Tác Giả Chó cứ sủa Đoàn người cứ đi Sống cho đáng đi Chúc mày may mắn ><