Tác Giả Đại Bông

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

8/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 53
Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 12
Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

8.2/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 139
Khởi Nguyên Chi Linh

Khởi Nguyên Chi Linh

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký FULL

Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký FULL

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 65
Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh

Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Bạn Trai Nhặt Được

Bạn Trai Nhặt Được

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 46
Sau Khi Sắp Chết Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa

Sau Khi Sắp Chết Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 14
Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em

Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 18
Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 36
Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 54
Yêu Nào Đáng Tội Chết

Yêu Nào Đáng Tội Chết

7.8/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 56
Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 73
Nhật Ký Thành Thần Của Ta

Nhật Ký Thành Thần Của Ta

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 20
Cổ Đại Khuê Tú Ở Thập Niên 70

Cổ Đại Khuê Tú Ở Thập Niên 70

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 50
A Kiều Trùng Sinh

A Kiều Trùng Sinh

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 11
【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ

【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn

Chương 9
Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

7.1/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 50
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Không Thích Kẹo Sữa

Không Thích Kẹo Sữa

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

7.9/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 18
Kill Your Husband

Kill Your Husband

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 43
Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 12
Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

7.8/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 50
Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 24
Trong Núi Có Hồ Ly

Trong Núi Có Hồ Ly

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 16
Quan Hệ Thế Thân FULL

Quan Hệ Thế Thân FULL

7.8/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 194
Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 3
Hành Tẩu Chư Thiên Vạn Giới Lữ Giả

Hành Tẩu Chư Thiên Vạn Giới Lữ Giả

8.4/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Rộng Tu Chân Giới

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Rộng Tu Chân Giới

8.4/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 501
Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 118
Mật Đắng

Mật Đắng

7.1/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 112
Tương Ngữ FULL

Tương Ngữ FULL

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 134
Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

8.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 4
Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 17
Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại

Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại

8.5/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 456
Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70

Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 8
Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau

7.7/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 87
Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

8.1/10
11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 501
Cai Thuốc FULL

Cai Thuốc FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 39
Trói Em Một Đời FULL

Trói Em Một Đời FULL

7.4/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Con Gái Địa Chủ

Con Gái Địa Chủ

7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Linh Dị, Việt Nam

Chương 51
Bé Kẹo Sữa

Bé Kẹo Sữa

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 8
Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 29
Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 57
Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

7.4/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên

Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Tùy Ngộ Nan An

Tùy Ngộ Nan An

7.4/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Nhân Xà FULL

Nhân Xà FULL

7.3/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Nghe Đâu Tiếng Gió

Nghe Đâu Tiếng Gió

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 14
Chú Xin Chào

Chú Xin Chào

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Say Gió Lạnh FULL

Say Gió Lạnh FULL

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 9
Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không

Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 60
Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 16
Tổng Giám Đốc Và Thư Ký FULL

Tổng Giám Đốc Và Thư Ký FULL

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 16
Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh

Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 20
Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười

Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn

Chương 24
Vị Đắc Xán Lạn FULL

Vị Đắc Xán Lạn FULL

7/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 70
Thị Vệ

Thị Vệ

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

7.4/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 78
Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 20
Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch

Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch

7.4/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Lời Yêu

Lời Yêu

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 51
Đại Thần Phu Nhân Nhà Cậu Lại Treo Máy

Đại Thần Phu Nhân Nhà Cậu Lại Treo Máy

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 11
Những Kẻ Cô Đơn

Những Kẻ Cô Đơn

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 11
Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Chị À Yêu Anh Đi!

Chị À Yêu Anh Đi!

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 16
Nói Tình Nói Án

Nói Tình Nói Án

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 17
Lãnh Chúa Và Rồng FULL

Lãnh Chúa Và Rồng FULL

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 20
Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Gió Tới Muộn

Gió Tới Muộn

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 8
Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê

Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 5
Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 6
Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 12
Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 85
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 81
Thế Giới Xuyên Qua

Thế Giới Xuyên Qua

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 19
Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

7.3/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 52
Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 3
Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa

Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn

Chương 7
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Độ Phật

Độ Phật

7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 49
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

7.7/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 193
Thế Giới Xuyên Qua Dịch

Thế Giới Xuyên Qua Dịch

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 27
Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không

Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Quỷ Vương Ma Tôn Cô Ấy Lại Tìm Chết

Quỷ Vương Ma Tôn Cô Ấy Lại Tìm Chết

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Bật Mí

Bật Mí

7.1/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

7.1/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng
8/10
2.7K

Thể loại: Truyện Khác

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Sau Khi Cá Mặn Thế Gả
8.2/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khởi Nguyên Chi Linh
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký FULL
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đông Phương

Bạn Trai Nhặt Được
7.2/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Sau Khi Sắp Chết Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em
7.4/10
1.2K

Thể loại: Bách Hợp

Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn
7.2/10
4.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Mặc Sức Cưng Chiều
7.7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL
7.6/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Yêu Nào Đáng Tội Chết
7.8/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi
7.8/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhật Ký Thành Thần Của Ta
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Cổ Đại Khuê Tú Ở Thập Niên 70
7.4/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

A Kiều Trùng Sinh
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính
7.1/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
6.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Không Thích Kẹo Sữa
7.1/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm
7.9/10
8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kill Your Husband
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không
7.8/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn
7.9/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trong Núi Có Hồ Ly
7.8/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Quan Hệ Thế Thân FULL
7.8/10
18.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê
7.2/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hành Tẩu Chư Thiên Vạn Giới Lữ Giả
8.4/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Rộng Tu Chân Giới
8.4/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống
7.2/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Mật Đắng
7.1/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tương Ngữ FULL
7.7/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
8.5/10
8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C
7.2/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại
8.5/10
10.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau
7.7/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông
8.1/10
11.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cai Thuốc FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
7.8/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường

Trói Em Một Đời FULL
7.4/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Con Gái Địa Chủ
7/10
3.1K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Bé Kẹo Sữa
7.3/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
7.6/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
7.6/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL
7.7/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL
7.6/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL
7.4/10
9.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hảo Hữu Tử Vong Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên
7.2/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tùy Ngộ Nan An
7.4/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhân Xà FULL
7.3/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe Đâu Tiếng Gió
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chú Xin Chào
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Say Gió Lạnh FULL
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không
7.5/10
2.2K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp
7.1/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Và Thư Ký FULL
7.7/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh
7.1/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười
7.3/10
1.8K

Thể loại: Điền Văn

Vị Đắc Xán Lạn FULL
7/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thị Vệ
7.3/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi
7.4/10
5.1K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch
7.4/10
7.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Lời Yêu
7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 60 Xảo Tức Phụ
7.7/10
11.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đại Thần Phu Nhân Nhà Cậu Lại Treo Máy
7.7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Những Kẻ Cô Đơn
7.5/10
1.4K

Thể loại: Đô Thị

Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu
7/10
3.1K

Thể loại: Bách Hợp

Chị À Yêu Anh Đi!
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nói Tình Nói Án
7.2/10
1.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Lãnh Chúa Và Rồng FULL
7.4/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ngày Thứ Bảy Mươi
7.4/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý
7.8/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Gió Tới Muộn
7/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới
7.2/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn
7/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo
7.5/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.6/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Giới Xuyên Qua
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL
7.3/10
5.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài
7.4/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa
7.4/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Độ Phật
7/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
7.7/10
13.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Giới Xuyên Qua Dịch
7.1/10
2.6K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Quỷ Vương Ma Tôn Cô Ấy Lại Tìm Chết
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Bật Mí
7.1/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL
7.1/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.3/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ