Tác Giả Bố Đinh Lưu Ly

Bổn Cung Không Thể

Bổn Cung Không Thể

8/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 94
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL

Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 70
Quyền khuynh dưới váy

Quyền khuynh dưới váy

8.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 103
Cùng Vương Gia Tranh Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
49.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 76
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
70K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 100
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
39.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 56
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
125.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 97
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
57.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 70
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
19.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
63.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 2
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
39.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 68
Bổn Cung Không Thể
8/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL
7.5/10
4.3K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Quyền khuynh dưới váy
8.5/10
8.7K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Cùng Vương Gia Tranh Đấu
7/10
1.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Chào anh, yêu quái tiên sinh
8.5/10
2.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mỹ nhân ngây thơ
8.5/10
49.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường

Tô vàng nạm ngọc
8.5/10
70K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Hôn quân nhật thường
8.5/10
39.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cùng kẻ thù thành thân
8.5/10
125.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bạn trai cùng nhà không phải người
8.5/10
57.4K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Manh Sủng
7.5/10
19.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Lui Lui Lui Lui Ra
7.5/10
63.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
1.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Công Chúa Thay Đổi
7.5/10
39.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh