Tác Giả Đạm Đạm Nhiễm Sắc Đích Thanh

Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Phương Tây

Chương 76
Tiểu Dược Thê

Tiểu Dược Thê

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 144
Vợ Của Boss Là Công Chúa

Vợ Của Boss Là Công Chúa

7.4/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 108
Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

7.7/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 48
Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

7.8/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

7.9/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Tiểu Xao Động

Tiểu Xao Động

7.8/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 72
Hoàng Tước

Hoàng Tước

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Sắc Lam Vẫn Đục

Sắc Lam Vẫn Đục

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trường Hận

Trường Hận

7.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 48
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Đặt Sủng Làm Tên

Đặt Sủng Làm Tên

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

7.5/10
40.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 60
Đẹp Như Tranh Vẽ

Đẹp Như Tranh Vẽ

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 61
Hoạ Trung Hoan

Hoạ Trung Hoan

7.5/10
15K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Thế Giới Hiện Thực FULL
7.1/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tiểu Dược Thê
7.7/10
11.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vợ Của Boss Là Công Chúa
7.4/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi
7.7/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn
7.8/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!
7.9/10
8.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Xao Động
7.8/10
25.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Tước
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sắc Lam Vẫn Đục
7.5/10
12.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận
7.5/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đặt Sủng Làm Tên
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
7.5/10
40.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đẹp Như Tranh Vẽ
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ai Gia, Có Hỉ
7.5/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hoạ Trung Hoan
7.5/10
15K

Thể loại: Ngôn Tình