Tác Giả Cầu Mộng

Nhà có tà phu

Nhà có tà phu

7.6/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ân nhân quá vô lại

Ân nhân quá vô lại

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

7.5/10
22.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 20
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
14.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 18
Vương Phi Mau Lên Giường

Vương Phi Mau Lên Giường

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 40
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Triền Định Tướng Quân Phu

Triền Định Tướng Quân Phu

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Túc Vương Thiên Tuế

Túc Vương Thiên Tuế

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Ôm Tài Nữ Về

Ôm Tài Nữ Về

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Cự Gả Vương Gia Phu

Cự Gả Vương Gia Phu

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Yêu Nghiệt Nhà Ta

Yêu Nghiệt Nhà Ta

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Ở Rể Phật Môn

Ở Rể Phật Môn

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nhà có tà phu
7.6/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa
8.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Gian Phu Thắng Phụ
8.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Xà Nhà Trộm Thê
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ân nhân quá vô lại
8.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Cô Vương Phi
7.5/10
22.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Gian Phu Thắng Phụ
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
14.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Đại Ôn Thần
7.5/10
5.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phú Quý Nhàn Phu
7.5/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Phi Mau Lên Giường
7.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Quân Lấy Chồng
7.5/10
12.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Triền Định Tướng Quân Phu
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Gia Sợ Vợ
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Túc Vương Thiên Tuế
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ôm Tài Nữ Về
7.5/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nương Tử Tạm Khoan Dung
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hồ Ly Phu
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cự Gả Vương Gia Phu
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chủ Nợ Đánh Lên Thân
7.5/10
3.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bánh Bao Thịt Tướng Công
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ăn Định Trạng Nguyên Phu
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ác Bá Cửu Vương Gia
7.5/10
12.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân
7.5/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Yêu Nghiệt Nhà Ta
7.5/10
4.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ở Rể Phật Môn
7.5/10
3.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây
7.5/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới
7.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Thích Tán Gái
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình