Tác Giả Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 9
[cao H] Chinh Phục Nam Thần

[cao H] Chinh Phục Nam Thần

8.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

7.2/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 86
Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc

Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 26
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

7.2/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 49
Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

7.8/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 64
Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 31
Bạch Tuyết Và Sói Xám

Bạch Tuyết Và Sói Xám

7.4/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Đại hắc đại bạch

Đại hắc đại bạch

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

7.9/10
17.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 47
Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

7.2/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 16
Ta chỉ nghĩ an tĩnh trường sinh

Ta chỉ nghĩ an tĩnh trường sinh

8.2/10
60.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 989
Mạt thế hắc tử và lương nhiên

Mạt thế hắc tử và lương nhiên

7.6/10
52.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 63
Nói chuyện với thế giới của người

Nói chuyện với thế giới của người

7.7/10
61K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 100
Có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng

Có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 27
Sư huynh của ta là nam phản diện

Sư huynh của ta là nam phản diện

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 2
Vạn vạn không được

Vạn vạn không được

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Tuyệt đối không được

Tuyệt đối không được

7.9/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Tân lang thượng sai giường

Tân lang thượng sai giường

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
(hệ thống) : sắc nữ

(hệ thống) : sắc nữ

7.8/10
415.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 479
Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 20
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

5.2/10
26.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 111
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.6/10
35.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 117
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 246
Bất Thần

Bất Thần

8.5/10
10.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

8.8/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

7.9/10
92.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 450
Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 66
Bên Trái

Bên Trái

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
A Ly

A Ly

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Mua Được Tiểu Đào Thê

Mua Được Tiểu Đào Thê

7.5/10
143K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 131
Thích Cậu

Thích Cậu

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 29
Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 1
Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

7.5/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 60
Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 45
Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
I Miss You, Best Friend

I Miss You, Best Friend

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Tình Hoặc

Tình Hoặc

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 28
Viên Kẹo Nhỏ

Viên Kẹo Nhỏ

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 19
Nghịch Thần

Nghịch Thần

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 21
Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc

Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
Sắc Lang Thượng Sai Giường

Sắc Lang Thượng Sai Giường

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

7.5/10
53.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 39
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

7.5/10
31.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

7.5/10
165.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.1/10
2.8K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

[cao H] Chinh Phục Nam Thần
8.3/10
7.5K

Thể loại: Truyện Khác

Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn
7.2/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc
7.1/10
2.2K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu
7.2/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên
7.8/10
7.4K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Bó Hoa Của Narcissus
7.7/10
2.7K

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại

Bạch Tuyết Và Sói Xám
7.4/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Đại hắc đại bạch
8.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Đêm Dục Không Thôi
7.9/10
17.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tổng Tài Quá Ngọt Ngào
7.2/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Ta chỉ nghĩ an tĩnh trường sinh
8.2/10
60.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Mạt thế hắc tử và lương nhiên
7.6/10
52.5K

Thể loại: Mạt Thế

Nói chuyện với thế giới của người
7.7/10
61K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng
7.7/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Sư huynh của ta là nam phản diện
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không

Vạn vạn không được
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyệt đối không được
7.9/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tân lang thượng sai giường
7.5/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

(hệ thống) : sắc nữ
7.8/10
415.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm
7.6/10
2.9K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
5.2/10
26.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Mệnh Vượng Phu
8.6/10
35.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
13.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bất Thần
8.5/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
8.8/10
16.2K

Thể loại: Ngôn Tình

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi
7.9/10
92.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
7.5/10
21.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bên Trái
7.5/10
10.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

A Ly
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Được Tiểu Đào Thê
7.5/10
143K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thích Cậu
7.5/10
7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người
7.5/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)
7.5/10
36.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan
7.5/10
10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hoàng Thượng Uy Vũ!
7.5/10
7K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Giang Sơn Tác Giá
7.5/10
2.5K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

I Miss You, Best Friend
7.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Teen

Tình Hoặc
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Teen

Viên Kẹo Nhỏ
7.5/10
4.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nghịch Thần
7.5/10
7.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc
7.5/10
9.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Sắc Lang Thượng Sai Giường
7.5/10
9.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu
7.5/10
53.6K

Thể loại: Trinh Thám

Em Gái Táo Chín
7.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
7.5/10
31.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Có Chạy Đằng Trời
7.5/10
165.5K

Thể loại: Ngôn Tình