Tác Giả Ý Tưởng Bất Đáo

Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Chú Thú Tính Em Sai Rồi

Chú Thú Tính Em Sai Rồi

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

7.1/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 51
Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Đông Phương

Chương 56
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 13
Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

8.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

8.4/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 43
Mùi Thơm

Mùi Thơm

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 25
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

8.1/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

8.5/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.3/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Thiên Kim Thật Giả

Thiên Kim Thật Giả

7.6/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

7.8/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

7.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 56
Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL

Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 36
Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng

Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

7/10
33.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 212
Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Trì Thâm Thấy Cá FULL

Trì Thâm Thấy Cá FULL

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 109
Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

7.2/10
23.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 162
Đế Tâm Kiều

Đế Tâm Kiều

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Thị Vệ

Thị Vệ

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 23
Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

7.8/10
13.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 69
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Phụ Đạo Sau Giờ Học

Phụ Đạo Sau Giờ Học

7.8/10
62.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 44
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Mị Tâm

Mị Tâm

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Chẳng tìm thấy người

Chẳng tìm thấy người

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt

Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt

7.6/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Trùng sinh chi hôn quân

Trùng sinh chi hôn quân

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 87
Cháu đích tôn

Cháu đích tôn "đích trưởng tôn"

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 122
Thiên sư không làm huyền học

Thiên sư không làm huyền học

7.5/10
23.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 46
Đấu la chi mạnh nhất người ở rể

Đấu la chi mạnh nhất người ở rể

7.9/10
88.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Convert

Chương 1071
Cháu đích tôn

Cháu đích tôn

7.7/10
48.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 117
Thế tử hàn tư ân

Thế tử hàn tư ân

7.9/10
50.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 160
Hôn Luyến [Abo]

Hôn Luyến [Abo]

7.3/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 41
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
53.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Vấn Trần

Vấn Trần

10.3/10
39.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 54
Quan Hà

Quan Hà

6.3/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
118.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Dong Binh Thiên Hạ

Dong Binh Thiên Hạ

8.5/10
14.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Chương 143
Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

8.3/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 21
Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 50
Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 7
Hoa Đào Bay Đầy Trời

Hoa Đào Bay Đầy Trời

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 45
Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Tìm Không Thấy Người

Tìm Không Thấy Người

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

7.5/10
33.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 83
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

7.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 80
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 40
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 13
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

7.5/10
126.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 406
Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 26
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

7.5/10
28.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 52
Hổ Phụ

Hổ Phụ

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Trùng Sinh Chi Cưu Triền

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 68
Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chú Thú Tính Em Sai Rồi
7.4/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú
7.1/10
6.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó
7.9/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.5/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian
8.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng
8.4/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Mùi Thơm
7.7/10
2.9K

Thể loại: Bách Hợp

Vẵn Luôn Chờ Em
8.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Vẵn Luôn Chờ Em
7.9/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vẵn Luôn Chờ Em
8.1/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình

Vẵn Luôn Chờ Em
8.5/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế
7.4/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL
7.9/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.3/10
8K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Thiên Kim Thật Giả
7.6/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL
7.8/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng
7.9/10
6.5K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL
7.5/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mặc Sức Cưng Chiều
7.7/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh
7/10
33.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ
7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL
7.2/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Trì Thâm Thấy Cá FULL
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL
7.7/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cẩm Đường Xuân
7.2/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đế Tâm Kiều
7.8/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thị Vệ
7.3/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân
7.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người
7.8/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký
7.8/10
13.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
12.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Đạo Sau Giờ Học
7.8/10
62.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.3/10
2.3K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.9/10
2.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế
7.1/10
2.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Mị Tâm
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chẳng tìm thấy người
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt
7.6/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng sinh chi hôn quân
7.5/10
18.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cháu đích tôn
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thiên sư không làm huyền học
7.5/10
23.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Đấu la chi mạnh nhất người ở rể
7.9/10
88.3K

Thể loại: Dị Giới, Convert

Cháu đích tôn
7.7/10
48.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thế tử hàn tư ân
7.9/10
50.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hôn Luyến [Abo]
7.3/10
13.6K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
53.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vấn Trần
10.3/10
39.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quan Hà
6.3/10
9.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
118.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu
8.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Dong Binh Thiên Hạ
8.5/10
14.9K

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc
8.3/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chí Tôn Triệu Hồi Sư
7.5/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng
7.5/10
2.2K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Hoa Đào Bay Đầy Trời
7.5/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
7.5/10
9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tìm Không Thấy Người
7.5/10
7.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Bạo Quân
7.5/10
33.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
7.5/10
19.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Game Online 33 ngày
7.5/10
7.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Công Chúa Lưu Manh
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
7.5/10
126.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bất Dạ Thành
7.5/10
6.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
7.5/10
28.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Hổ Phụ
7.5/10
20.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Cưu Triền
7.5/10
20.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh