân

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 10
Phượng Hoàn Sào

Phượng Hoàn Sào

6.8/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai

8.5/10
324.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Lộ Quá Vi Quan

Lộ Quá Vi Quan

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Thả Dung Thiên Hạ

Thả Dung Thiên Hạ

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 20
Mãn Nguyện Tình Nhân

Mãn Nguyện Tình Nhân

8.5/10
6.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Cự Tinh Tri Ngã Tâm

Cự Tinh Tri Ngã Tâm

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Oan gia tình nhân

Oan gia tình nhân

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 11
Đồ Đằng

Đồ Đằng

8.5/10
10.8K

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 90
Thì Ra Anh Yêu Em

Thì Ra Anh Yêu Em

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Liệp Chủ (Săn Boss)

Liệp Chủ (Săn Boss)

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 12
Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 20
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 34
Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

7.5/10
14.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 90
Sửu Khất Mị Dược

Sửu Khất Mị Dược

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 14
[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Mua Bán (Mãi Mại)

Mua Bán (Mãi Mại)

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Khiêu Khích Bên Người

Khiêu Khích Bên Người

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 43
Ngưu Nam

Ngưu Nam

7.5/10
71K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 275
Liệp Ái Đích Nam Nhân

Liệp Ái Đích Nam Nhân

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tuyệt Sắc Tai Tinh

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Nô Tài Tình Nhân

Nô Tài Tình Nhân

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Hoa Diễm Vô Song

Hoa Diễm Vô Song

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 19
[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân

[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Đạo

Đạo

7.5/10
81.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 2031
Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Dạ Tập

Dạ Tập

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 10
Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tù Nhân

Tù Nhân

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Cựu Nhân Khốc

Cựu Nhân Khốc

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Ái Vĩnh Bất Trì

Ái Vĩnh Bất Trì

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Thị Tẩm Tướng Quân

Thị Tẩm Tướng Quân

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Thú Tính Đại Phát

Thú Tính Đại Phát

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Hỏa Bạo Tình Nhân

Hỏa Bạo Tình Nhân

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Mộng Tiên Tại Hoài

Mộng Tiên Tại Hoài

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Quan Thuật

Quan Thuật

7.5/10
838.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 3662
Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Liệt Tinh Luyến Nguyệt

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Dã Nam Nhân

Dã Nam Nhân

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Bán Lộ Cầm Quân

Bán Lộ Cầm Quân

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Tương Thác Tựu Thác

Tương Thác Tựu Thác

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Xuất Hiệp Sắc Nam

Xuất Hiệp Sắc Nam

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Xuân Nhật Tình Hoài

Xuân Nhật Tình Hoài

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Trạch Nam Tình Nhân

Trạch Nam Tình Nhân

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thế Thân Tình Lang

Thế Thân Tình Lang

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 11
Ác Bà Tình Nhân

Ác Bà Tình Nhân

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

7.5/10
24K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Dị Giới Thú Y

Dị Giới Thú Y

7.5/10
126.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 624
Vũ Toái Hư Không

Vũ Toái Hư Không

7.5/10
42K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 405
Liên Hoa Bảo Giám

Liên Hoa Bảo Giám

7.5/10
79.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 522
Xuyên thành vị hôn thê của anh trai
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai
8.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Mới biết tương tư
8.5/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Tu Tầm Hoan Tông Ta Hoài Thai Với Nhân Vật Phản Diện
7.1/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc
7.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Diệp Trình
7.6/10
2.3K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non FULL
7.1/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Quế Đường Phong Hữu Thời
7/10
8.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
7/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Edit Sinh Con Thời Mạt Thế
7.8/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Cận Vệ Của Người Đẹp
7.1/10
23.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay
7.7/10
280.3K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Vu thị khuynh thần
7.8/10
32.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

2401
7.9/10
13.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng tử này thật vô địch
8/10
13.8K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Đại đường chi đặc chủng quốc sư
7.9/10
86.8K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Cận vệ của người đẹp
7.5/10
27.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tái tục tiền duyến hệ liệt
7.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

(anh hoa học viện hệ liệt) - bộ 2 - chinh phục hoa tâm đại thiếu
7.7/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Phục cừu tình nhân
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Phượng Hoàn Sào
6.8/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên thành vị hôn thê của anh trai
8.5/10
324.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lộ Quá Vi Quan
7.5/10
7K

Thể loại: Đam Mỹ

Thả Dung Thiên Hạ
8.5/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mãn Nguyện Tình Nhân
8.5/10
6.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Cự Tinh Tri Ngã Tâm
8.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Oan gia tình nhân
8.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Đồ Đằng
8.5/10
10.8K

Thể loại: Tiên Hiệp

Thì Ra Anh Yêu Em
7.5/10
11.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân
7.5/10
4.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Liệp Chủ (Săn Boss)
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan
7.5/10
3.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý
7.5/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Siêu Sao Hiểu Lòng Ta
7.5/10
7.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
7.5/10
9.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
7.5/10
14.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sửu Khất Mị Dược
7.5/10
3.7K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Mua Bán (Mãi Mại)
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Khiêu Khích Bên Người
7.5/10
13.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ngưu Nam
7.5/10
71K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Liệp Ái Đích Nam Nhân
7.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tuyệt Sắc Tai Tinh
7.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nô Tài Tình Nhân
7.5/10
6.5K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Hoa Diễm Vô Song
7.5/10
4.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Độc Nhất Mỹ Nam Tâm
7.5/10
5.6K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái
7.5/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Đạo
7.5/10
81.5K

Thể loại: Tiên Hiệp

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Tập
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tù Nhân
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cựu Nhân Khốc
7.5/10
2.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ái Vĩnh Bất Trì
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thị Tẩm Tướng Quân
7.5/10
3.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thú Tính Đại Phát
7.5/10
3.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hỏa Bạo Tình Nhân
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mộng Tiên Tại Hoài
7.5/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Quan Thuật
7.5/10
838.9K

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Liệt Tinh Luyến Nguyệt
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Dã Nam Nhân
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Bán Lộ Cầm Quân
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
7.5/10
3.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tế Luyện Sơn Hà
7.5/10
1.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tương Thác Tựu Thác
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ác Nô Tài
7.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuất Hiệp Sắc Nam
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuân Nhật Tình Hoài
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Trạch Nam Tình Nhân
7.5/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Tình Lang
7.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ác Bà Tình Nhân
7.5/10
3.9K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
7.5/10
24K

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Giới Thú Y
7.5/10
126.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Vũ Toái Hư Không
7.5/10
42K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Liên Hoa Bảo Giám
7.5/10
79.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp