Tác Giả Công Tử Văn Tranh

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 18
Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

7.7/10
29.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 107
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

7.6/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 31
Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện

Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện

7.6/10
59.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 146
Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

8.5/10
82.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 78
Biến thái! tránh xa ta ra!

Biến thái! tránh xa ta ra!

7.8/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

6.2/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 103
Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Dạy Baba Phản Diện Làm Người

9.2/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

8.8/10
389K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 88
Vưu Vật Giữa Đường

Vưu Vật Giữa Đường

8.5/10
9.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

8.5/10
34.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

8.5/10
9.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 16
Thiên Kim Nhà Nghèo

Thiên Kim Nhà Nghèo

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 14
Đan Nữ

Đan Nữ

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

7.5/10
55.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 100
Giảo Phụ

Giảo Phụ

7.5/10
30.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 88
Manh Hậu

Manh Hậu

7.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 38
Mị Cốt Chi Tư

Mị Cốt Chi Tư

7.5/10
27.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 76
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

7.5/10
16.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 55
Thẩm Thị Kiều Kiều

Thẩm Thị Kiều Kiều

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Mị Hương

Mị Hương

7.5/10
40.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 82
Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Thịnh Sủng

Thịnh Sủng

7.5/10
23.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 137
Mỹ Nhân Trong Ngực

Mỹ Nhân Trong Ngực

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 5
Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang
7.2/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất
7.7/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác
7.7/10
29.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL
7.6/10
15.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện
7.6/10
59.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu
8.5/10
82.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Biến thái! tránh xa ta ra!
7.8/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
6.2/10
12.3K

Thể loại: Xuyên Không

Dạy Baba Phản Diện Làm Người
9.2/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
8.8/10
389K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Vưu Vật Giữa Đường
8.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ
8.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Hôn Nhân
8.5/10
34.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
8.5/10
4.7K

Thể loại: Truyện Teen

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!
8.5/10
9.6K

Thể loại: Truyện Teen

Thiên Kim Tưởng Môn
7.5/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thiên Kim Nhà Nghèo
7.5/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Đan Nữ
7.5/10
8.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thiên Kim Hạ Phủ
7.5/10
55.3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Giảo Phụ
7.5/10
30.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Manh Hậu
7.5/10
12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mị Cốt Chi Tư
7.5/10
27.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mưu Kế Của Quý Nữ
7.5/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thẩm Thị Kiều Kiều
7.5/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mị Hương
7.5/10
40.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
7.5/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thịnh Sủng
7.5/10
23.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Trong Ngực
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh