Tác Giả Thập Oản Đại Mễ Phan

Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới

Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Trúng Độc

Trúng Độc

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 65
Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới

Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 10
Thắp Đèn Trong Màn Đêm

Thắp Đèn Trong Màn Đêm

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

8.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 72
Mộng Vô Biên

Mộng Vô Biên

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 20
Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ

Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 35
Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL

Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 60
Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên Ta Sống Một Đời Tự Tại

Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên Ta Sống Một Đời Tự Tại

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 49
Ngư Nữ Đi Biển Làm Giàu Ký

Ngư Nữ Đi Biển Làm Giàu Ký

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Bị Tháo Hán Sủng Đến Khóc

Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Bị Tháo Hán Sủng Đến Khóc

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi He Với Nữ Phụ

Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi He Với Nữ Phụ

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 40
Rơi Vào Vòng Tay Anh

Rơi Vào Vòng Tay Anh

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

7.8/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 18
Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào

Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 8
Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

7.3/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 53
Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến

Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến

7.1/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 30
Nguyệt Hàn

Nguyệt Hàn

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 74
Thần Vương Lệnh

Thần Vương Lệnh

7.3/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Chương 1020
Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần Thế

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần Thế

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Ma Đạo Dâm Hành

Ma Đạo Dâm Hành

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng

Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Cực Phẩm Gia Đinh Tổng Hợp

Cực Phẩm Gia Đinh Tổng Hợp

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Đấu Phá Thương Khung 18+

Đấu Phá Thương Khung 18+

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Đại Phụng Đả Canh Nhân 18+

Đại Phụng Đả Canh Nhân 18+

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Nothing

Nothing

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 91
Mạt Thế Lâm Mãn

Mạt Thế Lâm Mãn

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 30
Minh Vương - Bé Con Ba Tuổi Rưỡi

Minh Vương - Bé Con Ba Tuổi Rưỡi

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 100
Mộc Tiên Truyện

Mộc Tiên Truyện

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp

Chương 76
Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 14
Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy FULL

Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy FULL

7/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 72
Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

7.2/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 66
Bình Yên Nơi Anh FULL

Bình Yên Nơi Anh FULL

7/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Chước Chước Lãng Mạn FULL

Chước Chước Lãng Mạn FULL

7.7/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 68
Marvel Từ Duy Độ Ma Thần Trở Thành Phía Sau Màn Độc Thủ

Marvel Từ Duy Độ Ma Thần Trở Thành Phía Sau Màn Độc Thủ

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

7.7/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hoan Nghênh Đi Tới Dưỡng Lão Tiểu Thế Giới

Hoan Nghênh Đi Tới Dưỡng Lão Tiểu Thế Giới

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 198
Sau khi cứu rỗi ma tôn

Sau khi cứu rỗi ma tôn

8.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 50
Khủng Bố Lệnh Truy Nã

Khủng Bố Lệnh Truy Nã

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 50
Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

7.1/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 50
Lãng mạn nồng cháy

Lãng mạn nồng cháy

8.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 46
Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em

Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 109
Hạnh Phúc Viên Mãn 2 - Dịu Dàng Dành Riêng Cho Em

Hạnh Phúc Viên Mãn 2 - Dịu Dàng Dành Riêng Cho Em

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 22
Nói Bừa Công Pháp Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được

Nói Bừa Công Pháp Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 21
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL

Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL

7.2/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 93
Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần Hoàn

Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần Hoàn

7.8/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Người Tình Trong Gương FULL

Người Tình Trong Gương FULL

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 34
Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó

Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế

Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế

7.3/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 50
Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế

Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Xin Chào! Thanh Xuân!

Xin Chào! Thanh Xuân!

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 76
Cảnh Nhu

Cảnh Nhu

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ Một Đao Kinh Thiên Hạ

Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ Một Đao Kinh Thiên Hạ

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 17
Đánh Dấu Bắt Đầu Từ Bộ Khoái

Đánh Dấu Bắt Đầu Từ Bộ Khoái

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 12
Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 20
Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 32
Hạnh Phúc Của Tôi

Hạnh Phúc Của Tôi

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 16
Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

7.6/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 50
Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại

Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 15
Sau Khi Ly Hôn Cùng Ảnh Đế Tôi Hẹn Hò Cùng Đỉnh Lưu

Sau Khi Ly Hôn Cùng Ảnh Đế Tôi Hẹn Hò Cùng Đỉnh Lưu

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Em Muốn An Táng Cùng Anh

Em Muốn An Táng Cùng Anh

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Tổng Tài Luôn Bị Vả Mặt

Tổng Tài Luôn Bị Vả Mặt

7.1/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 24
Hoa Rơi Đợi Người FULL

Hoa Rơi Đợi Người FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Kẻ Phản Bội FULL

Kẻ Phản Bội FULL

7.9/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 54
Sau Khi Thiên Kim Giả Tỉnh Dậy Thiên Kim Thật Nằm Cũng Thắng

Sau Khi Thiên Kim Giả Tỉnh Dậy Thiên Kim Thật Nằm Cũng Thắng

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 6
Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Nguyệt Quang Của Dương Thiếu

Nguyệt Quang Của Dương Thiếu

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 29
Hoa Hương Thượng Thủy

Hoa Hương Thượng Thủy

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Việt Nam

Chương 6
Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện FULL

Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện FULL

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Anh Là Trăng Trên Bầu Trời FULL

Anh Là Trăng Trên Bầu Trời FULL

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 21
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.3/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới

Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
Nam Chủ Này Ta Che Chở

Nam Chủ Này Ta Che Chở

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 35
Trùng Sinh Thành Hệ Thống Vả Mặt Tra Nam!

Trùng Sinh Thành Hệ Thống Vả Mặt Tra Nam!

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Mạt Thế, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 4
Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Bị Tà Thần Quấn Thân

Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Bị Tà Thần Quấn Thân

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Người Trừ Tà Kết Minh Hôn

Người Trừ Tà Kết Minh Hôn

7.8/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 100
Nữ Xứng Có Độc! Sổ Tay Nam Thần Chuyên Sủng

Nữ Xứng Có Độc! Sổ Tay Nam Thần Chuyên Sủng

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

7.4/10
14.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 85
Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 18
Thần Kiếm Phục Quốc

Thần Kiếm Phục Quốc

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 61
Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

7.4/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Bánh Quy Amoxicillin

Bánh Quy Amoxicillin

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 65
Xuyên Thành Mẹ Ruột Chết Sớm Của Nam Chính

Xuyên Thành Mẹ Ruột Chết Sớm Của Nam Chính

7.8/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 50
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 106
Rơi Vào Trái Tim Em

Rơi Vào Trái Tim Em

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 109
Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma

Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma

7.6/10
15.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 100
An Hoa Công Chúa FULL

An Hoa Công Chúa FULL

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 17
Rước hôn

Rước hôn

8.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 32
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.1/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 100
Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Bách Hợp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 18
Gả Cho Ba Của Nam Chủ

Gả Cho Ba Của Nam Chủ

7.4/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trúng Độc
7.9/10
1.7K

Thể loại: Bách Hợp

Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới
7.9/10
1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Thắp Đèn Trong Màn Đêm
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách
8.1/10
1.9K

Thể loại: Bách Hợp

Mộng Vô Biên
7.2/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ
7.4/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót
7.7/10
1K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí
7.6/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL
7.5/10
3.5K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên Ta Sống Một Đời Tự Tại
7.3/10
1.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ngư Nữ Đi Biển Làm Giàu Ký
7.1/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL
7.1/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Bị Tháo Hán Sủng Đến Khóc
7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi He Với Nữ Phụ
7.5/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Rơi Vào Vòng Tay Anh
7.4/10
1.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực
7.8/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây

Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL
7.3/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến
7.1/10
3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nguyệt Hàn
7.1/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thần Vương Lệnh
7.3/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần Thế
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ma Đạo Dâm Hành
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
7.4/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

Cực Phẩm Gia Đinh Tổng Hợp
7.1/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Đấu Phá Thương Khung 18+
7.2/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Đại Phụng Đả Canh Nhân 18+
7.8/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Nothing
7.4/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Mạt Thế Lâm Mãn
7.1/10
1.4K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Minh Vương - Bé Con Ba Tuổi Rưỡi
7.9/10
3.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mộc Tiên Truyện
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài
7.5/10
10.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy FULL
7/10
20.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi
7.2/10
6.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bình Yên Nơi Anh FULL
7/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chước Chước Lãng Mạn FULL
7.7/10
20.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Marvel Từ Duy Độ Ma Thần Trở Thành Phía Sau Màn Độc Thủ
7.1/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert
7.7/10
11K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hoan Nghênh Đi Tới Dưỡng Lão Tiểu Thế Giới
7.2/10
2.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Sau khi cứu rỗi ma tôn
8.5/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Khủng Bố Lệnh Truy Nã
7.5/10
2.2K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch
7.1/10
4.5K

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Lãng mạn nồng cháy
8.5/10
7.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em
7.3/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hạnh Phúc Viên Mãn 2 - Dịu Dàng Dành Riêng Cho Em
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nói Bừa Công Pháp Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được
7.7/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL
7.2/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần Hoàn
7.8/10
4.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Người Tình Trong Gương FULL
7.6/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế
7.3/10
4.8K

Thể loại: Trọng Sinh

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngươi Xem Chúng Ta Quen Thuộc Như Thế
7.8/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Nữ Cường

Xin Chào! Thanh Xuân!
7.2/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Cảnh Nhu
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ Một Đao Kinh Thiên Hạ
7.4/10
1.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Đánh Dấu Bắt Đầu Từ Bộ Khoái
7.2/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám
7/10
1.4K

Thể loại: Bách Hợp

Hạnh Phúc Của Tôi
7.6/10
1.1K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL
7.6/10
3K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Ly Hôn Cùng Ảnh Đế Tôi Hẹn Hò Cùng Đỉnh Lưu
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Muốn An Táng Cùng Anh
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Luôn Bị Vả Mặt
7.1/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hoa Rơi Đợi Người FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kẻ Phản Bội FULL
7.9/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Thiên Kim Giả Tỉnh Dậy Thiên Kim Thật Nằm Cũng Thắng
7.3/10
1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
7.7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nguyệt Quang Của Dương Thiếu
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Hoa Hương Thượng Thủy
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện FULL
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Anh Là Trăng Trên Bầu Trời FULL
7.1/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh
7.4/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Việt Nam

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức
7.7/10
5.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.3/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nam Chủ Này Ta Che Chở
7.6/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Hệ Thống Vả Mặt Tra Nam!
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Bị Tà Thần Quấn Thân
7.3/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Người Trừ Tà Kết Minh Hôn
7.8/10
13.2K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Nữ Xứng Có Độc! Sổ Tay Nam Thần Chuyên Sủng
7.6/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
7.4/10
14.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thần Kiếm Phục Quốc
7.1/10
1.7K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt
7.4/10
5.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bánh Quy Amoxicillin
7.4/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Thành Mẹ Ruột Chết Sớm Của Nam Chính
7.8/10
9.8K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không
7.6/10
3.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư
7.5/10
15.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Rơi Vào Trái Tim Em
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma
7.6/10
15.3K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

An Hoa Công Chúa FULL
7.6/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Rước hôn
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.1/10
6.7K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình
7.9/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt
7.6/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Gả Cho Ba Của Nam Chủ
7.4/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình