Tác Giả holydevil47

[h+] Cao Xương Vương Phi Convert

[h+] Cao Xương Vương Phi Convert

8.4/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 106
[h+] Huynh Trưởng Vi Phu

[h+] Huynh Trưởng Vi Phu

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 43
Huynh Muội Tống Thị

Huynh Muội Tống Thị

7.2/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 75
[h+] Trang Viên Tiểu Nữ Nô

[h+] Trang Viên Tiểu Nữ Nô

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
[h+] Người Xà

[h+] Người Xà

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Quốc Gia Vạn Thú

Quốc Gia Vạn Thú

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 103
Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2

8.1/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 140
Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1

7.6/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 200
[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu

[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu

8.2/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu

[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 53
[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký

[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký

8.4/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký

[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Nam Chính Muốn Độc Chết Ta

Nam Chính Muốn Độc Chết Ta

8.4/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 118
[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào

[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào

7.8/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 112
Vừa Yêu Vừa Sủng

Vừa Yêu Vừa Sủng

7.1/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Hoàng Gia Lai Giống Học Viện

Hoàng Gia Lai Giống Học Viện

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 42
[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh

[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh

8.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 62
[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert

[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert

8.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc

[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 130
[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert

[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert

8/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 44
[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

7.4/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 182
[h+] Tình Săn Tể Tướng 1

[h+] Tình Săn Tể Tướng 1

8.3/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 122
[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động

[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động

7.8/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 167
[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt

[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt

7.9/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú

[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú

7.6/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 148
[h+] Dâm Loạn Trò Chơi

[h+] Dâm Loạn Trò Chơi

7.4/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
[h+] Triệu Thị Đích Nữ

[h+] Triệu Thị Đích Nữ

7.7/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 197
Diễm Tu (cao H, Np)

Diễm Tu (cao H, Np)

8.2/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 113
Đại Lục Võ Hồn

Đại Lục Võ Hồn

8.5/10
6.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 22
Tử Khúc

Tử Khúc

8.5/10
7.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 70
Hokage chi Uchiha Akira

Hokage chi Uchiha Akira

8.5/10
11.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 60
Tình Yêu Học Trò

Tình Yêu Học Trò

8.5/10
35.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 73
Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

8.5/10
8.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 36
My Vampire

My Vampire

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 14
Chocolate love

Chocolate love

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Nước Mắt Pha Lê

Nước Mắt Pha Lê

8.5/10
2.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

9.4/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Light Novel, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 25
Vô Danh Vật Ngữ

Vô Danh Vật Ngữ

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 38
Thách Thức Con Tim

Thách Thức Con Tim

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

7.5/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 112
[h+] Cao Xương Vương Phi Convert
8.4/10
4.9K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Huynh Trưởng Vi Phu
7.8/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Huynh Muội Tống Thị
7.2/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Trang Viên Tiểu Nữ Nô
7.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Người Xà
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Quốc Gia Vạn Thú
7.4/10
2.6K

Thể loại: Truyện Khác

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2
8.1/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1
7.6/10
5.7K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu
8.2/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu
7.4/10
3.5K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký
8.4/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký
7.3/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

Nam Chính Muốn Độc Chết Ta
8.4/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào
7.8/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

Vừa Yêu Vừa Sủng
7.1/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Gia Lai Giống Học Viện
7.4/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh
8.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert
8.3/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert
8/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli
7.4/10
5.5K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tình Săn Tể Tướng 1
8.3/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động
7.8/10
5K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ
8/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt
7.9/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú
7.6/10
5.7K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Dâm Loạn Trò Chơi
7.4/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký
7.5/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Triệu Thị Đích Nữ
7.7/10
7.7K

Thể loại: Truyện Khác

Diễm Tu (cao H, Np)
8.2/10
8.2K

Thể loại: Truyện Khác

Đại Lục Võ Hồn
8.5/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không

Tử Khúc
8.5/10
7.8K

Thể loại: Truyện Teen

Hokage chi Uchiha Akira
8.5/10
11.6K

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình Yêu Học Trò
8.5/10
35.1K

Thể loại: Truyện Teen

Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ
8.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Teen

My Vampire
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chocolate love
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nước Mắt Pha Lê
8.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Thiên Hữu Luân
9.4/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Light Novel

Vô Danh Vật Ngữ
7.5/10
4.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Thách Thức Con Tim
7.5/10
5.1K

Thể loại: Truyện Teen

Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới
7.5/10
14.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới