Tác Giả Bồng Vũ

Linh Hồn Mê Đắm

Linh Hồn Mê Đắm

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vong Niên

Vong Niên

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Nhiệm vụ cứu yêu

Nhiệm vụ cứu yêu

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

8.5/10
2.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lãnh Lệ chi tinh

Lãnh Lệ chi tinh

8.5/10
2.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Kiếp hôn ký

Kiếp hôn ký

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Cô Gái Mù Kỳ Duyên

Cô Gái Mù Kỳ Duyên

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

8.5/10
3.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Thần thoại Ma vương

Thần thoại Ma vương

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mộng Cảnh

Mộng Cảnh

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ác Điêu

Ác Điêu

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 12
Dã Phượng

Dã Phượng

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 12
Báo Nam

Báo Nam

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Chiến Xu Chi Tinh

Chiến Xu Chi Tinh

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Chết Cũng Không Thể Yêu

Chết Cũng Không Thể Yêu

7.5/10
27.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 51
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 10
Điệp Vụ Kết Hôn

Điệp Vụ Kết Hôn

7.5/10
21.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Sinh Tử Kiến

Sinh Tử Kiến

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Si Tâm Hồn

Si Tâm Hồn

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 46
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Chương 10
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Linh Hồn Mê Đắm
8.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Niên
8.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Đồng
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhiệm vụ cứu yêu
8.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
8.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Lệ chi tinh
8.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếp hôn ký
8.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kỳ Duyên
8.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lời Nguyền Mỹ Nhân
8.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thần thoại Ma vương
8.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Trong Mơ
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Truyền Kỳ
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mộng Cảnh
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Điêu
7.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Dã Phượng
7.5/10
6.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Báo Nam
7.5/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Chiến Xu Chi Tinh
7.5/10
6.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kiêu Khuyển
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chết Cũng Không Thể Yêu
7.5/10
27.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm
7.5/10
3.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Điệp Vụ Kết Hôn
7.5/10
21.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Tử Kiến
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Si Tâm Hồn
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tuấn Hồ
7.5/10
10.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hệ Liệt Thủ Tuế
7.5/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kì Duyên
7.5/10
2.5K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Cuồng Lãng Chi Tinh
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân
7.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn