Tác Giả Cẩn Du

Là Anh Yêu Thầm Trước

Là Anh Yêu Thầm Trước

7.6/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 25
Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Nhẹ Nhàng Trích Mộng

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 39
Bảo Bối Đừng Quá Mê Người

Bảo Bối Đừng Quá Mê Người

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Ôn Nhu Bại Hoại

Ôn Nhu Bại Hoại

7.2/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 47
Sủng ái tiểu hư hỏng

Sủng ái tiểu hư hỏng

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 36
Kiếm đạo đệ nhất tiên

Kiếm đạo đệ nhất tiên

8.2/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 624
Độc Thiếp Nắm Quyền

Độc Thiếp Nắm Quyền

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 85
Yêu Thương (Đông Ái)

Yêu Thương (Đông Ái)

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 27
Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 27
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

7.5/10
96.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 121
Quá Khách

Quá Khách

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 44
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 45
Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Kiếm Hiệp

Chương 34
Là Anh Yêu Thầm Trước
7.6/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhẹ Nhàng Trích Mộng
7.6/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bảo Bối Đừng Quá Mê Người
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ôn Nhu Bại Hoại
7.2/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng ái tiểu hư hỏng
7.6/10
8.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Kiếm đạo đệ nhất tiên
8.2/10
20.1K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Độc Thiếp Nắm Quyền
7.5/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Yêu Thương (Đông Ái)
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường
7.5/10
10.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
7.5/10
96.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Quá Khách
7.5/10
7.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
7.5/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!
7.5/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường