Tác Giả Bố Đinh Lưu Ly

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 4
Người Hai Mặt

Người Hai Mặt

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 14
Không Thích Kẹo Sữa

Không Thích Kẹo Sữa

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 53
Chuyện lạ dân quốc

Chuyện lạ dân quốc

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 29
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 76
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
60.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 100
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
34.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
100.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 97
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
50.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 63
Tổng Tài Lên Giường Đi

Tổng Tài Lên Giường Đi

8.5/10
12.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
58.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 2
Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

7.5/10
20.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 76
Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh

Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 25
Cực Phẩm Khí Phi

Cực Phẩm Khí Phi

7.5/10
31.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 140
Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
36K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 68
Chồng Trước Đuổi Tới Cửa

Chồng Trước Đuổi Tới Cửa

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Cùng Vương Gia Tranh Đấu
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Người Hai Mặt
7.2/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Không Thích Kẹo Sữa
7.1/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Gả Cho Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
16K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Chuyện lạ dân quốc
7.9/10
2.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chào anh, yêu quái tiên sinh
8.5/10
1.8K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mỹ nhân ngây thơ
8.5/10
44.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường

Tô vàng nạm ngọc
8.5/10
60.8K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Hôn quân nhật thường
8.5/10
34.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cùng kẻ thù thành thân
8.5/10
100.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bạn trai cùng nhà không phải người
8.5/10
50.9K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Tổng Tài Lên Giường Đi
8.5/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Manh Sủng
7.5/10
14.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Lui Lui Lui Lui Ra
7.5/10
58.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Tẩm Thất Mỹ Lang
7.5/10
20.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh
7.5/10
13.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cực Phẩm Khí Phi
7.5/10
31.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bất Phối Đích Luyến Nhân
7.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Công Chúa Thay Đổi
7.5/10
36K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chồng Trước Đuổi Tới Cửa
7.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi
7.5/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình