Tác Giả Thu Thu Đại Vương

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 51
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Trương Công Án

Trương Công Án

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 67
Vô Hạn Vương Tọa

Vô Hạn Vương Tọa

8.2/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 375
101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

8/10
60.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 53
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

7.8/10
25.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

7.2/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 118
Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

8.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

8.1/10
13.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 501
Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 57
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.6/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 81
Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.3/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 17
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

7.7/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 50
Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

7.2/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Thần Núi Phải Lòng Người FULL

Thần Núi Phải Lòng Người FULL

7.7/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

7.9/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 30
Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

7.8/10
33.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.3/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

7.2/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 29
Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương

7.4/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 108
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 21
Đóa sơn chi bên vành tóc mai

Đóa sơn chi bên vành tóc mai

7.7/10
32.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 45
Ký sự về đội trưởng cố và lê mỹ nhân

Ký sự về đội trưởng cố và lê mỹ nhân

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 5
Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt

Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Liều mạng công lược vai ác

Liều mạng công lược vai ác

7.6/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 121
(mau xuyên công lược) kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

(mau xuyên công lược) kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

7.9/10
37.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 247
Để làm hà ngọc hối hận

Để làm hà ngọc hối hận

7.5/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Bó hoa mùa xuân

Bó hoa mùa xuân

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Kẻ thắng cuộc

Kẻ thắng cuộc

7.5/10
15.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Kiếp trước là thứ cặn bã nam

Kiếp trước là thứ cặn bã nam

7.8/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 123
Toàn cầu đại luân hồi

Toàn cầu đại luân hồi

8.3/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 199
Người thắng cuộc

Người thắng cuộc

7.8/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Ta đại đạo thân phận bị muội muội đắc kỷ công khai

Ta đại đạo thân phận bị muội muội đắc kỷ công khai

8.3/10
54.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 918
Thần sáng tạo

Thần sáng tạo

8.1/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 37
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

7.5/10
87.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 333
Tâm du thán hỏa xuân

Tâm du thán hỏa xuân

7.9/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Chân tâm thác phó

Chân tâm thác phó

7.8/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 27
Như ý đản

Như ý đản

7.9/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

7.8/10
16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 216
Tôi sống trong giàu sang, nuôi con, dựa big boss

Tôi sống trong giàu sang, nuôi con, dựa big boss

8.5/10
41.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 31
Xuyên qua thành bao tích nhược

Xuyên qua thành bao tích nhược

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 28
Đào hoa trái

Đào hoa trái

7.6/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Hàng long giả

Hàng long giả

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 36
Lãnh đạo

Lãnh đạo

7.9/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 435
Thiên Vũ Khúc

Thiên Vũ Khúc

7.8/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 26
Long Duyên

Long Duyên

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 9
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

8.5/10
11.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

8.9/10
50.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

9.2/10
51.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 154
Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

7.8/10
289.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 393
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

8.7/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Khung Giờ Vàng

Khung Giờ Vàng

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 30
ABO

ABO

7.5/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51
Hoàng Thượng Vạn Tuế

Hoàng Thượng Vạn Tuế

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 113
Chú

Chú

7.5/10
69.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 56
Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng

Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Hồ Ly

Hồ Ly

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 2
[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 47
Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

7.5/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
A Khinh

A Khinh

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 150
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
34K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

7.5/10
21.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 34
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 71
Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

7/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Thám Hiểm

Chương 9
Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 8
Xuyên Toa Chư Thiên

Xuyên Toa Chư Thiên

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 195
Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Khoa Huyễn, Đô Thị, Võng Du

Chương 100
Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Lục Thủy Thanh Sơn

Lục Thủy Thanh Sơn

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

7.5/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 200
Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh

Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 9
Bát Điểm Đương

Bát Điểm Đương

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Uyên Ương Phổ

Uyên Ương Phổ

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 17
[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Càn Quấy

Càn Quấy

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 77
Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức
7.1/10
1.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Trương Công Án
7.5/10
4.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
7.8/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vô Hạn Vương Tọa
8.2/10
5.7K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng
8/10
60.9K

Thể loại: Truyện Khác

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
8.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không
7.8/10
25.9K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống
7.2/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
8.5/10
12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông
8.1/10
13.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
7.6/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL
7.6/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngày Thứ Bảy Mươi
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.6/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gặp Dịp Thì Chơi
7.3/10
6.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.3/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
7.7/10
8.9K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL
7.2/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thần Núi Phải Lòng Người FULL
7.7/10
4.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống
7.9/10
8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL
7.8/10
33.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.3/10
2.4K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!
7.6/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta
7.2/10
16.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương
7.4/10
6.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.5/10
8.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đóa sơn chi bên vành tóc mai
7.7/10
32.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ký sự về đội trưởng cố và lê mỹ nhân
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt
7.7/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Liều mạng công lược vai ác
7.6/10
21.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

(mau xuyên công lược) kí chủ nhà ta rất nguy hiểm
7.9/10
37.6K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Để làm hà ngọc hối hận
7.5/10
11.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bó hoa mùa xuân
7.6/10
1.9K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Kẻ thắng cuộc
7.5/10
15.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp trước là thứ cặn bã nam
7.8/10
7.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Toàn cầu đại luân hồi
8.3/10
9.8K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Người thắng cuộc
7.8/10
6.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta đại đạo thân phận bị muội muội đắc kỷ công khai
8.3/10
54.5K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Thần sáng tạo
8.1/10
3.6K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi
7.5/10
87.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tâm du thán hỏa xuân
7.9/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chân tâm thác phó
7.8/10
7.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Như ý đản
7.9/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi
7.8/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi sống trong giàu sang, nuôi con, dựa big boss
8.5/10
41.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Xuyên qua thành bao tích nhược
7.5/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đào hoa trái
7.6/10
6K

Thể loại: Truyện Khác

Hàng long giả
7.6/10
3.1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Lãnh đạo
7.9/10
13.4K

Thể loại: Đô Thị

Thiên Vũ Khúc
7.8/10
2.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Long Duyên
8.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Má Nó Dương Điên Phong
8.5/10
11.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Dịch Huân Tâm
8.9/10
50.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?
9.2/10
51.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
7.8/10
289.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
8.7/10
21.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em
7.5/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Khung Giờ Vàng
7.5/10
5.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

ABO
7.5/10
25.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi
7.5/10
25.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
24.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hoàng Thượng Vạn Tuế
7.5/10
16.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chú
7.5/10
69.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hồ Ly
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu
7.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
7.5/10
16.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
7.5/10
8.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

A Khinh
7.5/10
5.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
7.5/10
14.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tay Chơi
7.5/10
34K

Thể loại: Đam Mỹ

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt
7.5/10
21.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
7.5/10
22.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Hai Minh Tinh
7.5/10
14.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hựu Nhất Xuân
7.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh
7/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!
7.5/10
2K

Thể loại: Truyện Teen

Nụ Hôn Cùng Cướp Biển
7.5/10
2.4K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Du Hí Ý Ngoại
7.5/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Xuyên Toa Chư Thiên
7.5/10
16.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Tiên Thú
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
1.7K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Khủng Bố Cao Hiệu
7.5/10
17.1K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Bí Quyết Dưỡng Phượng
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Lục Thủy Thanh Sơn
7.5/10
6.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
7.5/10
39.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh
7.5/10
3.5K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Bát Điểm Đương
7.5/10
5.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Uyên Ương Phổ
7.5/10
5.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Càn Quấy
7.5/10
11.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước