Tác Giả Bố Đinh Quả Quả

Chuyện lạ dân quốc

Chuyện lạ dân quốc

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 29
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
40.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 75
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
51K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 100
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
31K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
72K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 91
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
45.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 60
Đông Phương Thần Thám

Đông Phương Thần Thám

8.3/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 256
Tổng Tài Lên Giường Đi

Tổng Tài Lên Giường Đi

8.5/10
12.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
51.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 76
Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh

Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 25
Cực Phẩm Khí Phi

Cực Phẩm Khí Phi

7.5/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 140
Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
32.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 68
Chồng Trước Đuổi Tới Cửa

Chồng Trước Đuổi Tới Cửa

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

7.5/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Chuyện lạ dân quốc
7.9/10
2.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chào anh, yêu quái tiên sinh
8.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Mỹ nhân ngây thơ
8.5/10
40.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược

Tô vàng nạm ngọc
8.5/10
51K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Hôn quân nhật thường
8.5/10
31K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cùng kẻ thù thành thân
8.5/10
72K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bạn trai cùng nhà không phải người
8.5/10
45.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đông Phương Thần Thám
8.3/10
16.1K

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Tổng Tài Lên Giường Đi
8.5/10
12.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Manh Sủng
7.5/10
12.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Lui Lui Lui Lui Ra
7.5/10
51.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tẩm Thất Mỹ Lang
7.5/10
19.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh
7.5/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Cực Phẩm Khí Phi
7.5/10
29.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bất Phối Đích Luyến Nhân
7.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Công Chúa Thay Đổi
7.5/10
32.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chồng Trước Đuổi Tới Cửa
7.5/10
7.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi
7.5/10
15.7K

Thể loại: Ngôn Tình