Tác Giả Trừu phong đích Mạc Hề

Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới FULL

Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới FULL

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 45
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế FULL

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế FULL

7.4/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 70
Nguyện Ước Cuối Cùng

Nguyện Ước Cuối Cùng

7.6/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 50
Ôm Đùi Bạn Trai Cũ

Ôm Đùi Bạn Trai Cũ

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 28
Diệt Thế Ma Đế

Diệt Thế Ma Đế

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 20
Bán Tinh

Bán Tinh

7.2/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Huyền Huyễn

Chương 28
Tình Cảm Chân Thành

Tình Cảm Chân Thành

7.4/10
47.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 89
Nam Chính Đều Yêu Tôi

Nam Chính Đều Yêu Tôi

7.4/10
86.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 84
Ma hậu yêu cơ phục thù

Ma hậu yêu cơ phục thù

7.6/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 57
Không phụ hàn hạ

Không phụ hàn hạ

7.6/10
46.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 123
Thần thấu tiếu vương phi

Thần thấu tiếu vương phi

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

7.1/10
60.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 297
Trốn

Trốn

8.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

8.8/10
17.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 262
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10
63K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 140
Ngày Thế Giới Kết Thúc

Ngày Thế Giới Kết Thúc

8.5/10
1.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10
72.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 103
Cực Phẩm Nương Tử: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Cực Phẩm Nương Tử: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

8.5/10
23.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 152
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10
44K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 101
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

8.5/10
75.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 73
Mây trên đồng bay mãi

Mây trên đồng bay mãi

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

9.3/10
378.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 348
Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

9/10
31.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 78
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

9/10
72.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 447
Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10
54K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 88
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10
56.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 140
Quả Nhân Muốn Thị Tẩm

Quả Nhân Muốn Thị Tẩm

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

7.5/10
25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 156
Sông Cũng Có Khi Cạn

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sáng Yêu Thương

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 60
Yêu Như Bốn Mùa

Yêu Như Bốn Mùa

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 4
Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 7
Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 2
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 83
Hạc Minh Giang Hồ

Hạc Minh Giang Hồ

7.5/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 71
Mạc Phụ Hàn Hạ

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10
204.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 123
Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 10
Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

7.5/10
32K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 227
Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 198
Mèo Hoang

Mèo Hoang

7.5/10
53.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 104
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Không Nỡ Quên

Không Nỡ Quên

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Thay Thế

Thay Thế

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10
160.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 24
Em Là Ngoại Lệ

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 6
Anh Quá Âm Hiểm

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 38
Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

7.5/10
117.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10
43.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 97
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
42.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 103
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10
128.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 103
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10
78.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10
65.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới FULL
7.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế FULL
7.4/10
4.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nguyện Ước Cuối Cùng
7.6/10
3.9K

Thể loại: Bách Hợp

Ôm Đùi Bạn Trai Cũ
7.8/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Diệt Thế Ma Đế
7.9/10
2.6K

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới

Bán Tinh
7.2/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tình Cảm Chân Thành
7.4/10
47.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Chính Đều Yêu Tôi
7.4/10
86.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Ma hậu yêu cơ phục thù
7.6/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Không phụ hàn hạ
7.6/10
46.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thần thấu tiếu vương phi
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
7.1/10
60.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn
8.9/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
8.8/10
17.4K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)
8.5/10
63K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Ngày Thế Giới Kết Thúc
8.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

Người Đẹp Làm Nhân
8.5/10
72.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Cực Phẩm Nương Tử: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu
8.5/10
23.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dục Vọng Của Người Chinh Phục
8.5/10
44K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nếu ốc sên có tình yêu
8.5/10
75.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Mây trên đồng bay mãi
8.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Chờ Tôi Có Tội
9.3/10
378.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
9/10
31.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
9/10
72.1K

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
7.5/10
54K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
7.5/10
56.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Quả Nhân Muốn Thị Tẩm
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu
7.5/10
25.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sông Cũng Có Khi Cạn
7.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sáng Yêu Thương
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lười Phải Yêu Anh
7.5/10
14.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Yêu Như Bốn Mùa
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tình Ý Sâu Kín
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
7.5/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Hạc Minh Giang Hồ
7.5/10
25.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Mạc Phụ Hàn Hạ
7.5/10
204.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Khách Đến Từ Nơi Nào
7.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
7.5/10
32K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Khuynh Tẫn Thiên Hạ
7.5/10
16.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Mèo Hoang
7.5/10
53.3K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nỡ Quên
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Săn Lung Truyền
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
7.5/10
18K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thay Thế
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Lần Gặp Gỡ
7.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Quyền Chiếm Hữu
7.5/10
160.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Sơn Bất Hối
7.5/10
10.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Là Ngoại Lệ
7.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Quá Âm Hiểm
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Phi Thần Trộm
7.5/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong
7.5/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bi Thành
7.5/10
117.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Hùng Thời Loạn
7.5/10
22.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
7.5/10
43.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
42.2K

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình

Truy Tìm Ký Ức
7.5/10
128.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
7.5/10
78.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng
7.5/10
65.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn