Tác Giả Đạm Anh

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 23
Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.1/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 76
Tiểu Dược Thê

Tiểu Dược Thê

7.7/10
14.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 144
Vợ Của Boss Là Công Chúa

Vợ Của Boss Là Công Chúa

7.4/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 108
Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

7.7/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 48
Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

7.8/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

7.9/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Tiểu Xao Động

Tiểu Xao Động

7.8/10
32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hoàng Tước

Hoàng Tước

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Sắc Lam Vẫn Đục

Sắc Lam Vẫn Đục

7.5/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trường Hận

Trường Hận

7.5/10
20.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 48
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Đặt Sủng Làm Tên

Đặt Sủng Làm Tên

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

7.5/10
41.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 60
Đẹp Như Tranh Vẽ

Đẹp Như Tranh Vẽ

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

7.5/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 61
Hoạ Trung Hoan

Hoạ Trung Hoan

7.5/10
15.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh
7.4/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thế Giới Hiện Thực FULL
7.1/10
3.1K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Tiểu Dược Thê
7.7/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vợ Của Boss Là Công Chúa
7.4/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi
7.7/10
8.1K

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn
7.8/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!
7.9/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Xao Động
7.8/10
32.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hoàng Tước
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sắc Lam Vẫn Đục
7.5/10
13.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận
7.5/10
20.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
6.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đặt Sủng Làm Tên
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
7.5/10
41.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đẹp Như Tranh Vẽ
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ai Gia, Có Hỉ
7.5/10
19.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoạ Trung Hoan
7.5/10
15.6K

Thể loại: Ngôn Tình