Tác Giả Công Tử Như Lan

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

7.8/10
14.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 100
Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

8/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 228
Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Mỹ Nhân Và Giáo Sư

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ảnh đế yêu thầm

Ảnh đế yêu thầm

7.8/10
35.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 67
Hôn nhân hợp đồng

Hôn nhân hợp đồng

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

8.6/10
30.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 51
Khế Hôn

Khế Hôn

8.5/10
11.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

8.5/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

8.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 90
Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư

8/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Ký Ức Đẹp Nhất

Ký Ức Đẹp Nhất

9/10
21.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 76
Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Nam Thần Nhảy Quảng Trường

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Lạc Lối Quay Về

Lạc Lối Quay Về

7.5/10
22.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 58
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 27
Mạch Lộ Quy Đồ

Mạch Lộ Quy Đồ

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao
7.8/10
14.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh
8/10
11.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mỹ Nhân Và Giáo Sư
7.6/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ảnh đế yêu thầm
7.8/10
35.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hôn nhân hợp đồng
7.5/10
12.6K

Thể loại: Truyện Khác

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
8.6/10
30.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Khế Hôn
8.5/10
11.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
8.5/10
27.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
8.5/10
19.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Người Đẹp Và Giáo Sư
8/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ký Ức Đẹp Nhất
9/10
21.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nam Thần Nhảy Quảng Trường
7.5/10
13.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Lạc Lối Quay Về
7.5/10
22.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
7.5/10
4.6K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)
7.5/10
14.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mạch Lộ Quy Đồ
7.5/10
16.6K

Thể loại: Đam Mỹ