Tác Giả Cổ Long

Võ lâm ngoại sử

Võ lâm ngoại sử

7.6/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 84
Biên thành lãng tử - cổ long

Biên thành lãng tử - cổ long

7.9/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Trường sinh kiếm

Trường sinh kiếm

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Tân nguyệt truyền kỳ

Tân nguyệt truyền kỳ

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Giang hồ tứ quái

Giang hồ tứ quái

7.9/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Tử động

Tử động

7.8/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Lục tiểu phụng

Lục tiểu phụng

7.6/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 152
Thất chủng binh khí 5 - bá vương thương

Thất chủng binh khí 5 - bá vương thương

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Tiền chiến hậu chiến

Tiền chiến hậu chiến

7.6/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thiết quyết đại kỳ

Thiết quyết đại kỳ

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Sở Lưu Hương

Sở Lưu Hương

6.8/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 181
Thiết Kỵ Môn

Thiết Kỵ Môn

8.5/10
17.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Tiểu Sát Tinh 2

Tiểu Sát Tinh 2

8.5/10
26.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 129
Tiểu Sát Tinh 1

Tiểu Sát Tinh 1

8.5/10
17.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Yến Thập Tam

Yến Thập Tam

8.5/10
8.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Xuyên Tâm Lệnh

Xuyên Tâm Lệnh

8.5/10
10K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Xuân Thu Bút

Xuân Thu Bút

8.5/10
6.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Xích Long Châu

Xích Long Châu

8.5/10
9.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Võ Lâm Tuyệt Địa

Võ Lâm Tuyệt Địa

8.5/10
20.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Viên Nguyệt Loan Đao

Viên Nguyệt Loan Đao

8.5/10
10.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Uy Phong Cổ Tự

Uy Phong Cổ Tự

8.5/10
11.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang

8.5/10
6.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyệt Bất Đê Đầu

Tuyệt Bất Đê Đầu

8.5/10
3.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Tình Nhân Tiễn

Tình Nhân Tiễn

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến

8.5/10
8.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

8.5/10
6.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

8.5/10
14.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Thiên Đăng

Thiên Đăng

8.5/10
8.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

8.5/10
14.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 59
Thái Hoàn Khúc

Thái Hoàn Khúc

8.5/10
8.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)

8.5/10
9.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

8.5/10
3.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)

8.5/10
6.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

8.5/10
6.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Phong Linh Trung Ðao Thanh

Phong Linh Trung Ðao Thanh

8.5/10
6.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

8.5/10
3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)

8.5/10
8.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

8.5/10
9.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân

8.5/10
18.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 99
Liệp Ưng Ðổ Cục

Liệp Ưng Ðổ Cục

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu

8.5/10
5.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

8.5/10
15.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

8.5/10
5.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)

8.5/10
13.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

8.5/10
68.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 130
Biên Thành Lãng Tử

Biên Thành Lãng Tử

8.5/10
19.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Cửu Nguyệt Ưng Phi

Cửu Nguyệt Ưng Phi

8.5/10
8.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Biên Thành Ðao Thanh

Biên Thành Ðao Thanh

8.5/10
9.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

8.5/10
7.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Bạch Ngọc Lão Hổ

Bạch Ngọc Lão Hổ

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

8.5/10
3.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

10/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 9
Hồng Bào Quái Nhân

Hồng Bào Quái Nhân

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 80
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 128
Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

7.5/10
25.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 181
Tiêu Thập Nhất Lang

Tiêu Thập Nhất Lang

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
U Linh Sơn Trang

U Linh Sơn Trang

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Thiên Địa Càn Khôn

Thiên Địa Càn Khôn

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiên Cô Bảo Kiếm

Tiên Cô Bảo Kiếm

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Thiết Huyết Đại Kỳ

Thiết Huyết Đại Kỳ

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 39
Tiểu Sát Tinh

Tiểu Sát Tinh

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Thái Cực Đồ

Thái Cực Đồ

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Phật Quyển

Thiên Phật Quyển

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 65
Phượng Gáy Trời Nam

Phượng Gáy Trời Nam

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 24
Phiêu Phong Kiếm Vũ

Phiêu Phong Kiếm Vũ

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Quỷ Luyến Hiệp Tình

Quỷ Luyến Hiệp Tình

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Quyền Chủ Ngọc Ấn

Quyền Chủ Ngọc Ấn

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Quyền Đầu

Quyền Đầu

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Sa Mạc Thần Ưng

Sa Mạc Thần Ưng

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 43
Sát Thủ Kiếm Vương

Sát Thủ Kiếm Vương

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Ma Thần Quỷ Kiếm

Ma Thần Quỷ Kiếm

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Lưu Hương Đạo Soái

Lưu Hương Đạo Soái

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Ly Biệt Câu

Ly Biệt Câu

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Phi Thiên Ma

Phi Thiên Ma

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Phong Linh Trung Đao Thanh

Phong Linh Trung Đao Thanh

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Phụng Vũ Cửu Thiên

Phụng Vũ Cửu Thiên

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Ngân Câu Đổ Phường

Ngân Câu Đổ Phường

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Ngọ Dạ Lan Hoa

Ngọ Dạ Lan Hoa

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Ma Ảnh Kiếm

Ma Ảnh Kiếm

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Võ lâm ngoại sử
7.6/10
10.3K

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Biên thành lãng tử - cổ long
7.9/10
5.5K

Thể loại: Tiên Hiệp

Trường sinh kiếm
7.7/10
1.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tân nguyệt truyền kỳ
7.7/10
2.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang hồ tứ quái
7.9/10
5.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tử động
7.8/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục tiểu phụng
7.6/10
10.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất chủng binh khí 5 - bá vương thương
7.5/10
2.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiền chiến hậu chiến
7.6/10
3.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết quyết đại kỳ
7.9/10
2.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương
6.8/10
18K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Kỵ Môn
8.5/10
17.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 2
8.5/10
26.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 1
8.5/10
17.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yến Thập Tam
8.5/10
8.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh
8.5/10
10K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuân Thu Bút
8.5/10
6.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Long Châu
8.5/10
9.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Võ Lâm Tuyệt Địa
8.5/10
20.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Viên Nguyệt Loan Đao
8.5/10
10.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Uy Phong Cổ Tự
8.5/10
11.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang
8.5/10
6.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyệt Bất Đê Đầu
8.5/10
3.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm
8.5/10
1.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình Nhân Tiễn
8.5/10
4.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến
8.5/10
8.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao
8.5/10
6.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Đao
8.5/10
14.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Đăng
8.5/10
8.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Tinh Long Vương
8.5/10
5.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Lão Kiếm
8.5/10
14.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Hoàn Khúc
8.5/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ
8.5/10
3.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)
8.5/10
9.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu
8.5/10
3.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình
8.5/10
3.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)
8.5/10
6.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên
8.5/10
6.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Ðao Thanh
8.5/10
6.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao
8.5/10
2.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa
8.5/10
3.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường
8.5/10
3.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu
8.5/10
3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)
8.5/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều
8.5/10
9.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân
8.5/10
18.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Liệp Ưng Ðổ Cục
8.5/10
2.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu
8.5/10
5.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh
8.5/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiểu Lý Phi Đao
8.5/10
15.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm
8.5/10
5.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)
8.5/10
13.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)
8.5/10
68.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Lãng Tử
8.5/10
19.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương 7 - Đào Hoa Truyền Kỳ
8.5/10
4.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn
8.5/10
2.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cửu Nguyệt Ưng Phi
8.5/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Thành Ðao Thanh
8.5/10
9.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
8.5/10
7.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao
8.5/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Ngọc Lão Hổ
8.5/10
3.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
8.5/10
3.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thiên Hệ Thống
10/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hồng Bào Quái Nhân
7.5/10
11.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
7.5/10
6.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Thập Ác
7.5/10
10.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sở Lưu Hương Hệ Liệt
7.5/10
25.2K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang
7.5/10
6.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Hải Phiêu Hương
7.5/10
3.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Linh Sơn Trang
7.5/10
3.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyết Hoa Phong Nguyệt
7.5/10
8.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Thủ
7.5/10
2.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Địa Càn Khôn
7.5/10
10.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao
7.5/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn)
7.5/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiên Cô Bảo Kiếm
7.5/10
8.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Huyết Đại Kỳ
7.5/10
5.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Lý Phi Đao
7.5/10
9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thạch Phong Thành
7.5/10
8.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh
7.5/10
9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Cực Đồ
7.5/10
7.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Phật Quyển
7.5/10
11.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phượng Gáy Trời Nam
7.5/10
6K

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Phiêu Phong Kiếm Vũ
7.5/10
7.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Luyến Hiệp Tình
7.5/10
2.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Chủ Ngọc Ấn
7.5/10
7.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Đầu
7.5/10
2.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sa Mạc Thần Ưng
7.5/10
5.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Thủ Kiếm Vương
7.5/10
9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Kiếm Truy Hồn
7.5/10
5.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Thần Quỷ Kiếm
7.5/10
9.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Hương Đạo Soái
7.5/10
5.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ly Biệt Câu
7.5/10
2.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao
7.5/10
2.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Thiên Ma
7.5/10
7.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong Linh Trung Đao Thanh
7.5/10
4.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phụng Vũ Cửu Thiên
7.5/10
3.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Ngân Câu Đổ Phường
7.5/10
2.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọ Dạ Lan Hoa
7.5/10
2.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Ảnh Kiếm
7.5/10
11.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp