Tác Giả Đại Phong Quát Quá

Trương Công Án

Trương Công Án

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Như ý đản

Như ý đản

7.9/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Long Duyên

Long Duyên

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 9
Khung Giờ Vàng

Khung Giờ Vàng

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 30
Hồ Ly

Hồ Ly

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 2
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
A Khinh

A Khinh

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 71
Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 8
Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Lục Thủy Thanh Sơn

Lục Thủy Thanh Sơn

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Bát Điểm Đương

Bát Điểm Đương

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Uyên Ương Phổ

Uyên Ương Phổ

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 17
[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 27
Trương Công Án
7.5/10
5.1K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Như ý đản
7.9/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên
8.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Khung Giờ Vàng
7.5/10
6.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hồ Ly
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

A Khinh
7.5/10
5.6K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Hựu Nhất Xuân
7.5/10
10.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Du Hí Ý Ngoại
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thần Tiên Thú
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bí Quyết Dưỡng Phượng
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Lục Thủy Thanh Sơn
7.5/10
6.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bát Điểm Đương
7.5/10
5.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Uyên Ương Phổ
7.5/10
5.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên (Tập 1)
7.5/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Duyên Nợ Đào Hoa
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại