Tác Giả Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 8
Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 5
Bạn Đã Lâu Không Gặp

Bạn Đã Lâu Không Gặp

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Thích Dối Giả

Thích Dối Giả

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 9
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

7.1/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 5
Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

7.4/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 11
Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

7.3/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 72
Kết Mộng Xuân

Kết Mộng Xuân

7.8/10
46.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 89
Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

7.2/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Kiếm Hiệp

Chương 22
Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục

7.2/10
22.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 28
May Mắn Gả Cho Người

May Mắn Gả Cho Người

7.8/10
90.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 108
Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

7.2/10
97.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 89
Không Buông Bỏ Được FULL

Không Buông Bỏ Được FULL

7.7/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 19
Ta có một mặt chiêu hồn phiên

Ta có một mặt chiêu hồn phiên

8.1/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 302
Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo

Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo

7.9/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 498
Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên

Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên

7.7/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 231
Bất diệt bá thể quyết

Bất diệt bá thể quyết

7.8/10
61.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1981
Trình độ dụ người như thế này vừa đủ

Trình độ dụ người như thế này vừa đủ

7.8/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 18
Hôn Luyến [Abo]

Hôn Luyến [Abo]

7.3/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 41
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

9.1/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 39
Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

8.8/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn

Chương 19
Lương Nhân

Lương Nhân

9/10
29K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
106.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn

Chương 41
Bug Tại Thế Giới Game

Bug Tại Thế Giới Game

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 2
Người Cá Ở Biển Forever

Người Cá Ở Biển Forever

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Bóng Đá Chưởng

Bóng Đá Chưởng

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 7
Thực Thần

Thực Thần

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đô Thị, Mạt Thế

Chương 5
Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 17
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 27
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 40
Ngã Hòa Tha

Ngã Hòa Tha

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 20
Kiến Quỷ

Kiến Quỷ

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 18
Lộ Hành Phân Vân

Lộ Hành Phân Vân

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 55
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký
7.9/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bạn Đã Lâu Không Gặp
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Thích Dối Giả
7.7/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Người Chốn Xưa
7.3/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân
7.1/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo
7.1/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh
7.4/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm
7.3/10
8.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Kết Mộng Xuân
7.8/10
46.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta
7.2/10
5.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cấm Dục
7.2/10
22.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

May Mắn Gả Cho Người
7.8/10
90.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL
7.2/10
97.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Không Buông Bỏ Được FULL
7.7/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ta có một mặt chiêu hồn phiên
8.1/10
8.8K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo
7.9/10
10.9K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên
7.7/10
19.4K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Bất diệt bá thể quyết
7.8/10
61.4K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Trình độ dụ người như thế này vừa đủ
7.8/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hôn Luyến [Abo]
7.3/10
11K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
25.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
9.1/10
4.6K

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ

Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần
8.8/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Lương Nhân
9/10
29K

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
106.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bug Tại Thế Giới Game
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Người Cá Ở Biển Forever
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Bóng Đá Chưởng
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thực Thần
7.5/10
1.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
4.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
9.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Game Online 33 ngày
7.5/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Ngã Hòa Tha
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Gặp Quỷ
7.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kiến Quỷ
7.5/10
2.2K

Thể loại:

Lộ Hành Phân Vân
7.5/10
8.4K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại