Tác Giả Bố Đinh Lưu Ly

Quyền khuynh dưới váy

Quyền khuynh dưới váy

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 19
Cùng Vương Gia Tranh Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
46.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 76
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
65.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 100
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
110.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 97
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
53K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 63
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
17K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
60.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 2
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
37.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 68