Tác Giả Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Trò Chơi Chạy Trốn Npc

Trò Chơi Chạy Trốn Npc

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 21
Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 8
Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

8.7/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 59
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

8.5/10
22.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

9.1/10
44.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 60
Cùng Quân Đi Về

Cùng Quân Đi Về

9.7/10
40.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 78
Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Võng Du

Chương 20
Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 31
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 36
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 4
Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Phiêu Bạc Phụ Tình

Phiêu Bạc Phụ Tình

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

7.5/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đoản Văn

Chương 51
Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 27
Cát Tường Như Ý

Cát Tường Như Ý

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 32
Duyên Lai Thị Miêu

Duyên Lai Thị Miêu

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 25
Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Trốn, Truy Đuổi

Trốn, Truy Đuổi

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cùng Múa Với Sói

Cùng Múa Với Sói

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 108
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 48
Trò Chơi Chạy Trốn Npc
7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh
7.3/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
8.7/10
9.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói
8.5/10
22.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
9.1/10
44.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cùng Quân Đi Về
9.7/10
40.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi
7.5/10
5.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
7.5/10
7.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lưu Ly Toái
7.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kế Hoạch Cướp Tiền
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Phía Đông Thành Phố Nhỏ
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Phiêu Bạc Phụ Tình
7.5/10
5.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
7.5/10
20.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
7.5/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cát Tường Như Ý
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Duyên Lai Thị Miêu
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Na Thì Hậu Hoa Khai
7.5/10
3.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trốn, Truy Đuổi
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cùng Múa Với Sói
7.5/10
11.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hải Đường Nương Tử
7.5/10
20.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại